Subsidies

Met gerichte subsidieprogramma’s stimuleert ZonMw innovatie in de gezondheidszorg. Heeft u een idee dat aansluit bij één van de openstaande subsidieoproepen dan kunt u dat idee als subsidieaanvraag indienen. De openstaande en gesloten subsidieoproepen vindt u hieronder.

 • Domeinoverstijgend samenwerken in hotspots en veiligheidsregio's (6)

  Het Actieprogramma Grip op Onbegrip zet in op het bouwen aan veerkrachtige netwerken voor mensen met onbegrepen gedrag...

  Programma:
  Begin:
  Deadline:
  Status:
  Open
 • Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag

  Met dit subsidietraject wordt ingezet op de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van maximaal 20 Regionale...

  Programma:
  Begin:
  Deadline:
  Status:
  Open
 • Vroegsignalering en opvolging in de wijk (5)

  Het aantal E-33 meldingen van mensen met onbegrepen gedrag stijgt nog steeds jaarlijks. Er is dan ook meer nodig om...

  Programma:
  Begin:
  Deadline:
  Status:
  Open