Het programma Zwangerschap en geboorte II stimuleert de ontwikkeling en implementatie van kennis om daarmee bij te dragen aan de perinatale en maternale gezondheid in het algemeen, het optimaliseren van de pre- en neonatale screening en het terugdringen van verschillen in de perinatale en maternale gezondheid. Het programma bouwt voort op de kennis en kennisinfrastructuur die in het eerste programma Zwangerschap en geboorte is ontwikkeld.

Onderwerpen

 • preventie, gezondheidsbevordering
 • zorginterventies in de integrale geboortezorgketen
 • organisatie en kwaliteit integrale geboortezorg
 • kwetsbare zwangeren
 • moeder en kind in de hoofdrol

Onderdeel van programma

Zwangerschap en geboorte II

Geplaatst op

7 november 2017

Deadline

25 januari 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Zwangerschap en geboorte: preventie, gezondheidsbevordering, zorginterventies en organisatie en kwaliteit integrale geboortezorg (pdf) 289 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om middels onderzoek bij te dragen aan de perinatale en maternale gezondheid in het algemeen en aan het terugdringen van verschillen in perinatale en maternale gezondheid in het bijzonder.

Wat kan worden aangevraagd?

Het onderzoek in deze subsidieoproep van het programma Zwangerschap en geboorte II is gericht op:

 1. Preventie, gezondheidsbevordering;
 2. Zorg interventies in de integrale geboortezorgketen;
 3. Organisatie en kwaliteit van integrale geboortezorg.

Randvoorwaarden

 • Het onderzoek sluit aan bij de regionale en landelijke kennisinfrastructuur van de negen consortia Zwangerschap en geboorte;
 • Het onderzoek is multidisciplinair en lijnoverstijgend;
 • Het onderzoek draagt bij aan de participatie en versterking van eigen regie van cliënten;
 • Het onderzoek besteedt aandacht aan kwetsbare (aanstaande) zwangeren;

Wie kan aanvragen?

U kunt voor deze subsidieronde alleen een subsidieaanvraag indienen als u persoonlijk door ZonMw bent uitgenodigd. Onderzoekers werkzaam bij een Nederlandse organisatie samen met essentiële partners passend bij integrale geboortezorg.

Budget

In totaal is in deze subsidieronde maximaal € 4.000.000 beschikbaar. Dit is als volgt verdeeld:

 1. Preventie: gezondheidsbevordering indicatief budget € 2.000.000
 2. Zorg interventies in de integrale geboortezorgketen indicatief budget € 1.000.000
 3. Organisatie van integrale geboortezorg indicatief budget € 1.000.00

Aanvraag indienen

U kunt tot 25 januari 2018, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Zwangerschap en geboorte: preventie, gezondheidsbevordering, zorginterventies en organisatie en kwaliteit integrale geboortezorg (pdf) 289 KB

Contact

Hier contacttekst plakken vanuit de template.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website