ZonMw subsidieoproepen op uitnodiging https://www.zonmw.nl/ nl-nl Wed, 01 Apr 2020 00:54:54 +0200 Wed, 01 Apr 2020 00:54:54 +0200 TYPO3 news-5486 Thu, 26 Mar 2020 00:00:00 +0100 Kwaliteitsgelden Medisch Specialistische Zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteitsgelden-medisch-specialistische-zorg-1/ SKMS 2 kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden medisch specialistische zorg. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen. news-5420 Tue, 10 Mar 2020 08:00:00 +0100 Congrestival kwaliteitsstandaarden V&V 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/congrestival-kwaliteitsstandaarden-vv-2020/ V&VN kan subsidie aanvragen voor het organiseren van het Congrestival kwaliteitsstandaarden V&V 2020. Het doel van het Congrestival is om landelijke bekendheid te geven aan de opbrengsten en het toepassen van kwaliteitsstandaarden in de verpleging en verzorging. news-5434 Thu, 12 Mar 2020 12:00:00 +0100 Niet-aangeboren hersenletsel - chronische fase https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/niet-aangeboren-hersenletsel-chronische-fase-1/ De subsidieoproep Niet-aangeboren Hersenletsel – chronische fase is bestemd voor het indienen van aanvragen die een positief advies tot uitwerken hebben gekregen. Deze oproep gaat uit van het programma Gewoon Bijzonder. Een programma waarin kennis wordt ontwikkeld, verspreid en toegepast om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. In samenwerking met de Hersenstichting stimuleert ZonMw met deze oproep het onderzoek en de implementatie van interventies en kennis ter verbetering van de kwaliteit van leven voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de chronische fase en hun naasten. news-5344 Tue, 18 Feb 2020 00:00:00 +0100 Subsidieoproep Inbedding, borging en verbinding https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/subsidieoproep-inbedding-borging-en-verbinding/ U kunt subsidie aanvragen voor het verder inbedden en borgen van een goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag én om aansluiting te zoeken bij de landelijke programma’s die raken aan het thema verward gedrag. news-5438 Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 +0100 Invoering Ketenveldnorm levensloopfunctie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/invoering-ketenveldnorm-levensloopfunctie/ In 2019 is in 4 regio’s gewerkt aan de implementatie van de Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. Deze pilotregio’s zijn Oost-Brabant, Midden-Nederland, Overijssel en Limburg. Inmiddels hebben deze regio’s via ZonMw een vervolgsubsidie gekregen voor 2020. Om te komen tot een landelijke invoering van de Ketenveldnorm is op verzoek van de ministeries van J&V en VWS subsidie beschikbaar gesteld voor de 6 resterende regio’s. news-5449 Thu, 19 Mar 2020 00:00:00 +0100 Evaluatieonderzoek ZE&GG - Inclusieversneller 2020 Ronde 1 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/evaluatieonderzoek-zegg-inclusieversneller-2020-ronde-1/ Dit is een subsidieoproep op uitnodiging voor zorgevaluaties gefinancierd in het kader van Stimuleer Effectieve en Elimineer Niet Effectieve Zorg (SEENEZ), Zorgevaluatie 30 aandoeningen Kwaliteits- & Doelmatigheidsagenda (30K&D) of Leading the Change (LtC), welke minimaal 6 maanden vertraging hebben. news-5070 Fri, 20 Dec 2019 12:20:00 +0100 Subsidieoproep Goed Gebruik Geneesmiddelen Rediscovery Ronde 4 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/subsidieoproep-goed-gebruik-geneesmiddelen-rediscovery-ronde-4-1/ De subsidieoproep voor Rediscovery Ronde 4 van het GGG-programma is bestemd voor het indienen van aanvragen die een positief advies tot uitwerken hebben gekregen. In de Rediscovery Ronde gaat het om projecten gericht op klinisch onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel bij een indicatie waarvoor het middel niet is geregistreerd. news-5224 Tue, 28 Jan 2020 00:00:00 +0100 HGOG 2.0 Huisartsgeneeskunde subsidieronde 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/hgog-20-huisartsgeneeskunde-subsidieronde-2020/ De afdelingen Huisartsgeneeskunde van het Amsterdam UMC – locatie AMC, Amsterdam UMC – locatie VUmc, LUMC, MUMC+ en Radboudumc kunnen in deze subsidieronde per afdeling één subsidieaanvraag indienen voor onderzoek voor de academisering van de huisartsopleiding. Aioto’s huisartsgeneeskunde voeren het onderzoek uit. news-5227 Tue, 28 Jan 2020 00:00:00 +0100 HGOG 2.0 Ouderengeneeskunde subsidieronde 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/hgog-20-ouderengeneeskunde-subsidieronde-2020/ Afdeling Ouderengeneeskunde van het Amsterdam UMC – locatie VUmc kan in deze subsidieronde één subsidieaanvraag indienen voor onderzoek voor de academisering van de opleiding tot specialist Ouderengeneeskunde. Aioto’s Ouderengeneeskunde voeren het onderzoek uit. news-5320 Tue, 18 Feb 2020 00:00:00 +0100 Programma Kwaliteitsstandaarden V&V: Proeftuinen Wijkverpleging https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/programma-kwaliteitsstandaarden-vv-proeftuinen-wijkverpleging/ Hogescholen (lectoraten), mbo-opleidingen (practoraten) of praktijkorganisaties in de wijkverpleging kunnen een subsidieaanvraag indienen voor het (door)ontwikkelen van reflectiemethodieken die het handelen in de geest van kwaliteitsstandaarden in de dagelijkse praktijk bevorderen. Wijkverpleegkundigen en -verzorgenden worden in regionale proeftuinen in de gelegenheid gesteld te leren reflecteren. news-5089 Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Uitwerkingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Doorstroom naar Fase II https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitwerkingssubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-doorstroom-naar-fase-ii-1/ Werkt u als professional samen met lokale netwerkpartners aan het realiseren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod voor thuiswonende ouderen in de wijk? En heeft u na het afronden van Fase I duidelijk voor ogen wat u wilt verbeteren binnen het samenhangende aanbod? Deze subsidieoproep richt zich op het realiseren van verbeteringen gericht op inhoudelijke onderwerpen en praktijkleren binnen het lokale netwerk. news-5360 Fri, 21 Feb 2020 00:00:00 +0100 Goed Gebruik Geneesmiddelen – STIP Ronde Proeftuinen Therapietrouw https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-stip-ronde-proeftuinen-therapietrouw/ Deze ronde richt zich op het bevorderen van de inzet van laagdrempelige en bewezen effectieve werkwijzen gericht op het verbeteren van de therapietrouw van thuiswonende patiënten. De nadruk ligt hierbij op relatief eenvoudige oplossingen ter ondersteuning van goed gebruik van geneesmiddelen, die eenvoudig implementeerbaar zijn. news-4828 Mon, 11 Nov 2019 14:00:00 +0100 Uitvoering regionale plannen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitvoering-regionale-plannen-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang/ Vanaf 2016 hebben het Rijk en VNG afspraken gemaakt over de implementatie van de visie van Commissie Dannenberg en hebben gemeenten, ingedeeld in 46 regio’s, daarvoor regionale plannen opgesteld. De regio’s kunnen binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen voor de realisatie van (onderdelen van) het regioplan.