Dit is een subsidieoproep op uitnodiging voor projectvoorstellen voor evaluatieonderzoek binnen de medisch specialistische zorg voor de collectieve top 10 kennisvragen van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Deze oproep volgt uit Actie 2, zoals beschreven in de rapportage kwartiermakersfase, en wordt op verzoek van het programma ZE&GG uitgezet.

Onderwerpen

 • Zorgevaluatie
 • Bestaande zorg
 • Gepast gebruik
 • Implementatie
 • Onderzoek voor richtlijnenontwikkeling
 • Discipline overstijgend onderzoek
 • Verpleegkundig onderzoek
 • Organisatie van zorg
 • Doelmatigheidsonderzoek
 • Kosteneffectiviteit

Onderdeel van programma

Evaluatieonderzoek ZE&GG

Geplaatst op

4 december 2020

Deadline

11 mei 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Zorgevaluatie en Gepast Gebruik – Handelingsagenda ZE&GG Ronde 2020 (pdf) 372 KB

Doel subsidieoproep

Het programma Zorgevaluatie en Gepast gebruik (ZE&GG) is een gezamenlijk initiatief van alle partijen in de medisch specialistische zorg (zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten en overheid), wordt gefaciliteerd en gemonitord door Zorginstituut Nederland (ZIN) en heeft ZonMw als strategische partner. De doelstelling van het programma is om te komen tot een afgestemde cyclus van agenderen, evalueren, implementeren en monitoren. Uitgangspunt is dat over vijf jaar zorgevaluatie onderdeel is van de reguliere zorgprocessen en zorgverlening en leidt tot gepast gebruik. De inhoud van het programma en de uit te voeren acties staan omschreven in de rapportage kwartiermakersfase en het jaarplan 2020-2021 van het programma ZE&GG.

Wat kan worden aangevraagd?

Het betreft een oproep op uitnodiging. Alleen als u een uitnodiging heeft ontvangen van het programma ZE&GG, op voordracht van een van de HLA-partijen, kunt u een aanvraag indienen.

 • De vraagstelling in de subsidieaanvraag mag niet afwijken van de beschrijving van de kennisvraag in de top 10;
 • Het evaluatieonderzoek wordt ingediend, opgezet en uitgevoerd door een multicenter samenwerkingsverband;
 • Het betreft bestaande medisch specialistische zorg.

De gehonoreerde projecten moeten uiterlijk 30 april 2022 van start kunnen.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • U kunt voor deze ronde alleen een subsidieaanvraag indienen als u persoonlijk door ZE&GG bent uitgenodigd, op voordracht van een HLA-partij.
 • Een projectvoorstel kan alleen door een Nederlandse onderzoeksorganisatie of door een Nederlandse zorginstelling waar onderzoeksexpertise aanwezig is, worden ingediend.

Budget

In totaal is in deze subsidieronde een bedrag van € 5,36 miljoen beschikbaar. Er worden geen beperkingen gesteld aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het onderzoek. Zowel het budget als de looptijd dienen realistisch en goed onderbouwd te zijn.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 11 mei 2021, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Zorgevaluatie en Gepast Gebruik – Handelingsagenda ZE&GG Ronde 2020 (pdf) 372 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen via evaluatieonderzoekze&gg@zonmw.nl. Voor de reacties op inhoudelijke vragen wordt door ZonMw met het programma ZE&GG afgestemd.

Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website