ZonMw subsidieoproepen op uitnodiging https://www.zonmw.nl/ nl-nl Sat, 23 Feb 2019 02:39:51 +0100 Sat, 23 Feb 2019 02:39:51 +0100 TYPO3 news-1240 Fri, 09 Jun 2017 00:00:00 +0200 Monitoring en registratie RAV-ritten acute psychiatrie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/monitoring-en-registratie-rav-ritten-acute-psychiatrie/ In deze subsidieronde kunnen regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) in het kader van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) subsidie aanvragen voor registratie en monitoring van GGz-vervoer. Binnen deze subsidiemogelijkheid is budget gereserveerd voor alle RAV-regio’s. De looptijd van de projecten is maximaal 30 maanden. news-3362 Mon, 17 Dec 2018 00:00:00 +0100 DoelmatigheidsOnderzoek – Open ronde 2020, Onderzoek naar de kosteneffectiviteit van interventies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/doelmatigheidsonderzoek-open-ronde-2020-onderzoek-naar-de-kosteneffectiviteit-van-interventies/ Doelmatigheidsonderzoek biedt inzicht in welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten. Dit is een oproep voor subsidieaanvragen voor doelmatigheidsonderzoek naar interventies (diagnostische, therapeutische en verzorgende activiteiten in de gezondheidszorg). news-3357 Tue, 18 Dec 2018 00:00:00 +0100 Subsidieoproep Goed Gebruik Geneesmiddelen Open Ronde 8 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/subsidieoproep-goed-gebruik-geneesmiddelen-open-ronde-8/ De subsidieoproep voor Open Ronde 8 van het GGG-programma is bestemd voor het indienen van aanvragen die een positief advies tot uitwerken hebben gekregen. Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Voor deze Open Ronde (A: regulier en B: complexe interventies) geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk uitgangspunt voor de aanvraag is; er gelden geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden. news-3388 Fri, 21 Dec 2018 00:00:00 +0100 Goed Gebruik Geneesmiddelen Rediscovery Ronde 3 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-rediscovery-ronde-3/ De subsidieoproep voor Rediscovery Ronde 3 van het GGG-programma is bestemd voor het indienen van aanvragen die een positief advies tot uitwerken hebben gekregen. In de Rediscovery Ronde gaat het om projecten gericht op onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel bij een indicatie waarvoor het middel niet is geregistreerd. news-3503 Thu, 24 Jan 2019 00:00:00 +0100 Maak ruimte voor gezondheid – fase 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/maak-ruimte-voor-gezondheid-fase-2/ In deze tweede fase van de subsidieronde zullen consortia onderzoekstrajecten uitvoeren, waarin onderzoek/beleid/praktijk samenwerken aan kennisontwikkeling over effecten van inrichting van de leefomgeving op duurzaam (on)gezond gedrag, gezondheid en deelname aan de samenleving. In de eerste fase hebben de consortia hiervoor een lokale kennisagenda opgesteld. news-3627 Fri, 15 Feb 2019 00:00:00 +0100 Overgangssubsidie 2019 programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/overgangssubsidie-2019-programma-expertisefunctie-zintuiglijk-gehandicapten/ De overgangssubsidie is bedoeld om de al opgebouwde kennisinfrastructuur in de zintuigelijk gehandicaptensector te waarborgen. Daarnaast is een belangrijk doel om voor de sectoren visueel en auditief/communicatief, onder aanvoering van de ZG expertise-organisaties, samen te werken aan de ontwikkeling van een meerjarig deelsectorplan (2020-2022). news-1924 Mon, 28 Jan 2019 00:00:00 +0100 Kwaliteit van Zorg: Actieonderzoek Innovatieve Zorg, ronde 2018 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteit-van-zorg-actieonderzoek-innovatieve-zorg-ronde-2018-1/ In deze tweede ronde van het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg wordt gezocht naar oplossingen voor uitdagingen op het gebied van de organisatie van zorg en professionaliteit rondom de patiënt. Met deze oproep nodigen wij u uit om uw eerder ingediende projectidee uit te werken naar een volledige subsidieaanvraag naar nieuwe vormen van organisatie van zorg. news-3552 Fri, 01 Feb 2019 00:00:00 +0100 Subsidieoproep Sport en Bewegen 2018 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/subsidieoproep-sport-en-bewegen-2018/ De subsidieoproep Sport en Bewegen 2018 heeft tot doel om met praktijkgericht onderzoek en data science impact te realiseren voor de sport en beweegpraktijk. Duurzame multidisciplinaire consortia staan aan de basis van dit onderzoek waarbij thematisch wordt aangesloten bij o.a. de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen. news-2437 Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200 Vervolgsubsidie ZonMw-projecten niet-RAV vervoer https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/vervolgsubsidie-zonmw-projecten-niet-rav-vervoer/ Deze subsidieoproep op uitnodiging is gericht op het continueren van reeds door ZonMw gefinancierde vervoersprojecten - voor mensen met verward gedrag – die worden uitgevoerd door niet-RAV partijen. Partijen die in aanmerking komen voor deze subsidieoproep op uitnodiging, worden per mail uitgenodigd om een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen.