ZonMw subsidieoproepen op uitnodiging https://www.zonmw.nl/ nl-nl Wed, 16 Oct 2019 20:11:25 +0200 Wed, 16 Oct 2019 20:11:25 +0200 TYPO3 news-4530 Thu, 12 Sep 2019 00:00:00 +0200 Actieonderzoek Zingeving en Geestelijke verzorging in de thuissituatie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/actieonderzoek-zingeving-en-geestelijke-verzorging-in-de-thuissituatie/ Actieonderzoekers die verbonden zijn aan een onderzoeksorganisatie (Hogeschool of Universiteit) en die een uitnodiging hebben ontvangen, kunnen in nauw overleg met projectleiders Geestelijke verzorging in de thuissituatie en andere betrokken subsidie aanvragen voor actieonderzoek naar vraagstukken op het gebied van Zingeving en Geestelijke verzorging. news-4499 Tue, 03 Sep 2019 00:00:00 +0200 Subsidieoproep Topspecialistische Zorg en Onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/subsidieoproep-topspecialistische-zorg-en-onderzoek/ Voor het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) worden de topspecialistische functies, die door de minister voor Medische Zorg en Sport (MZS) zijn toegelaten tot dit programma, middels deze subsidieoproep in de gelegenheid gesteld een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen. news-4380 Thu, 01 Aug 2019 00:00:00 +0200 AWTJ Implementatie-impulsen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/awtj-implementatie-impulsen/ De projecten binnen het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd hebben gezamenlijk veel kennis opgeleverd die beleid en praktijk ondersteunt bij de transformatie van de jeugdsector. Met deze Implementatie-impuls wil ZonMw stimuleren dat deze kennis, voortkomend uit de projectresultaten, wordt gebruikt en toegepast in de praktijk. news-4041 Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0200 Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd uitgewerkte subsidieaanvraag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/regionale-kenniswerkplaatsen-jeugd-uitgewerkte-subsidieaanvraag/ Samenwerkingsverbanden die een Startimpuls gehonoreerd hebben gekregen worden uitgenodigd een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen voor een Regionale Kenniswerkplaats Jeugd. Partijen uit beleid, praktijk, onderzoek, opleidingen en ouders en jongeren werken hierin aan regionale vraagstukken rond opgroeien en opvoeden. Gezamenlijk leren en verbeteren staan centraal. news-4209 Fri, 21 Jun 2019 00:00:00 +0200 Monitoring en registratie RAV-ritten acute psychiatrie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/monitoring-en-registratie-rav-ritten-acute-psychiatrie/ In deze subsidieronde kunnen regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) in het kader van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) subsidie aanvragen voor registratie en monitoring van GGz-vervoer. Binnen deze subsidiemogelijkheid is budget gereserveerd voor alle RAV-regio’s. De looptijd van de projecten is maximaal 18 maanden.