ZonMw subsidieoproepen op uitnodiging https://www.zonmw.nl/ nl-nl Wed, 12 May 2021 13:39:24 +0200 Wed, 12 May 2021 13:39:24 +0200 TYPO3 news-7021 Fri, 12 Mar 2021 00:00:00 +0100 Sportinnovator subsidietraject: fase 2 – onderzoek en ontwikkeling Uitwerking https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/sportinnovator-subsidietraject-fase-2-onderzoek-en-ontwikkeling-uitwerking/ Voor het ontwikkelen van succesvolle innovaties voor sport en bewegen zijn verschillende partijen nodig. Het is niet altijd eenvoudig om alle benodigde partijen zo met elkaar te verbinden dat wordt toegewerkt naar succesvolle sportinnovaties. Bovendien zijn innovatieve trajecten risicovol. Deze onzekerheid brengt met zich mee dat bedrijven terughoudend zijn om de benodigde voorinvesteringen te doen. Daarom is het Sportinnovator Subsidietraject voor bedrijven opgezet. news-7087 Wed, 31 Mar 2021 00:00:00 +0200 Talentprogramma - ZonMw Veni 2021 uitgewerkte aanvraag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/talentprogramma-zonmw-veni-2021-uitgewerkte-aanvraag/ Deze subsidievorm biedt recent gepromoveerde onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar haar/zijn ideeën te ontwikkelen. De focus ligt daarbij op vernieuwend en nieuwsgierigheid gedreven onderzoek. Aanvragen worden beoordeeld op de kwaliteit van de onderzoeker, het onderzoeksplan en de plannen voor kennisbenutting. news-7124 Wed, 07 Apr 2021 00:00:00 +0200 Behandeling COVID-19 in de huisartsenzorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/behandeling-covid-19-in-de-huisartsenzorg/ Het doel van deze ronde is het ontwikkelen van kennis voor de behandeling van COVID-19 patiënten, onder regie van de huisarts. Het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde wordt uitgenodigd één aanvraag in te dienen. Deze subsidieronde is gericht op zowel onderzoeksprojecten, als de noodzakelijke infrastructuurontwikkeling. news-7068 Thu, 25 Mar 2021 16:15:00 +0100 4c: MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk – programmalijn 1, 2 en 3 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/4c-mdt-groeit-naar-een-landelijk-dekkend-netwerk-programmalijn-1-2-en-3/ Subsidieronde 4c bestaat uit 3 programmalijnen. Programmalijn 1: opschalen, uitbreiden en versterken staat voor elke organisatie open. Programmalijn 2: intensieve variant MDT door gemeenten staat open voor gemeenten die de intensieve variant willen voortzetten of opzetten. Programmalijn 3: MDT in het onderwijs is gericht op instellingen voor en in het onderwijs en hun partners om MDT in het onderwijs vorm te geven. news-7224 Mon, 03 May 2021 00:00:00 +0200 Ontwikkeling generieke module Digitale zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/ontwikkeling-generieke-module-digitale-zorg/ Patiëntenfederatie Nederland kan als toekomstige beheerder/regiehouder, subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van een generieke module Digitale zorg. De module beschrijft wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt goede digitale zorg te verlenen, met zowel aandacht voor het zorgproces als de bijbehorende gegevensuitwisseling. news-7120 Tue, 06 Apr 2021 00:00:00 +0200 Impuls regionaal onderwijsaanbod preventie ter versterking van preventie infrastructuur https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/impuls-regionaal-onderwijsaanbod-preventie-ter-versterking-van-preventie-infrastructuur-1/ De kijk op gezondheid verandert, en dat vraagt om vernieuwing van de zorg. Dit vraagt ook wat van mensen werkzaam binnen zorg. Professionals werkzaam in de zorg hebben de juiste kennis en vaardigheden nodig om zich in toenemende mate te kunnen richten op leefstijl en preventie. Investeren in vernieuwing van onderwijs is hierin essentieel. news-7121 Tue, 06 Apr 2021 00:00:00 +0200 Impuls initieel onderwijsaanbod preventie ter versterking van preventie infrastructuur https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/impuls-initieel-onderwijsaanbod-preventie-ter-versterking-van-preventie-infrastructuur-1/ De kijk op gezondheid verandert, en dat vraagt om vernieuwing van de zorg. Dit vraagt ook wat van mensen werkzaam binnen zorg. Professionals werkzaam in de zorg hebben de juiste kennis en vaardigheden nodig om zich in toenemende mate te kunnen richten op leefstijl en preventie. Investeren in vernieuwing van onderwijs is hierin essentieel. news-7168 Tue, 20 Apr 2021 00:00:00 +0200 Stoppen met roken in de wijk https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/stoppen-met-roken-in-de-wijk/ Deze opdracht van het Preventieprogramma 2019 -2022 komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord en draagt bij aan de ambitie om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren. De oproep betreft een gericht traject en staat alleen open voor indiening door de vier ZonMw Onderzoeksconsortia Tabaksontmoediging. news-7228 Mon, 03 May 2021 00:00:00 +0200 Uitgewerkte subsidieaanvragen leren van implementeren: implementatie van effectieve interventies in de verpleging en verzorging https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitgewerkte-subsidieaanvragen-leren-van-implementeren-implementatie-van-effectieve-interventies-in/ Samenwerkingsverbanden die een uitnodiging hebben ontvangen, kunnen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen voor de implementatie van effectieve interventies in de verpleging en verzorging, en de evaluatie van die implementatie. news-6076 Wed, 26 Aug 2020 00:00:00 +0200 Subsidieoproep op uitnodiging: Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP): Uitvoeringsimpuls https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/subsidieoproep-op-uitnodiging-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-jzojp-uitvoeringsimpuls/ Heeft u een project binnen de Startimpuls JZOJP Ronde 1 afgerond? En wilt u uw daar opgezette samenwerkingsverband doorontwikkelen en de plannen die u tijdens de Startimpuls heeft gemaakt uitvoeren? Dan kunt u een uitvoeringsimpuls aanvragen! news-7260 Tue, 11 May 2021 00:00:00 +0200 Uitgewerkte subsidieaanvragen Zorg op Afstand. Een impuls voor het opnemen van zorg op afstand in richtlijnen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitgewerkte-subsidieaanvragen-zorg-op-afstand-een-impuls-voor-het-opnemen-van-zorg-op-afstand-in-ri/ Beroepsorganisaties die eigenaar zijn van richtlijnen of beheerders/regiehouders van multidisciplinaire richtlijnen, die een uitnodiging hebben ontvangen, kunnen subsidie aanvragen voor het opnemen van aanbevelingen over zorg op afstand in reeds bestaande richtlijnen. news-7175 Tue, 20 Apr 2021 00:00:00 +0200 Zwangerschap en geboorte: ronde 2020-2021 (Subsidieaanvraag) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/zwangerschap-en-geboorte-ronde-2020-2021-subsidieaanvraag/ Het programma Zwangerschap en geboorte II stimuleert de ontwikkeling en implementatie van kennis om daarmee bij te dragen aan de perinatale en maternale gezondheid. news-6667 Fri, 18 Dec 2020 00:00:00 +0100 Economische zelfstandigheid van vrouwen – 6e ronde Vakkundig aan het Werk https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/economische-zelfstandigheid-van-vrouwen-6e-ronde-vakkundig-aan-het-werk-1/ Hoe begeleid je vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal naar betaald werk en economische zelfstandigheid? Vier gemeenten zijn uitgenodigd om in samenwerking met kennisinstellingen en andere stakeholders te komen tot wetenschappelijk onderbouwde tools, handvaten en werkwijzen voor de gemeentelijke praktijk. news-7240 Tue, 11 May 2021 00:00:00 +0200 Uitwerkings- en verduurzamingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg- Doorstroom naar Fase II en III https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitwerkings-en-verduurzamingssubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-doorstroom-naar-f/ Werkt u samen met lokale netwerkpartners aan het realiseren van een samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten voor thuiswonende ouderen in de wijk en heeft uw netwerk een Ontwikkelproject (Fase I) afgerond? Heeft uw netwerk duidelijk voor ogen wat het wil verbeteren binnen het samenhangende aanbod? Met de Uitwerkings- en verduurzamingssubsidie (Fase II&III) kan uw netwerk aan de slag met het doorontwikkelen en verduurzamen van het aanbod en de samenwerking. news-4828 Mon, 11 Nov 2019 14:00:00 +0100 Uitvoering regionale plannen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitvoering-regionale-plannen-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang/ Vanaf 2016 hebben het Rijk en VNG afspraken gemaakt over de implementatie van de visie van Commissie Dannenberg en hebben gemeenten, ingedeeld in 46 regio’s, daarvoor regionale plannen opgesteld. De regio’s kunnen binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen voor de realisatie van (onderdelen van) het regioplan. news-7192 Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0200 Living Labs Sport en Bewegen: Experimenteren met innovatieve oplossingen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/living-labs-sport-en-bewegen-experimenteren-met-innovatieve-oplossingen/ Met behulp van open innovatie ecosystemen, de zgn. living labs, wordt samen met gebruikers toegewerkt naar creatieve en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Dit gebeurt in een real-life setting waarbij er een grote rol is weggelegd voor de gebruiker, bijvoorbeeld de burger. Deze oproep is gericht op het experimenteren met innovatieve oplossingen