ZonMw subsidieoproepen op uitnodiging https://www.zonmw.nl/ nl-nl Tue, 22 Sep 2020 17:27:57 +0200 Tue, 22 Sep 2020 17:27:57 +0200 TYPO3 news-5943 Wed, 15 Jul 2020 00:00:00 +0200 Gender en Diabetes https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/gender-en-diabetes/ Uit onderzoek blijkt dat er verschillen zijn tussen jongens en meisjes met diabetes type 1 in het ontwikkelen van emotionele en psychosociale problemen. Er is echter nog weinig bekend over wat deze verschillen zijn, waarom deze verschillen bestaan en hoe hier in de diabeteszorg mee omgegaan moet worden. news-5964 Wed, 22 Jul 2020 00:00:00 +0200 Vici 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/vici-2020/ Vici is gericht op de excellente senioronderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. Een Vici-subsidie aanvragen kan tot maximaal 15 jaar na promotie. news-5714 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0200 Microplastics & Health Consortium Call https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/microplastics-health-consortium-call/ The levels of microplastics in our living environment are expected to increase in the next decades. To what extent the exposure to these plastic particles of varying shape, size and composition has immediate up to long term health implications is unclear. news-6030 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 +0200 Verduurzamingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Doorstroom naar Fase III https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/verduurzamingssubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-doorstroom-naar-fase-iii/ Heeft u een Uitwerkingssubsidie Fase II-project afgerond? En wilt u uw netwerk en het samenhangende aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg verder verduurzamen? Dan is deze subsidieoproep interessant voor u. De ‘Verduurzamingssubsidie (Fase III)’ dient als stimulans om de resultaten die het netwerk heeft behaald in Fase II verder te kunnen verduurzamen. news-6148 Thu, 10 Sep 2020 00:00:00 +0200 COVID-19: Societal dynamics in the Dutch Caribbean https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/covid-19-societal-dynamics-in-the-dutch-caribbean-1/ This call for proposals is aimed at focus area 3 Societal dynamics, centred around the six Caribbean Islands in the Kingdom of the Netherlands. It concerns research into societal challenges that are broader in scope than just the medical and care-related challenges. This requires the input of non-medical disciplines. news-5785 Wed, 10 Jun 2020 00:00:00 +0200 Economische zelfstandigheid van vrouwen – 6e ronde Vakkundig aan het Werk https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/economische-zelfstandigheid-van-vrouwen-6e-ronde-vakkundig-aan-het-werk/ Hoe begeleid je vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal naar betaald werk en economische zelfstandigheid? 24 gemeenten zijn uitgenodigd om in samenwerking met kennisinstellingen en andere stakeholders te komen tot wetenschappelijk onderbouwde tools, handvaten en werkwijzen voor de gemeentelijke praktijk. news-5862 Wed, 01 Jul 2020 00:00:00 +0200 Evaluatieonderzoek Topspecialistische Zorg en Onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/evaluatieonderzoek-topspecialistische-zorg-en-onderzoek/ Middels deze subsidieoproep worden enkele gerenommeerde, onafhankelijke onderzoeksinstituten uitgenodigd om een subsidieaanvraag in te dienen voor een evaluatieonderzoek die parallel zal lopen aan het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO). news-6125 Fri, 04 Sep 2020 00:00:00 +0200 Impact met Sport en Beweeg Data https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/impact-met-sport-en-beweeg-data/ Sport Data Valley (SDV) is de digitale onderzoek infrastructuur van Topteam Sport dat de ICT potentie binnen sport en bewegen wil ontsluiten voor meer sport en data gedreven innovatie en is één van de drie pijlers die Nederland een mondiale koppositie moet geven als het gaat om innovatie in de sport. news-5824 Tue, 23 Jun 2020 00:00:00 +0200 Goed Gebruik Geneesmiddelen - Grote Trials Ronde 4 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-grote-trials-ronde-4/ De subsidieoproep voor Grote Trials Ronde 4 is bestemd voor het indienen van aanvragen die een positief advies tot uitwerken hebben gekregen. Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Deze subsidieoproep van het deelprogramma Grote Trials is specifiek bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. news-6085 Mon, 07 Sep 2020 00:00:00 +0200 Uitwerkingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Doorstroom naar Fase II https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitwerkingssubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-doorstroom-naar-fase-ii-2/ Werkt u als professional samen met lokale netwerkpartners aan het realiseren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod voor thuiswonende ouderen in de wijk? En heeft u na het afronden van Fase I duidelijk voor ogen wat u wilt verbeteren binnen het samenhangende aanbod? Deze subsidieoproep richt zich op het realiseren van verbeteringen binnen twee gekozen onderwerpen en op praktijkleren binnen het lokale netwerk. news-5495 Thu, 02 Apr 2020 00:00:00 +0200 Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/verbetering-lokale-praktijk-bij-onbedoelde-zwangerschap-en-kwetsbaar-jong-ouderschap-1/ Indien u op basis van uw ingediende motivatiebrief startbudget heeft ontvangen, dient u in deze fase een subsidieaanvraag in. Het startbudget - dat aan u is toegekend - wordt gebruikt voor het opstellen van een gezamenlijk plan ter verbetering van de lokale praktijk binnen een samenwerkingsverband van een of meerdere gemeente(n), praktijk- en uitvoeringsorganisatie(s) en een onderzoeksorganisatie. news-6213 Fri, 18 Sep 2020 00:00:00 +0200 Leerplatform richtlijnontwikkeling https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/leerplatform-richtlijnontwikkeling/ Het Kennisinstituut van de FMS kan, in medeaanvraag met relevante stakeholders, subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van een digitaal leerplatform richtlijnontwikkeling. news-5822 Tue, 23 Jun 2020 00:00:00 +0200 Werkzame Elementen – Fase 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/werkzame-elementen-fase-2/ Deze oproep richt zich op kennisontwikkeling over de werkzame elementen van preventieve interventies voor de thema’s overgewicht, roken en alcohol waar de praktijk behoefte aan heeft. news-6076 Wed, 26 Aug 2020 00:00:00 +0200 Subsidieoproep op uitnodiging: Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP): Uitvoeringsimpuls https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/subsidieoproep-op-uitnodiging-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-jzojp-uitvoeringsimpuls/ Heeft u een project binnen de Startimpuls JZOJP Ronde 1 afgerond? En wilt u uw daar opgezette samenwerkingsverband doorontwikkelen en de plannen die u tijdens de Startimpuls heeft gemaakt uitvoeren? Dan kunt u een uitvoeringsimpuls aanvragen! news-4828 Mon, 11 Nov 2019 14:00:00 +0100 Uitvoering regionale plannen Beschermd wonen en maatschappelijke opvang https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitvoering-regionale-plannen-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang/ Vanaf 2016 hebben het Rijk en VNG afspraken gemaakt over de implementatie van de visie van Commissie Dannenberg en hebben gemeenten, ingedeeld in 46 regio’s, daarvoor regionale plannen opgesteld. De regio’s kunnen binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen voor de realisatie van (onderdelen van) het regioplan.