Subsidies

Met gerichte subsidieprogramma’s stimuleert ZonMw innovatie in de gezondheidszorg. Heeft u een idee dat aansluit bij één van de openstaande subsidieoproepen dan kunt u dat idee als subsidieaanvraag indienen. De openstaande en gesloten subsidieoproepen vindt u hieronder.

 • Deze subsidieoproep is bestemd voor het indienen van aanvragen die een positief advies tot uitwerken hebben gekregen. In...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Verwacht
  Voor wie:
  Op uitnodiging
 • De subsidieoproep Grote Trials Ronde 6 is bedoeld voor aanvragen die middels een hoge bewijslast uitsluitsel geven over...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Open
  Voor wie:
  Op uitnodiging
 • Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Gesloten
 • The Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE) and ZonMw invest a maximum of 9 million euros in the third round of their...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Gesloten
  Voor wie:
  Op uitnodiging
 • Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg en het doel...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Gesloten
 • Binnen deze subsidieoproep kunnen projectideeën worden ingediend gericht op de implementatie van kennis van afgeronde...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Gesloten
 • De inzet van deze subsidieronde Stimulering Toepassing In de Praktijk (STIP) is om de toepassing van veelbelovende...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Gesloten
 • In de Rediscovery Ronde gaat het om projecten gericht op klinisch onderzoek naar de effectiviteit en/of...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Gesloten
 • Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Gesloten
 • De subsidieoproep Grote Trials Ronde 6 is bedoeld voor aanvragen die middels een hoge bewijslast uitsluitsel geven over...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Gesloten
 • Het GGG programma heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Het...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Gesloten
 • De subsidieoproep voor Grote Trials Ronde 5 is bestemd voor het indienen van aanvragen die een positief advies tot...

  Programma:
  Deadline:
  Status:
  Gesloten