ZonMw subsidieoproepen op uitnodiging https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/ nl-nl Wed, 28 Jul 2021 13:12:31 +0200 Wed, 28 Jul 2021 13:12:31 +0200 TYPO3 news-7455 Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0200 Kennisnetwerken voor Specifieke Doelgroepen – uitbreiding 2021 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kennisnetwerken-voor-specifieke-doelgroepen-uitbreiding-2021/ Het doel van deze subsidieoproep op uitnodiging is het faciliteren van het opzetten, (door)ontwikkelen, en bestendigen van functionele netwerken rondom 10 specifieke doelgroepen ter bevordering van de kwaliteit van zorg en een duurzame kennisinfrastructuur. news-7357 Tue, 08 Jun 2021 00:00:00 +0200 Top down ronde Kopkrakers 2021 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/top-down-ronde-kopkrakers-2021/ Het concept Kopkrakers bestaat uit een fictieve beschrijving van een cliënt, een dilemma gevolgd door twee passende, onderbouwde handelingsopties die worden aangeboden via een app. Het doel van de Kopkrakers-app is professionals kennis te laten maken met wetenschappelijke inzichten en/of practice based inzichten. news-7385 Mon, 14 Jun 2021 00:00:00 +0200 Klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/klinisch-toegepast-onderzoek-in-de-geestelijke-gezondheidszorg-3/ U kunt subsidie aanvragen voor klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. Dit is de tweede van in totaal 3 subsidierondes voor klinisch toegepast onderzoek binnen het Onderzoeksprogramma ggz. news-7514 Thu, 15 Jul 2021 00:00:00 +0200 Kwaliteitsgelden Huisartsen – Thuisarts.nl https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteitsgelden-huisartsen-thuisartsnl/ Het NHG kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden huisartsen. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen. news-7512 Thu, 15 Jul 2021 00:00:00 +0200 Kwaliteitsgelden: Patiëntenfederatie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteitsgelden-patientenfederatie-3/ Stichting Patiënt en Kwaliteit (SPK) kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden Patiëntenfederatie. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen. news-7513 Thu, 15 Jul 2021 00:00:00 +0200 Kwaliteitsgelden Medisch Specialistische Zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteitsgelden-medisch-specialistische-zorg-2/ SKMS 2 kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden medisch specialistische zorg. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen. news-7355 Tue, 08 Jun 2021 00:00:00 +0200 Verbetering kwaliteit poortwachtersproces: professionalisering poortwachtersproces, lijn 1 ‘Doorontwikkeling en onderbouwing van gezamenlijk begrippenkader en instrumentarium BAR’ https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/verbetering-kwaliteit-poortwachtersproces-professionalisering-poortwachtersproces-lijn-1-doorontw/ Het kennisprogramma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit en professionalisering van het poortwachtersproces. Deze oproep is gericht op onderzoek naar en doorontwikkeling van een gezamenlijk begrippen- en referentiekader en een multidisciplinair instrumentarium ter verbetering van de samenwerking tussen bedrijfs-, verzekeringsarts en arbeidsdeskundigen gedurende het poortwachtersproces. news-7356 Tue, 08 Jun 2021 00:00:00 +0200 Subsidieoproep Verbetering kwaliteit poortwachtersproces: professionalisering poortwachtersproces, lijn 1 ‘Onderwijsmodulen en multidisciplinaire casuïstiekvoering’ https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/subsidieoproep-verbetering-kwaliteit-poortwachtersproces-professionalisering-poortwachtersproces-l/ Het kennisprogramma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit en professionalisering van het poortwachtersproces. Deze oproep is gericht op onderzoek naar het ontwikkelen en uittesten van onderwijsmodulen en multidisciplinaire casuïstiekbespreking ter verbetering van de samenwerking tussen bedrijfs-, verzekeringsarts en arbeidsdeskundigen gedurende het poortwachtersproces. news-7506 Thu, 15 Jul 2021 00:00:00 +0200 Verbetering kwaliteit poortwachtersproces: professionalisering poortwachtersproces, lijn 1A: ‘Multidisciplinaire ontwikkeling van richtlijnen’; FASE 1 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/verbetering-kwaliteit-poortwachtersproces-professionalisering-poortwachtersproces-lijn-1a-multid/ Het kennisprogramma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit en professionalisering van het poortwachtersproces. Deze oproep is gericht op multidisciplinaire ontwikkeling en implementatie van een aantal richtlijnen voor bedrijfs- en verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. news-7175 Tue, 20 Apr 2021 00:00:00 +0200 Zwangerschap en geboorte: ronde 2020-2021 (Subsidieaanvraag) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/zwangerschap-en-geboorte-ronde-2020-2021-subsidieaanvraag/ Het programma Zwangerschap en geboorte II stimuleert de ontwikkeling en implementatie van kennis om daarmee bij te dragen aan de perinatale en maternale gezondheid. news-7344 Thu, 03 Jun 2021 00:00:00 +0200 Belgium - Netherlands Funding of International Trials (Second BeNeFIT Call) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/belgium-netherlands-funding-of-international-trials-second-benefit-call-2/ The Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE) and ZonMw invest a maximum of 9 million euros in the second round of their joint programme ‘BeNeFIT’. news-6667 Fri, 18 Dec 2020 00:00:00 +0100 Economische zelfstandigheid van vrouwen – 6e ronde Vakkundig aan het Werk https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/economische-zelfstandigheid-van-vrouwen-6e-ronde-vakkundig-aan-het-werk-1/ Hoe begeleid je vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal naar betaald werk en economische zelfstandigheid? Vier gemeenten zijn uitgenodigd om in samenwerking met kennisinstellingen en andere stakeholders te komen tot wetenschappelijk onderbouwde tools, handvaten en werkwijzen voor de gemeentelijke praktijk. news-7528 Tue, 20 Jul 2021 00:00:00 +0200 Monitoren en evalueren leren & verbeteren-projecten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/monitoren-en-evalueren-leren-verbeteren-projecten/ Onafhankelijke onderzoeksgroepen die door ZonMw zijn uitgenodigd, kunnen subsidie aanvragen voor het overstijgend monitoren en evalueren van 13 leren & verbeteren-projecten, het tussentijds reflecteren hierover met de projecten en ZonMw en het (tussentijds) rapporteren van de resultaten. news-7240 Tue, 11 May 2021 00:00:00 +0200 Uitwerkings- en verduurzamingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg- Doorstroom naar Fase II en III https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitwerkings-en-verduurzamingssubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-doorstroom-naar-f/ Werkt u samen met lokale netwerkpartners aan het realiseren van een samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten voor thuiswonende ouderen in de wijk en heeft uw netwerk een Ontwikkelproject (Fase I) afgerond? Heeft uw netwerk duidelijk voor ogen wat het wil verbeteren binnen het samenhangende aanbod? Met de Uitwerkings- en verduurzamingssubsidie (Fase II&III) kan uw netwerk aan de slag met het doorontwikkelen en verduurzamen van het aanbod en de samenwerking. news-7516 Tue, 20 Jul 2021 00:00:00 +0200 Vici 2021 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/vici-2021/ Vici is gericht op de excellente senioronderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. Een Vici-subsidie aanvragen kan tot maximaal 15 jaar na promotie. news-7549 Fri, 23 Jul 2021 00:00:00 +0200 Subsidieoproep op uitnodiging: Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP): Uitvoeringsimpuls Ronde 2 - versneld https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/subsidieoproep-op-uitnodiging-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-jzojp-uitvoeringsimpuls-ronde-2-ve/ Heeft u een project binnen de Startimpuls JZOJP Ronde 2 afgerond, voor 23 juli 2021? En wilt u uw daar opgezette samenwerkingsverband doorontwikkelen en de plannen die u tijdens de Startimpuls heeft gemaakt uitvoeren? Dan kunt u een Uitvoeringsimpuls aanvragen! news-7423 Thu, 24 Jun 2021 00:00:00 +0200 Nationale Wetenschaps Agenda (NWA) - Gezondheidsverschillen – beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie. https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/nationale-wetenschaps-agenda-nwa-gezondheidsverschillen-beter-benutten-van-het-gezondheidspot-1/ Onder mensen in een lagere sociaaleconomische positie komen relatief grote gezondheidsachterstanden voor. Hoe kan dit gezondheidspotentieel beter worden benut? De Nationale Wetenschapsagenda stelt €4.835.000 beschikbaar voor empirisch onderzoek naar kansrijke doorbraken vanuit een systeembenadering. In deze fase kunnen consortia op uitnodiging een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen. news-7415 Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 +0200 MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk – Aanvullingsronde 4b https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/mdt-groeit-naar-een-landelijk-dekkend-netwerk-aanvullingsronde-4b/ MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Partnerschappen die een MDT aanbieden kunnen hun project uitbreiden met nieuwe partners, om zo meer jongeren een passende MDT te bieden. news-7488 Mon, 12 Jul 2021 00:00:00 +0200 Ontwikkelen meetinstrumentarium brede benadering van gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/ontwikkelen-meetinstrumentarium-brede-benadering-van-gezondheid/ Brede benadering van gezondheid staat voor wat voorheen werd bedoeld met de term positieve gezondheid. Deze brede benadering sluit aan bij het verbinden van (onderzoeks)domeinen binnen en buiten de gezondheidszorg. Het draagt bij aan een inclusieve samenleving. Dit betekent dat iedereen, ongeacht beperking of ziekte, volwaardig kan deelnemen. Preventie, zorg en welzijn raken daardoor steeds meer met elkaar verweven. news-7524 Mon, 19 Jul 2021 00:00:00 +0200 Implementatie impuls IMPRESS https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/implementatie-impuls-impress/ In de afgelopen jaren is er veel inzicht verworven in de pathofysiologische processen die ten grondslag liggen aan verschillen in Hart- en VaatZiekten (HVZ) tussen vrouwen en mannen. Ontwikkelde kennis verspreidt zich echter niet vanzelf, maar vereist actieve inzet op implementatie. news-4828 Mon, 11 Nov 2019 14:00:00 +0100 Uitvoering regionale plannen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitvoering-regionale-plannen-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang/ Vanaf 2016 hebben het Rijk en VNG afspraken gemaakt over de implementatie van de visie van Commissie Dannenberg en hebben gemeenten, ingedeeld in 46 regio’s, daarvoor regionale plannen opgesteld. De regio’s kunnen binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen voor de realisatie van (onderdelen van) het regioplan. news-7192 Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0200 Living Labs Sport en Bewegen: Experimenteren met innovatieve oplossingen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/living-labs-sport-en-bewegen-experimenteren-met-innovatieve-oplossingen/ Met behulp van open innovatie ecosystemen, de zgn. living labs, wordt samen met gebruikers toegewerkt naar creatieve en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Dit gebeurt in een real-life setting waarbij er een grote rol is weggelegd voor de gebruiker, bijvoorbeeld de burger. Deze oproep is gericht op het experimenteren met innovatieve oplossingen news-7405 Thu, 17 Jun 2021 00:00:00 +0200 Citizen Science voor Gezondheid en Zorg op uitnodiging https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/citizen-science-voor-gezondheid-en-zorg-op-uitnodiging/ Het doel van het programma Citizen Science voor Gezondheid en Zorg (CS4GZ) is het realiseren van creatieve, innovatieve en vooral ook duurzame oplossingen aan de hand van Citizen Science voor het Maatschappelijk Thema Gezondheid en Zorg. news-7507 Tue, 20 Jul 2021 00:00:00 +0200 Verduurzamingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Doorstroom naar Fase III (ronde 2) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/verduurzamingssubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-doorstroom-naar-fase-iii-ronde/ Heeft uw lokale netwerk een Uitwerkingsproject (Fase II subsidie) afgerond? En wil uw netwerk verder inzetten op het versterken en verduurzamen van de werkwijze en structuur van het netwerk? En op de borging van (de bereikte resultaten in) het samenhangende aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg? Dan is deze subsidieoproep interessant voor u.