ZonMw subsidieoproepen op uitnodiging https://www.zonmw.nl/ nl-nl Mon, 10 Dec 2018 08:32:58 +0100 Mon, 10 Dec 2018 08:32:58 +0100 TYPO3 news-1240 Fri, 09 Jun 2017 00:00:00 +0200 Monitoring en registratie RAV-ritten acute psychiatrie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/monitoring-en-registratie-rav-ritten-acute-psychiatrie/ In deze subsidieronde kunnen regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) in het kader van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) subsidie aanvragen voor registratie en monitoring van GGz-vervoer. Binnen deze subsidiemogelijkheid is budget gereserveerd voor alle RAV-regio’s. De looptijd van de projecten is maximaal 30 maanden. news-1346 Thu, 06 Jul 2017 00:00:00 +0200 Vernieuwend vervoer van mensen met verward gedrag door RAV’s https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/vernieuwend-vervoer-van-mensen-met-verward-gedrag-door-ravs/ Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) in het kader van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) kunnen subsidie aanvragen voor vernieuwende projecten gericht op vervoer van mensen met verward gedrag. RAV’s komen alleen in aanmerking voor de subsidie wanneer tevens een registratie- en monitoringsproject wordt gestart. news-3179 Tue, 06 Nov 2018 00:00:00 +0100 Open Ronde – Implementatie oproep https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/open-ronde-implementatie-oproep/ ZonMw ondersteunt de implementatie van onderzoeksresultaten. Deze subsidie is gericht op de implementatie van kennis uit gehonoreerde projecten van de Open Ronde van pijler 1 van het BVO programma. Hoofdaanvragers van gehonoreerde projecten uit pijler 1 worden uitgenodigd een aanvraag in te dienen. news-3134 Mon, 22 Oct 2018 00:00:00 +0200 Zwangerschap en geboorte: psychosociale aspecten (uitbreiding) neonatale hielprikscreening https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/zwangerschap-en-geboorte-psychosociale-aspecten-uitbreiding-neonatale-hielprikscreening-1/ Het programma Zwangerschap en geboorte II stimuleert de ontwikkeling en implementatie van kennis om daarmee bij te dragen aan de perinatale en maternale gezondheid in het algemeen, het optimaliseren van de pre- en neonatale screening en het terugdringen van verschillen in de perinatale en maternale gezondheid. news-3231 Wed, 21 Nov 2018 00:00:00 +0100 Programma Translationeel Onderzoek 2; Bench to Bedside 2018 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/programma-translationeel-onderzoek-2-bench-to-bedside-2018-1/ Het programma Translationeel onderzoek 2 heeft als doel de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens te versnellen, zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten en verlaging van de ziektekosten. news-3257 Fri, 23 Nov 2018 00:00:00 +0100 Programma Translationeel Onderzoek 2; Multidisciplinaire Consortia 2018 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/programma-translationeel-onderzoek-2-multidisciplinaire-consortia-2018-1/ Het programma Translationeel onderzoek 2 heeft als doel de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens te versnellen, zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten en verlaging van de ziektekosten. news-3250 Tue, 27 Nov 2018 00:00:00 +0100 Programma Translationeel Onderzoek 2; Bench to Bedside; Affordable Health https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/programma-translationeel-onderzoek-2-bench-to-bedside-affordable-health/ Het programma Translationeel onderzoek 2 heeft als doel de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens te versnellen, zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten en verlaging van de ziektekosten. news-3278 Thu, 29 Nov 2018 00:00:00 +0100 Ethiek en Gezondheid 3, pijler 1 ronde 1 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/ethiek-en-gezondheid-3-pijler-1-ronde-1-1/ De subsidieoproep van ‘Ethiek en Gezondheid 3, pijler 1 ronde 1 subsidieaanvraag’ is bestemd voor het indienen van subsidieaanvragen die als projectidee een positief advies tot uitwerken hebben gekregen. news-3318 Thu, 06 Dec 2018 00:00:00 +0100 Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg – open ronde 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-open-ronde-2-1/ Hulpmiddelenzorg in Nederland is volop in beweging en begrippen zoals kwaliteit, doelmatigheid en de behoefte van de hulpmiddelengebruiker staan centraal. Wetenschappelijke bewijsvoering van de hulpmiddelenzorg is relatief nieuw in Nederland. Samenwerking tussen verschillende partijen in het hulpmiddelenveld is noodzakelijk om relevant onderzoek te kunnen doen. news-2437 Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0200 Vervolgsubsidie ZonMw-projecten niet-RAV vervoer https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/vervolgsubsidie-zonmw-projecten-niet-rav-vervoer/ Deze subsidieoproep op uitnodiging is gericht op het continueren van reeds door ZonMw gefinancierde vervoersprojecten - voor mensen met verward gedrag – die worden uitgevoerd door niet-RAV partijen. Partijen die in aanmerking komen voor deze subsidieoproep op uitnodiging, worden per mail uitgenodigd om een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen.