ZonMw subsidieoproepen op uitnodiging https://www.zonmw.nl/ nl-nl Thu, 25 Apr 2019 00:52:47 +0200 Thu, 25 Apr 2019 00:52:47 +0200 TYPO3 news-3800 Fri, 22 Mar 2019 09:00:00 +0100 Effectief Toezicht: Persoonsgerichte zorg in netwerken https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/effectief-toezicht-persoonsgerichte-zorg-in-netwerken/ Deze subsidieronde maakt onderdeel uit van het programma Effectief Toezicht. Een onderdeel hiervan is het AWT onderzoeksprogramma 2019-2020. Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek helpt de IGJ om haar werkwijzen steeds verder te verbeteren en het effect daarvan op de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. news-3801 Fri, 22 Mar 2019 09:00:00 +0100 Effectief Toezicht: Seksueel grensoverschrijdend gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/effectief-toezicht-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag/ Deze subsidieronde maakt onderdeel uit van het programma Effectief Toezicht. Een onderdeel hiervan is het AWT onderzoeksprogramma 2019-2020. Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek helpt de IGJ om haar werkwijzen steeds verder te verbeteren en het effect daarvan op de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. news-3802 Fri, 22 Mar 2019 09:00:00 +0100 Effectief Toezicht: Toezicht op Good Manufacturing Practice https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/effectief-toezicht-toezicht-op-good-manufacturing-practice/ Deze subsidieronde maakt onderdeel uit van het programma Effectief Toezicht. Een onderdeel hiervan is het AWT onderzoeksprogramma 2019-2020. Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek helpt de IGJ om haar werkwijzen steeds verder te verbeteren en het effect daarvan op de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. news-3803 Fri, 22 Mar 2019 09:00:00 +0100 Effectief Toezicht: Vitaliteit van zorgverleners https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/effectief-toezicht-vitaliteit-van-zorgverleners/ Deze subsidieronde maakt onderdeel uit van het programma Effectief Toezicht. Een onderdeel hiervan is het AWT onderzoeksprogramma 2019-2020. Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek helpt de IGJ om haar werkwijzen steeds verder te verbeteren en het effect daarvan op de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. news-3849 Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0200 HGOG 2.0 Huisartsgeneeskunde ronde 2019 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/hgog-20-huisartsgeneeskunde-ronde-2019/ Ten behoeve van de academisering van de SBOH-opleidingen stimuleert het HGOG-programma onderzoeksprojecten waarin specifiek aiotos promoveren. Dit levert gepromoveerde huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijke gehandicapten en artsen maatschappij en gezondheid op met een blijvende belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek. news-3850 Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0200 HGOG 2.0 Ouderengeneeskunde ronde 2019 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/hgog-20-ouderengeneeskunde-ronde-2019/ Ten behoeve van de academisering van de opleidingen van de SBOH, stimuleert het HGOG-programma onderzoeksprojecten waarin specifiek aioto’s promoveren. Dit levert gepromoveerde huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijke gehandicapten en artsen maatschappij en gezondheid op met een blijvende belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek. news-3851 Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0200 HGOG 2.0 Arts voor Verstandelijk Gehandicapten ronde 2019 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/hgog-20-arts-voor-verstandelijk-gehandicapten-ronde-2019/ Ten behoeve van de academisering van de opleidingen van de SBOH, stimuleert het HGOG-programma onderzoeksprojecten waarin specifiek aioto’s promoveren. Dit levert gepromoveerde huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijke gehandicapten en artsen maatschappij en gezondheid op met een blijvende belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek. news-3852 Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0200 HGOG 2.0 Arts Maatschappij en Gezondheid ronde 2019 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/hgog-20-arts-maatschappij-en-gezondheid-ronde-2019/ Ten behoeve van de academisering van de SBOH-opleidingen stimuleert het HGOG-programma onderzoeksprojecten waarin specifiek aioto's promoveren. Dit levert gepromoveerde huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijke gehandicapten en artsen maatschappij en gezondheid op met een blijvende belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek. news-3855 Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0200 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: Verpleegkundige richtlijn Skin Tears https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-verpleegkundige-richtlijn-skin-tears-1/ Binnen het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden worden kwaliteitsstandaarden ontwikkeld en herzien voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. Kwaliteitsstandaarden rusten verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden toe met kennis en vaardigheden, om het handelen te onderbouwen en voor de juiste zorgopties te kiezen. news-3857 Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0200 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: Herziening en verspreiding verpleegkundige richtlijn urine en fecale incontinentie bij kwetsbare ouderen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-herziening-en-verspreiding-verpleegkundige-richtlijn-urine-e/ Binnen het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden worden kwaliteitsstandaarden ontwikkeld en herzien voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. Kwaliteitsstandaarden rusten verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden toe met kennis en vaardigheden, om het handelen te onderbouwen en voor de juiste zorgopties te kiezen. news-3771 Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 +0100 Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd programmalijn gemeenten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/actieprogramma-maatschappelijke-diensttijd-programmalijn-gemeenten/ Een sterke samenleving biedt ruimte voor ontplooiing. En in een sterke samenleving zien mensen naar elkaar om en houden zij rekening met elkaar. Vanuit die gedachte is de maatschappelijke diensttijd voor jongeren ontwikkeld. Consortia van gemeenten zijn uitgenodigd om hiermee te experimenteren in hun regio. news-3940 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 +0200 ETH inside Microplastics & Health https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/eth-inside-microplastics-health-1/ ZonMw has made funds available for a first call on invitation for Enabling Technology Hotel projects within the ZonMw programme Microplastics & Health. This ETH-MPH call contributes to the aims of the Topsector Life Sciences and Health (LSH). news-3730 Mon, 11 Mar 2019 12:00:00 +0100 Vernieuwend vervoer van mensen met verward gedrag door RAV’s https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/vernieuwend-vervoer-van-mensen-met-verward-gedrag-door-ravs-1/ Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) kunnen in het kader van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) subsidie aanvragen voor vernieuwende projecten gericht op vervoer van mensen met verward gedrag. Met als doel een lokale, integrale en vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag. news-3818 Mon, 25 Mar 2019 00:00:00 +0100 Langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/langlopend-cohortonderzoek-naar-vroege-herkenning-en-behandeling-in-de-geestelijke-gezondheidszorg-1/ U kunt subsidie aanvragen voor langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (looptijd van maximaal 8 jaar). Er dient een duidelijke koppeling met behandeling(en) te zijn. De onderwerpen universele preventie, dementie en depressie als hoofdthema zijn nadrukkelijk uitgesloten van deze subsidieronde. news-2437 Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200 Vervolgsubsidie ZonMw-projecten niet-RAV vervoer https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/vervolgsubsidie-zonmw-projecten-niet-rav-vervoer/ Deze subsidieoproep op uitnodiging is gericht op het continueren van reeds door ZonMw gefinancierde vervoersprojecten - voor mensen met verward gedrag – die worden uitgevoerd door niet-RAV partijen. Partijen die in aanmerking komen voor deze subsidieoproep op uitnodiging, worden per mail uitgenodigd om een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen.