ZonMw subsidieoproepen op uitnodiging https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/ nl-nl Sat, 23 Oct 2021 12:54:54 +0200 Sat, 23 Oct 2021 12:54:54 +0200 TYPO3 news-7192 Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0200 Living Labs Sport en Bewegen: Experimenteren met innovatieve oplossingen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/living-labs-sport-en-bewegen-experimenteren-met-innovatieve-oplossingen/ Met behulp van open innovatie ecosystemen, de zgn. living labs, wordt samen met gebruikers toegewerkt naar creatieve en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Dit gebeurt in een real-life setting waarbij er een grote rol is weggelegd voor de gebruiker, bijvoorbeeld de burger. Deze oproep is gericht op het experimenteren met innovatieve oplossingen news-7602 Tue, 10 Aug 2021 00:00:00 +0200 Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking - vervolgmeting https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteit-van-leven-van-naasten-van-mensen-met-een-beperking-vervolgmeting/ Deze subsidieoproep is om een voorstel voor een onderzoek te ontvangen waarmee de ervaren kwaliteit van leven van naasten van mensen met beperkingen, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht, kan worden bepaald. Dit onderzoek betreft een vervolg op een eerder uitgevoerd onderzoek (2019). news-7677 Thu, 09 Sep 2021 00:00:00 +0200 Versterken samenwerking politie & zorg op straat https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/versterken-samenwerking-politie-zorg-op-straat/ Wanneer er bij de politie een melding wordt gedaan van een persoon die mogelijk (acuut) psychische hulp nodig heeft, is het van belang dat zo snel mogelijk de juiste professional op de juiste plek is. Deze subsidieoproep is gericht op het versterken van de samenwerking tussen politie en zorg op straat, zodat mensen die tijdelijk de grip op het leven kwijt zijn sneller passende hulpverlening ontvangen. news-7405 Thu, 17 Jun 2021 00:00:00 +0200 Citizen Science voor Gezondheid en Zorg op uitnodiging https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/citizen-science-voor-gezondheid-en-zorg-op-uitnodiging/ Het doel van het programma Citizen Science voor Gezondheid en Zorg (CS4GZ) is het realiseren van creatieve, innovatieve en vooral ook duurzame oplossingen aan de hand van Citizen Science voor het Maatschappelijk Thema Gezondheid en Zorg. news-7786 Tue, 05 Oct 2021 00:00:00 +0200 Re-integratie – Vakkundig aan het werk 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/re-integratie-vakkundig-aan-het-werk-2-1/ De oproep richt zich op het thema re-integratie. Het gaat om kennis- en innovatieprojecten waarin samenwerkingspartners zoeken naar werkzame en werkbare innovaties voor de lokale gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Het doel daarvan is om (evidence based) kennis breed toepasbaar te maken in het veld van Werk en Inkomen. news-7843 Thu, 14 Oct 2021 00:00:00 +0200 Kwaliteitsgelden: GGZ hoofdlijnenakkoord https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteitsgelden-ggz-hoofdlijnenakkoord-2/ Partijen die in het directeurenoverleg actief zijn als ondertekenaar van het GGZ Hoofdlijnen Akkoord 2019-2022 kunnen voor deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden GGZ Hoofdlijnenakkoord. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen. news-7859 Mon, 18 Oct 2021 00:00:00 +0200 Uitgewerkte subsidieaanvragen - Onderbouwen en verbeteren multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitgewerkte-subsidieaanvragen-onderbouwen-en-verbeteren-multidisciplinaire-samenwerking-tussen-hui/ Kennis- en onderzoeksinstellingen die een uitnodiging van ZonMw hebben ontvangen, kunnen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen voor het versterken en verbeteren van multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici. Zij werken in het project samen met huisartsen, minimaal 1 verpleegkundige of verzorgende discipline en minimaal 1 paramedische discipline. news-7240 Tue, 11 May 2021 00:00:00 +0200 Uitwerkings- en verduurzamingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg- Doorstroom naar Fase II en III https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitwerkings-en-verduurzamingssubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-doorstroom-naar-f/ Werkt u samen met lokale netwerkpartners aan het realiseren van een samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten voor thuiswonende ouderen in de wijk en heeft uw netwerk een Ontwikkelproject (Fase I) afgerond? Heeft uw netwerk duidelijk voor ogen wat het wil verbeteren binnen het samenhangende aanbod? Met de Uitwerkings- en verduurzamingssubsidie (Fase II&III) kan uw netwerk aan de slag met het doorontwikkelen en verduurzamen van het aanbod en de samenwerking. news-7507 Tue, 20 Jul 2021 00:00:00 +0200 Verduurzamingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Doorstroom naar Fase III (ronde 2) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/verduurzamingssubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-doorstroom-naar-fase-iii-ronde/ Heeft uw lokale netwerk een Uitwerkingsproject (Fase II subsidie) afgerond? En wil uw netwerk verder inzetten op het versterken en verduurzamen van de werkwijze en structuur van het netwerk? En op de borging van (de bereikte resultaten in) het samenhangende aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg? Dan is deze subsidieoproep interessant voor u. news-7841 Wed, 13 Oct 2021 00:00:00 +0200 NWA Economische veerkracht van vrouwen – fase 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/nwa-economische-veerkracht-van-vrouwen-fase-2/ Hoe kan economische veerkracht van vrouwen duurzaam vergroot worden? Welke handelingsperspectieven voor de verschillende partijen in het ecosysteem rondom economisch kwetsbare vrouwen zijn er te formuleren? Dit Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt € 2,865 miljoen beschikbaar om deze vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia in de vorm van living labs. news-7842 Fri, 15 Oct 2021 00:00:00 +0200 Goed Gebruik Geneesmiddelen Rediscovery Ronde 5 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-rediscovery-ronde-5/ Deze subsidieoproep Rediscovery Ronde 5 van het GGG-programma is bestemd voor het indienen van aanvragen die een positief advies tot uitwerken hebben gekregen. In de Rediscovery Ronde gaat het om projecten gericht op klinisch onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel bij een indicatie waarvoor het middel niet is geregistreerd.