ZonMw subsidieoproepen op uitnodiging https://www.zonmw.nl/ nl-nl Fri, 04 Dec 2020 03:50:58 +0100 Fri, 04 Dec 2020 03:50:58 +0100 TYPO3 news-6602 Tue, 01 Dec 2020 00:00:00 +0100 COVID-19: Societal dynamics in the Dutch Caribbean: Economic resilience https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/covid-19-societal-dynamics-in-the-dutch-caribbean-economic-resilience/ This call for proposals is aimed research into the effectiveness and impact of measures/strategies in response to the coronavirus crisis and the economic resilience of the Caribbean islands of the Kingdom. news-6275 Thu, 08 Oct 2020 00:00:00 +0200 Uitgewerkte subsidieaanvragen beantwoorden kennisvragen kennisagenda Oefentherapie Cesar/Mensendieck https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitgewerkte-subsidieaanvragen-beantwoorden-kennisvragen-kennisagenda-oefentherapie-cesarmensendieck/ Alleen aanvragers die eerder een projectidee hebben ingediend en een uitnodiging hebben ontvangen om een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen, komen in aanmerking voor deze subsidieronde. news-6276 Thu, 08 Oct 2020 00:00:00 +0200 Uitgewerkte subsidieaanvragen beantwoorden kennisvragen onderzoeksagenda Fysiotherapie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitgewerkte-subsidieaanvragen-beantwoorden-kennisvragen-onderzoeksagenda-fysiotherapie/ Alleen aanvragers die eerder een projectidee hebben ingediend en een uitnodiging hebben ontvangen om een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen, komen in aanmerking voor deze subsidieronde. news-6278 Thu, 08 Oct 2020 00:00:00 +0200 Uitgewerkte subsidieaanvragen beantwoorden kennisvragen kennisagenda Ergotherapie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitgewerkte-subsidieaanvragen-beantwoorden-kennisvragen-kennisagenda-ergotherapie/ Alleen aanvragers die eerder een projectidee hebben ingediend en een uitnodiging hebben ontvangen om een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen, komen in aanmerking voor deze subsidieronde. news-6279 Thu, 08 Oct 2020 00:00:00 +0200 Uitgewerkte subsidieaanvragen beantwoorden kennisvragen kennisagenda Logopedie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitgewerkte-subsidieaanvragen-beantwoorden-kennisvragen-kennisagenda-logopedie/ Alleen aanvragers die eerder een projectidee hebben ingediend en een uitnodiging hebben ontvangen om een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen, komen in aanmerking voor deze subsidieronde. news-6280 Thu, 08 Oct 2020 00:00:00 +0200 Uitgewerkte subsidieaanvragen beantwoorden kennisvragen kennisagenda Huidtherapie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitgewerkte-subsidieaanvragen-beantwoorden-kennisvragen-kennisagenda-huidtherapie/ Alleen aanvragers die eerder een projectidee hebben ingediend en een uitnodiging hebben ontvangen om een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen, komen in aanmerking voor deze subsidieronde. news-6281 Thu, 08 Oct 2020 00:00:00 +0200 Uitgewerkte subsidieaanvragen beantwoorden kennisvragen kennisagenda Diëtetiek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitgewerkte-subsidieaanvragen-beantwoorden-kennisvragen-kennisagenda-dietetiek/ Alleen aanvragers die eerder een projectidee hebben ingediend en een uitnodiging hebben ontvangen om een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen, komen in aanmerking voor deze subsidieronde. news-6305 Fri, 09 Oct 2020 00:00:00 +0200 3e Open subsidieoproep Voor elkaar! Uitgewerkte aanvraag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/3e-open-subsidieoproep-voor-elkaar-uitgewerkte-aanvraag/ De 3e open subsidieoproep Voor elkaar! is bedoeld voor organisaties die de belangen behartigen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking, psychische problemen of naasten. Het gaat om organisaties voor en door mensen met een ziekte of beperking. Bij een ‘open’ subsidieoproep bepaalt u het onderwerp. news-6568 Tue, 01 Dec 2020 00:00:00 +0100 Kwaliteitsgelden Verloskunde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteitsgelden-verloskunde/ De KNOV kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden Verloskunde. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen. news-6584 Fri, 27 Nov 2020 00:00:00 +0100 Landelijk consortium gepersonaliseerde diagnostiek en behandeling bij mensen met de ziekte van Alzheimer https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/landelijk-consortium-gepersonaliseerde-diagnostiek-en-behandeling-bij-mensen-met-de-ziekte-van-alzhe/ Op aanwijzing van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) nodigt ZonMw in november 2020 een landelijk multidisciplinair consortium, van meer dan 20 partijen, uit om een aanvraag in te dienen. De aanvraag heeft betrekking op gepersonaliseerde diagnostiek en behandeling bij mensen met de ziekte van Alzheimer.Op aanwijzing van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) nodigt ZonMw in november 2020 een landelijk multidisciplinair consortium, van meer dan 20 partijen, uit om een aanvraag in te dienen. De aanvraag heeft betrekking op gepersonaliseerde diagnostiek en behandeling bij mensen met de ziekte van Alzheimer. news-6460 Wed, 11 Nov 2020 00:00:00 +0100 Klinische Fellows 2019 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/klinische-fellows-2019/ ZonMw wil met het Talentprogramma Klinische Fellows de werelden van kliniek en wetenschappelijk onderzoek met elkaar verbinden en versterken, door te investeren in ‘bruggenbouwers’. Jonge gepromoveerde clinici krijgen de kans om deze brugfunctie op te bouwen en hun eigen wetenschappelijke onderzoekslijn op te zetten. news-6528 Thu, 19 Nov 2020 00:00:00 +0100 Implementatie JGZ-richtlijnen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/implementatie-jgz-richtlijnen/ De missie van het programma Richtlijnen JGZ 2019 – 2024 is het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van Basispakket JGZ en het Landelijk Professioneel Kader (LPK) door de ontwikkeling en herziening van JGZ-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren én producten ter ondersteuning van de implementatie. news-6556 Tue, 24 Nov 2020 00:00:00 +0100 Lokale verankering living labs sport en bewegen 2021 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/lokale-verankering-living-labs-sport-en-bewegen-2021/ De subsidieoproep draagt bij aan het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen sámen met de burger met de structurele inbedding van living labs Sport en Bewegen in de vorm van een projectleider (de lab-regisseur). news-6578 Tue, 01 Dec 2020 00:00:00 +0100 Praktijk- en Onderzoeksfellowships geestelijke gezondheidszorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/praktijk-en-onderzoeksfellowships-geestelijke-gezondheidszorg-1/ De fellowshipsubsidies van het Onderzoeksprogramma ggz zijn persoonsgebonden subsidies, voor praktijkprofessionals en onderzoekers die nieuwe, creatieve en grensverleggende ideeën hebben om de ggz te verbeteren. news-6580 Tue, 01 Dec 2020 00:00:00 +0100 Subsidieoproep: Create2Solve https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/subsidieoproep-create2solve/ In de oproep Create2Solve staan twee vragen (Challenges) naar proefdiervrije innovaties van de chemische- en voedingsindustrie centraal. Met Create2Solve ondersteunt ZonMw de ontwikkeling van impactvolle, proefdiervrije innovaties die moeten leiden tot verkoopbare methoden, modellen en/of diensten. news-6554 Wed, 25 Nov 2020 00:00:00 +0100 Uitgewerkte subsidieaanvragen onderzoeksprojecten Verpleging en Verzorging – Essentiële zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitgewerkte-subsidieaanvragen-onderzoeksprojecten-verpleging-en-verzorging-essentiele-zorg/ Introductietekst news-6604 Fri, 04 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zorgevaluatie en Gepast Gebruik – Handelingsagenda ZE&GG Ronde 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/zorgevaluatie-en-gepast-gebruik-handelingsagenda-zegg-ronde-2020/ Dit is een subsidieoproep op uitnodiging voor projectvoorstellen voor evaluatieonderzoek binnen de medisch specialistische zorg voor de collectieve top 10 kennisvragen van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Deze oproep volgt uit Actie 2, zoals beschreven in de rapportage kwartiermakersfase, en wordt op verzoek van het programma ZE&GG uitgezet. news-6076 Wed, 26 Aug 2020 00:00:00 +0200 Subsidieoproep op uitnodiging: Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP): Uitvoeringsimpuls https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/subsidieoproep-op-uitnodiging-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-jzojp-uitvoeringsimpuls/ Heeft u een project binnen de Startimpuls JZOJP Ronde 1 afgerond? En wilt u uw daar opgezette samenwerkingsverband doorontwikkelen en de plannen die u tijdens de Startimpuls heeft gemaakt uitvoeren? Dan kunt u een uitvoeringsimpuls aanvragen! news-4828 Mon, 11 Nov 2019 14:00:00 +0100 Uitvoering regionale plannen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitvoering-regionale-plannen-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang/ Vanaf 2016 hebben het Rijk en VNG afspraken gemaakt over de implementatie van de visie van Commissie Dannenberg en hebben gemeenten, ingedeeld in 46 regio’s, daarvoor regionale plannen opgesteld. De regio’s kunnen binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen voor de realisatie van (onderdelen van) het regioplan.