ZonMw subsidieoproepen op uitnodiging https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/ nl-nl Mon, 03 Oct 2022 07:43:27 +0200 Mon, 03 Oct 2022 07:43:27 +0200 TYPO3 news-8689 Wed, 08 Jun 2022 00:00:00 +0200 Besmetting en verspreiding van COVID-19: urgente onderzoeksvragen traject https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/besmetting-en-verspreiding-van-covid-19-urgente-onderzoeksvragen-traject/ In 2022 hebben we de COVID-19 pandemie nog lang niet achter ons gelaten. Er zijn veel (nieuwe) kennishiaten. Het invullen van deze hiaten helpt om zorg en preventie te verbeteren en maatregelen te onderbouwen tijdens het vervolg en de nasleep van de pandemie. Ook worden lessen geleerd van de afgelopen periode en wordt er kennis vergaard voor toekomstige mogelijke pandemieën. news-8866 Tue, 02 Aug 2022 10:41:00 +0200 Sleuteltechnologieën voor COVID-19 behandeling – PPS projecten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/sleuteltechnologieen-voor-covid-19-behandeling-pps-projecten/ Om de behandeling en ziekteremming van COVID-19 te verbeteren en Nederland voor te bereiden op pandemieën veroorzaakt door nieuwe virale infectieziekten is (door)ontwikkeling van innovatieve sleuteltechnologieën noodzakelijk. Deze subsidieoproep is gericht op het financieren van publiek-private samenwerkingen voor het uitvoeren van toepassingsgericht onderzoek naar life-science sleuteltechnologieën. news-8867 Tue, 02 Aug 2022 11:00:00 +0200 Preklinische technologie voor ontwikkeling COVID-19 therapie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/preklinische-technologie-voor-ontwikkeling-covid-19-therapie/ Om de behandeling en ziekteremming van COVID-19 te verbeteren en Nederland voor te bereiden op pandemieën veroorzaakt door nieuwe virale infectieziekten is (door)ontwikkeling van innovatieve sleuteltechnologieën noodzakelijk. Deze subsidieronde richt zich op de eerste fases van de innovatieketen en biedt ruimte voor nieuwe ideeën voor technologische oplossingen. news-7979 Tue, 09 Nov 2021 00:00:00 +0100 Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden Wijkverpleging 2021 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-wijkverpleging-2021/ De beroepsvereniging V&VN wordt uitgenodigd om, in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland, subsidie aan te vragen voor het (door)ontwikkelen en actueel houden van kwaliteitsstandaarden. Het gaat om een breed en samenhangend scala aan kwaliteitsmethodieken en -instrumenten voor verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging. news-8836 Mon, 25 Jul 2022 00:00:00 +0200 Uitgewerkte subsidieaanvragen persoonsgebonden subsidie: talentontwikkeling masteropgeleide verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitgewerkte-subsidieaanvragen-persoonsgebonden-subsidie-talentontwikkeling-masteropgeleide-verpleeg/ Verpleegkundig specialisten of masteropgeleide verpleegkundigen, die werkzaam zijn in de (klinische) zorgpraktijk, met een positief advies tot uitwerken voor hun ingediende projectidee, kunnen subsidie aanvragen voor het opzetten van een eigen onderzoekslijn die de driehoek van wetenschap, praktijk en onderwijs met elkaar verbindt. news-8956 Fri, 16 Sep 2022 00:00:00 +0200 Kwaliteitsgelden palliatieve zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteitsgelden-palliatieve-zorg-4/ IKNL kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden palliatieve zorg. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen. news-8729 Mon, 20 Jun 2022 00:00:00 +0200 Gender en Preventie - aanvullend onderzoek bij bestaande projecten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/gender-en-preventie-aanvullend-onderzoek-bij-bestaande-projecten/ ZonMw streeft naar gelijkwaardige gezondheidsuitkomsten voor alle Nederlanders. Uit onderzoek blijkt dat verschillen tussen mannen en vrouwen ook leidt tot andere (gezondheids)uitkomsten. Deze oproep levert meer kennis en aangrijpingspunten op om deze gezondheidsverschillen op het gebied van preventie te verkleinen. news-9011 Fri, 30 Sep 2022 00:00:00 +0200 Kwaliteitsgelden Medisch Specialistische Zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteitsgelden-medisch-specialistische-zorg-4/ SKMS 2 kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden medisch specialistische zorg. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen. news-8743 Thu, 02 Jun 2022 00:00:00 +0200 Onbekend Talent; leer veranderen in je eigen praktijk https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/onbekend-talent-leer-veranderen-in-je-eigen-praktijk/ We zijn op zoek naar verzorgenden IG en mbo-verpleegkundigen die zich op persoonlijk vlak willen ontwikkelen binnen de langdurige zorg en ondersteuning. Spreekt dit jou aan? Dan krijg je de kans om nieuwe vaardigheden en kennis te ontwikkelen op de eigen werkvloer via een ‘Onbekend Talent-voucher’. news-8974 Tue, 20 Sep 2022 00:00:00 +0200 Subsidieoproep Leefstijlgeneeskunde: aanvullende oproep COVID-19 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/subsidieoproep-leefstijlgeneeskunde-aanvullende-oproep-covid-19/ Het belang van een gezonde leefstijl in relatie tot het voorkomen van infectieziekten krijgt steeds meer aandacht. Er zijn aanwijzingen dat verschillende leefstijlfactoren het beloop en herstel van COVID-19 en leefstijl gerelateerde infectieziekten kunnen beïnvloeden, maar dat wetenschappelijk onderzoek nodig is om de toegevoegde waarde van leefstijlfactoren te onderbouwen. news-8975 Tue, 20 Sep 2022 00:00:00 +0200 Leefstijlgeneeskunde: aanvullende ronde implementatie & impact https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/leefstijlgeneeskunde-aanvullende-ronde-implementatie-impact/ In 2019 heeft ZonMw een subsidieoproep Leefstijlgeneeskunde uitgezet. Met deze aanvullende oproep wil ZonMw de gehonoreerde projecten leefstijlgeneeskunde een boost geven op het gebied implementatie en impact. news-8989 Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0200 Bevorderen van werken met een arbeidsbeperking https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/bevorderen-van-werken-met-een-arbeidsbeperking-2/ De oproep richt zich op het bevorderen van werken met een arbeidsbeperking. Wat werkt in de context van de uitvoeringspraktijk en dus ook in de context van werkgevers en werkzoekende wel en wat werkt niet om geschikt werk te creëren, mensen hierop in dienst te nemen en dit werk ook te behouden voor mensen met een arbeidsbeperking? news-8781 Tue, 05 Jul 2022 00:00:00 +0200 Vouchers voor projecten van het programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/vouchers-voor-projecten-van-het-programma-onbedoelde-zwangerschap-en-kwetsbaar-jong-ouderschap/ In deze subsidieoproep is het mogelijk om een voucher aan te vragen voor de projecten van het programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap. De voucher is bedoeld om de kennisuitwisseling, samenwerking en afstemming te stimuleren tussen de projecten onderling binnen het ZonMw-programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap of met andere projecten, programma’s (zoals Kansrijke Start) en stakeholders.