ZonMw subsidieoproepen op uitnodiging https://www.zonmw.nl/ nl-nl Wed, 03 Mar 2021 10:32:04 +0100 Wed, 03 Mar 2021 10:32:04 +0100 TYPO3 news-6857 Thu, 04 Feb 2021 00:00:00 +0100 Kwaliteitsgelden Medisch Specialistische Zorg 2021 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteitsgelden-medisch-specialistische-zorg-2021-1/ SKMS 2 kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden medisch specialistische zorg vanuit het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI). De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen. news-6873 Thu, 04 Feb 2021 00:00:00 +0100 Externe evaluatie Social Trials (Top Down) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/externe-evaluatie-social-trials-top-down/ De Sociale Benadering Dementie is opgezet vanuit de signalering dat er een kloof is tussen de behoeften van mensen met dementie (en hun naasten) en het aanbod van zorg en ondersteuning. Er is behoefte aan een breder interpretatiekader, een socialere benadering, die niet alleen de ziekte omvat maar ook de impact op de persoonlijke leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. news-6835 Wed, 27 Jan 2021 10:33:00 +0100 Kennisnetwerken voor Specifieke Doelgroepen Uitbreiding 2021 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kennisnetwerken-voor-specifieke-doelgroepen-uitbreiding-2021/ Het doel van deze subsidieoproep op uitnodiging is het faciliteren van het opzetten, (door)ontwikkelen, en bestendigen van functionele netwerken rondom 10 specifieke doelgroepen ter bevordering van de kwaliteit van zorg en een duurzame kennisinfrastructuur. news-6924 Wed, 17 Feb 2021 00:00:00 +0100 Kwaliteitsgelden: Patiëntenfederatie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteitsgelden-patientenfederatie-1/ Stichting Patiënt en Kwaliteit (SPK) kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden Patiëntenfederatie. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen. news-6791 Wed, 13 Jan 2021 00:00:00 +0100 Ronde Perspectief voor de Jeugd met MDT https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/ronde-perspectief-voor-de-jeugd-met-mdt/ De uitbraak van het coronavirus heeft grote impact op de leefwereld van jongeren. Het is nodig jongeren perspectief te bieden waarbij een grote opdracht ligt bij gemeenten. MDT-organisaties hebben ervaring opgedaan met projecten waarbij jongeren iets doen voor een ander, hun talent ontwikkelen en anderen ontmoeten. Deze organisaties kunnen gemeenten ondersteunen bij het opzetten van initiatieven in het kader van Perspectief voor de Jeugd. news-6786 Thu, 14 Jan 2021 00:00:00 +0100 Uitgewerkte subsidieaanvraag persoonsgebonden subsidie: talentontwikkeling gepromoveerde verpleegkundigen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitgewerkte-subsidieaanvraag-persoonsgebonden-subsidie-talentontwikkeling-gepromoveerde-verpleegkun/ Gepromoveerde verpleegkundigen kunnen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen voor het opzetten van een eigen onderzoekslijn. news-6890 Wed, 10 Feb 2021 00:00:00 +0100 Promotieonderzoek aios huisartsgeneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/promotieonderzoek-aios-huisartsgeneeskunde/ De afdelingen Huisartsgeneeskunde van het Amsterdam UMC – locatie VUmc, UMCU, UMCG en Erasmus MC – worden uitgenodigd om per afdeling 1 subsidieaanvraag in te dienen bij ZonMw. Het doel van deze subsidieoproep is het faciliteren van de uitvoering van inhoudelijk goed en voor de huisartsenpraktijk relevant wetenschappelijk onderzoek. news-6891 Wed, 10 Feb 2021 00:00:00 +0100 Promotieonderzoek aios ouderengeneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/promotieonderzoek-aios-ouderengeneeskunde/ In deze subsidieronde wordt de afdeling Ouderengeneeskunde van het Radboudumc uitgenodigd om 1 subsidieaanvraag in te dienen bij ZonMw. Het doel van deze subsidieoproep is het faciliteren van de uitvoering van inhoudelijk goed en voor de praktijk van specialisten Ouderengeneeskunde relevant wetenschappelijk onderzoek. news-6892 Wed, 10 Feb 2021 00:00:00 +0100 Promotieonderzoek aios Arts voor Verstandelijk Gehandicapten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/promotieonderzoek-aios-arts-voor-verstandelijk-gehandicapten/ De afdeling Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van het Erasmus MC wordt uitgenodigd om 1 subsidieaanvraag in te dienen bij ZonMw. Het doel is het faciliteren van de uitvoering van inhoudelijk goed en voor het domein van de Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten relevant wetenschappelijk onderzoek. news-6893 Wed, 10 Feb 2021 00:00:00 +0100 Promotieonderzoek aios Arts Maatschappij & Gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/promotieonderzoek-aios-arts-maatschappij-gezondheid/ In deze subsidieronde worden 2 afdelingen Sociale Geneeskunde, voorgedragen door Sogeon, uitgenodigd om per afdeling 1 subsidieaanvraag in te dienen bij ZonMw. Het doel van deze subsidieoproep is het faciliteren van de uitvoering van inhoudelijk goed en voor de sociale geneeskunde relevant wetenschappelijk onderzoek. news-6960 Tue, 23 Feb 2021 00:00:00 +0100 Uitgewerkte subsidieaanvragen Complexe onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitgewerkte-subsidieaanvragen-complexe-onderzoeksvragen-huisartsgeneeskunde/ Uitsluitend aanvragers die eerder een door ZonMw ontvankelijk verklaard projectidee indienden in deze subsidieronde kunnen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen. Het gaat om inhoudelijk goed en voor de huisartsenpraktijk relevant wetenschappelijk onderzoek in lijn met hun eerder ingediende projectidee. news-6936 Fri, 19 Feb 2021 16:00:00 +0100 Verbetering kwaliteit poortwachtersproces – programmalijn 2: Verbetering van het re-integratieproces https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/verbetering-kwaliteit-poortwachtersproces-programmalijn-2-verbetering-van-het-re-integratieproces-1/ Het kennisprogramma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces en de re-integratie van werknemers. Deze oproep is gericht op onderzoek naar de verbetering van de re-integratie van werknemers. news-6959 Mon, 01 Mar 2021 00:00:00 +0100 Sportinnovator Medaillevouchers https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/sportinnovator-medaillevouchers/ Het doel van de Sportinnovator Medaillevouchers is om innovatie op het gebied van een select aantal olympische sporten te stimuleren, om zo tot betere prestaties te komen op de Olympische Spelen. news-6946 Thu, 25 Feb 2021 00:00:00 +0100 Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) - uitgewerkte aanvraagfase ronde 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/topspecialistische-zorg-en-onderzoek-tzo-uitgewerkte-aanvraagfase-ronde-2/ Topspecialistische functies en consortia die een positief advies tot uitwerken hebben ontvangen van de toelatingscommissie worden nu in de gelegenheid gesteld om een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen voor de tweede subsidieronde van het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO). news-6604 Fri, 04 Dec 2020 00:00:00 +0100 Zorgevaluatie en Gepast Gebruik – Handelingsagenda ZE&GG Ronde 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/zorgevaluatie-en-gepast-gebruik-handelingsagenda-zegg-ronde-2020/ Dit is een subsidieoproep op uitnodiging voor projectvoorstellen voor evaluatieonderzoek binnen de medisch specialistische zorg voor de collectieve top 10 kennisvragen van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Deze oproep volgt uit Actie 2, zoals beschreven in de rapportage kwartiermakersfase, en wordt op verzoek van het programma ZE&GG uitgezet. news-6076 Wed, 26 Aug 2020 00:00:00 +0200 Subsidieoproep op uitnodiging: Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP): Uitvoeringsimpuls https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/subsidieoproep-op-uitnodiging-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-jzojp-uitvoeringsimpuls/ Heeft u een project binnen de Startimpuls JZOJP Ronde 1 afgerond? En wilt u uw daar opgezette samenwerkingsverband doorontwikkelen en de plannen die u tijdens de Startimpuls heeft gemaakt uitvoeren? Dan kunt u een uitvoeringsimpuls aanvragen! news-6667 Fri, 18 Dec 2020 00:00:00 +0100 Economische zelfstandigheid van vrouwen – 6e ronde Vakkundig aan het Werk https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/economische-zelfstandigheid-van-vrouwen-6e-ronde-vakkundig-aan-het-werk-1/ Hoe begeleid je vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal naar betaald werk en economische zelfstandigheid? Vier gemeenten zijn uitgenodigd om in samenwerking met kennisinstellingen en andere stakeholders te komen tot wetenschappelijk onderbouwde tools, handvaten en werkwijzen voor de gemeentelijke praktijk. news-4828 Mon, 11 Nov 2019 14:00:00 +0100 Uitvoering regionale plannen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitvoering-regionale-plannen-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang/ Vanaf 2016 hebben het Rijk en VNG afspraken gemaakt over de implementatie van de visie van Commissie Dannenberg en hebben gemeenten, ingedeeld in 46 regio’s, daarvoor regionale plannen opgesteld. De regio’s kunnen binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen voor de realisatie van (onderdelen van) het regioplan.