ZonMw subsidieoproepen op uitnodiging https://www.zonmw.nl/ nl-nl Sun, 15 Dec 2019 01:53:25 +0100 Sun, 15 Dec 2019 01:53:25 +0100 TYPO3 news-4041 Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0200 Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd uitgewerkte subsidieaanvraag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/regionale-kenniswerkplaatsen-jeugd-uitgewerkte-subsidieaanvraag/ Samenwerkingsverbanden die een Startimpuls gehonoreerd hebben gekregen worden uitgenodigd een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen voor een Regionale Kenniswerkplaats Jeugd. Partijen uit beleid, praktijk, onderzoek, opleidingen en ouders en jongeren werken hierin aan regionale vraagstukken rond opgroeien en opvoeden. Gezamenlijk leren en verbeteren staan centraal. news-4209 Fri, 21 Jun 2019 00:00:00 +0200 Monitoring en registratie RAV-ritten acute psychiatrie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/monitoring-en-registratie-rav-ritten-acute-psychiatrie/ In deze subsidieronde kunnen regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) in het kader van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) subsidie aanvragen voor registratie en monitoring van GGz-vervoer. Binnen deze subsidiemogelijkheid is budget gereserveerd voor alle RAV-regio’s. De looptijd van de projecten is maximaal 18 maanden. news-4896 Tue, 19 Nov 2019 00:00:00 +0100 2e Open subsidieoproep Voor elkaar! https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/2e-open-subsidieoproep-voor-elkaar-1/ Dit is de uitgewerkte aanvraag, u kunt alleen een aanvraag indienen op uitnodiging. news-4803 Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 +0100 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: verpleegkundige modules bij richtlijn osteoporose https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-verpleegkundige-modules-bij-richtlijn-osteoporose/ Binnen deze subsidieoproep kan het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) een subsidieaanvraag indienen voor het ontwikkelen van aanvullende verpleegkundige en verzorgende richtlijnmodules bij de herziening van de multidisciplinaire richtlijn osteoporose en fractuurpreventie uit 2011. news-4814 Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 +0100 Programmeringsstudie Programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden V&V https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/programmeringsstudie-programma-ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv/ Het NIVEL, Hogeschool Utrecht en IQ Healthcare kunnen binnen deze subsdieoproep gezamenlijk een subsidie aanvragen om een een programmeringsstudie uit te voeren om te komen tot een planmatige, systematische en breed gedragen programmering voor het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: Wijkverpleging. news-4982 Thu, 05 Dec 2019 00:00:00 +0100 Vaste kern Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/vaste-kern-vliegende-brigade-ervaringsdeskundigheid/ De Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid bestaat uit een aantal experts die gemeenten en andere organisaties ondersteunen op het gebied van het borgen van ervaringskennis en het perspectief van ervaringsdeskundigen en naasten. Dit kan plaatsvinden op verschillende niveaus, bijvoorbeeld in de uitvoering, bestuurlijk, financieel, etc. news-4971 Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100 Subsidieoproep Preventieprogramma: Implementatie in samenwerking- uitgewerkte aanvraag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/subsidieoproep-preventieprogramma-implementatie-in-samenwerking-uitgewerkte-aanvraag/ De projecten binnen het ZonMw Preventieprogramma hebben gezamenlijk veel praktijkrelevante kennis opgeleverd. Er bestaat dikwijls raakvlakken tussen de in verschillende projecten opgeleverde kennis. Om deze kennis te bundelen èn te verrijken richt deze subsidieoproep zich op samenwerking tussen meerdere ZonMw projecten én de praktijk. Een lerende aanpak vormt het hart van deze samenwerking. news-5020 Wed, 11 Dec 2019 00:00:00 +0100 Kwaliteitsgelden: Patiëntenfederatie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteitsgelden-patientenfederatie/ Stichting Patiënt en Kwaliteit (SPK) kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden Patiëntenfederatie. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen. news-5002 Wed, 11 Dec 2019 00:00:00 +0100 Call for submission of full proposals ‘Tackling antibiotic resistance by reusing data and increasing FAIRness’ https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/call-for-submission-of-full-proposals-tackling-antibiotic-resistance-by-reusing-data-and-increasing/ This is a call for submission of full proposals addressing the reduction of the antibiotic resistance burden. Reuse of existing data, improvement of the quality and sustainability of this data, implementation and impact and implementation failure are part of this call. This call is on invitation only. news-5003 Wed, 11 Dec 2019 00:00:00 +0100 Innovatie van Richtlijnen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/innovatie-van-richtlijnen-1/ Deze subsidieoproep gaat over het moderniseren van reeds bestaande richtlijnen. Modernisering in de zin van meer digitale vervlechting met aanpalende producten, visueler ingericht, flexibel(er) inspringend op nieuwe evidence (flexibele update, living guidelines) en meer gericht op de individuele patiënt, waarbij ‘aanpalende producten’ integraal en coherent volgen. news-5012 Wed, 11 Dec 2019 00:00:00 +0100 Vernieuwingsimpuls - ZonMw Veni 2020 uitgewerkte aanvraag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/vernieuwingsimpuls-zonmw-veni-2020-uitgewerkte-aanvraag/ Deze subsidievorm biedt recent gepromoveerde onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar haar/zijn ideeën te ontwikkelen. De focus ligt daarbij op vernieuwend en nieuwsgierigheid gedreven onderzoek. Aanvragen worden beoordeeld op de kwaliteit van de onderzoeker, het onderzoeksplan en de plannen voor kennisbenutting. news-5022 Thu, 12 Dec 2019 00:00:00 +0100 Leefstijlgeneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/leefstijlgeneeskunde/ ZonMw wil met deze subsidieoproep bijdragen aan het verder ontwikkelen van het potentieel van leefstijlgeneeskunde. Met leefstijlgeneeskunde wordt in deze subsidieoproep het volgende bedoeld: zorggerelateerde preventie gericht op het ondersteunen van het individu met bestaande gezondheidsproblemen, om de ziekteverschijnselen te reduceren, medicatie te verminderen of complicaties tegen te gaan. news-5025 Thu, 12 Dec 2019 00:00:00 +0100 DoelmatigheidsOnderzoek – Open ronde 2021, Onderzoek naar de kosteneffectiviteit van interventies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/doelmatigheidsonderzoek-open-ronde-2021-onderzoek-naar-de-kosteneffectiviteit-van-interventies-1/ Doelmatigheidsonderzoek biedt inzicht in welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten. Dit is een oproep voor subsidieaanvragen voor doelmatigheidsonderzoek naar interventies (diagnostische, therapeutische en verzorgende activiteiten in de gezondheidszorg). news-4706 Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 +0100 Implementatiecoaches verpleegkundigen en verzorgenden: doorontwikkelen opleiding en netwerk https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/implementatiecoaches-verpleegkundigen-en-verzorgenden-doorontwikkelen-opleiding-en-netwerk/ V&VN kan binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen om de bestaande training tot implementatiecoach door te ontwikkelen, waardoor implementatiecoaches onderdeel worden van de implementatie-infrastructuur. De implementatiecoaches vormen een duurzaam netwerk welke de verdere bouw van een landelijke implementatie-infrastructuur ondersteunt. news-4828 Mon, 11 Nov 2019 14:00:00 +0100 Uitvoering regionale plannen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitvoering-regionale-plannen-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang/ Vanaf 2016 hebben het Rijk en VNG afspraken gemaakt over de implementatie van de visie van Commissie Dannenberg en hebben gemeenten, ingedeeld in 46 regio’s, daarvoor regionale plannen opgesteld. De regio’s kunnen binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen voor de realisatie van (onderdelen van) het regioplan.