ZonMw subsidieoproepen op uitnodiging https://www.zonmw.nl/ nl-nl Thu, 02 Jul 2020 08:59:19 +0200 Thu, 02 Jul 2020 08:59:19 +0200 TYPO3 news-5194 Mon, 11 May 2020 00:00:00 +0200 Praktijkgericht onderzoek naar de relatie tussen de cliënt, naasten en/of mantelzorgers en professionals in de langdurige zorg en ondersteuning. https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/praktijkgericht-onderzoek-naar-de-relatie-tussen-de-client-naasten-enof-mantelzorgers-en-professio/ Werkt u dagelijks in de langdurige zorg en ondersteuning en wilt u samen met een kennisorganisatie onderzoek doen naar een praktijkkwestie over de relatie tussen cliënt, naasten en/of mantelzorgers en de zorg- en ondersteuningsprofessionals? news-5434 Thu, 12 Mar 2020 12:00:00 +0100 Niet-aangeboren hersenletsel - chronische fase https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/niet-aangeboren-hersenletsel-chronische-fase-1/ De subsidieoproep Niet-aangeboren Hersenletsel – chronische fase is bestemd voor het indienen van aanvragen die een positief advies tot uitwerken hebben gekregen. Deze oproep gaat uit van het programma Gewoon Bijzonder. Een programma waarin kennis wordt ontwikkeld, verspreid en toegepast om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. In samenwerking met de Hersenstichting stimuleert ZonMw met deze oproep het onderzoek en de implementatie van interventies en kennis ter verbetering van de kwaliteit van leven voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de chronische fase en hun naasten. news-5849 Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0200 COVID-19: bottom-up aandachtsgebied 3 uitgewerkte aanvraag fase https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/covid-19-bottom-up-aandachtsgebied-3-uitgewerkte-aanvraag-fase/ Deze subsidieoproep richt zich op het derde aandachtsgebieden van het programma COVID-19, namelijk 3. Maatschappelijke dynamiek. news-5762 Thu, 04 Jun 2020 00:00:00 +0200 Kwaliteitsgelden: Patiëntenfederatie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteitsgelden-patientenfederatie/ Stichting Patiënt en Kwaliteit (SPK) kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden Patiëntenfederatie. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen. news-5420 Tue, 10 Mar 2020 08:00:00 +0100 Congrestival kwaliteitsstandaarden 2021 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/congrestival-kwaliteitsstandaarden-2021/ V&VN kan subsidie aanvragen voor het organiseren van het Congrestival kwaliteitsstandaarden V&V 2020. Het doel van het Congrestival is om landelijke bekendheid te geven aan de opbrengsten en het toepassen van kwaliteitsstandaarden in de verpleging en verzorging. news-5798 Thu, 11 Jun 2020 00:00:00 +0200 Kwaliteitsgelden: GGZ hoofdlijnenakkoord https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteitsgelden-ggz-hoofdlijnenakkoord/ Partijen die in het directeurenoverleg actief zijn als ondertekenaar van het GGZ Hoofdlijnen Akkoord 2019-2022 kunnen voor deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden GGZ Hoofdlijnenakkoord. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen. news-5862 Wed, 01 Jul 2020 00:00:00 +0200 Evaluatieonderzoek Topspecialistische Zorg en Onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/evaluatieonderzoek-topspecialistische-zorg-en-onderzoek/ Middels deze subsidieoproep worden enkele gerenommeerde, onafhankelijke onderzoeksinstituten uitgenodigd om een subsidieaanvraag in te dienen voor een evaluatieonderzoek die parallel zal lopen aan het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO). news-5596 Tue, 28 Apr 2020 00:00:00 +0200 Uitgewerkte subsidieaanvragen enkelvoudige onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitgewerkte-subsidieaanvragen-enkelvoudige-onderzoeksvragen-huisartsgeneeskunde/ Uitsluitend aanvragers die eerder in deze subsidieronde een door ZonMw ontvankelijk verklaard projectidee indienden, kunnen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen. Het gaat om inhoudelijk goed en voor de huisartsenpraktijk relevant wetenschappelijk onderzoek in lijn met hun eerder ingediende projectidee. news-5875 Wed, 01 Jul 2020 00:00:00 +0200 Beloftevolle eenzaamheidsinterventies op weg naar erkenning https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/beloftevolle-eenzaamheidsinterventies-op-weg-naar-erkenning/ Voor deze subsidieoproep worden een aantal beloftevolle eenzaamheidsinterventies uitgenodigd om een aanvraag in te dienen. De subsidie oproep is gericht op de ondersteuning van de door ontwikkeling en kwaliteitsontwikkeling van beloftevolle interventies en activiteiten. news-5761 Thu, 04 Jun 2020 00:00:00 +0200 MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk – Aanvullingsronde 4a https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/mdt-groeit-naar-een-landelijk-dekkend-netwerk-aanvullingsronde-4a/ MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Partnerschappen die een MDT aanbieden kunnen uitbreiden met aanvullende organisaties, om zo meer jongeren een passende MDT te bieden. news-5713 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0200 Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap – programmalijn onderzoek – subsidieaanvraag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/onbedoelde-zwangerschap-en-kwetsbaar-jong-ouderschap-programmalijn-onderzoek-subsidieaanvraag/ Onderzoek naar kennislacunes of kennisvragen met als doel verbetering van preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap. news-5714 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0200 Microplastics & Health Consortium Call https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/microplastics-health-consortium-call/ The levels of microplastics in our living environment are expected to increase in the next decades. To what extent the exposure to these plastic particles of varying shape, size and composition has immediate up to long term health implications is unclear. news-5785 Wed, 10 Jun 2020 00:00:00 +0200 Economische zelfstandigheid van vrouwen – 6e ronde Vakkundig aan het Werk https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/economische-zelfstandigheid-van-vrouwen-6e-ronde-vakkundig-aan-het-werk/ Hoe begeleid je vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal naar betaald werk en economische zelfstandigheid? 24 gemeenten zijn uitgenodigd om in samenwerking met kennisinstellingen en andere stakeholders te komen tot wetenschappelijk onderbouwde tools, handvaten en werkwijzen voor de gemeentelijke praktijk. news-5824 Tue, 23 Jun 2020 00:00:00 +0200 Goed Gebruik Geneesmiddelen - Grote Trials Ronde 4 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-grote-trials-ronde-4/ De subsidieoproep voor Grote Trials Ronde 4 is bestemd voor het indienen van aanvragen die een positief advies tot uitwerken hebben gekregen. Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Deze subsidieoproep van het deelprogramma Grote Trials is specifiek bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. news-5495 Thu, 02 Apr 2020 00:00:00 +0200 Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/verbetering-lokale-praktijk-bij-onbedoelde-zwangerschap-en-kwetsbaar-jong-ouderschap-1/ Indien u op basis van uw ingediende motivatiebrief startbudget heeft ontvangen, dient u in deze fase een subsidieaanvraag in. Het startbudget - dat aan u is toegekend - wordt gebruikt voor het opstellen van een gezamenlijk plan ter verbetering van de lokale praktijk binnen een samenwerkingsverband van een of meerdere gemeente(n), praktijk- en uitvoeringsorganisatie(s) en een onderzoeksorganisatie. news-5822 Tue, 23 Jun 2020 00:00:00 +0200 Werkzame Elementen – Fase 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/werkzame-elementen-fase-2/ Deze oproep richt zich op kennisontwikkeling over de werkzame elementen van preventieve interventies voor de thema’s overgewicht, roken en alcohol waar de praktijk behoefte aan heeft. news-4828 Mon, 11 Nov 2019 14:00:00 +0100 Uitvoering regionale plannen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitvoering-regionale-plannen-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang/ Vanaf 2016 hebben het Rijk en VNG afspraken gemaakt over de implementatie van de visie van Commissie Dannenberg en hebben gemeenten, ingedeeld in 46 regio’s, daarvoor regionale plannen opgesteld. De regio’s kunnen binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen voor de realisatie van (onderdelen van) het regioplan.