Deze oproep richt zich op kennisontwikkeling over de werkzame elementen van preventieve interventies voor de thema’s overgewicht, roken en alcohol waar de praktijk behoefte aan heeft.

Onderwerpen

  • preventie van overgewicht jeugd en volwassenen
  • terugdringen van problematisch alcoholgebruik
  • rookvrije generatie

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019 – 2022

Geplaatst op

23 juni 2020

Deadline

10 november 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Werkzame Elementen – Fase 2 (pdf) 111 KB

Doel subsidieoproep

Er is in het professionele veld grote behoefte aan concrete kennis over wat op dit moment effectieve interventies zijn voor de thema’s overgewicht, roken en alcohol en hoe deze effectief ingezet kunnen worden, rekening houdend met specifieke vereisten van de lokale contexten. De praktijkprofessional heeft meer specifiek behoefte aan kennis over wat werkt in interventies binnen een thema en over thema’s heen, waardoor handvatten worden verkregen in welke omstandigheden men aan welke knoppen moet draaien. Het doel is een effectiviteitslag te maken op elk van de drie thema’s die tegemoet komt aan de behoeften van de praktijk. Door in te zoomen op de werkzame elementen van effectieve interventies binnen een thema kan meer worden gezegd over wat werkt binnen dat thema voor een specifieke doelgroep en ook wat werkt over thema’s heen.

Wat kan worden aangevraagd?

Het onderzoek naar werkzame elementen is opgedeeld in twee fases. In fase 1 zijn op drie verschillende thema’s voorstudies uitgevoerd naar de actuele stand van zaken op het gekozen thema. In fase 2 wordt vervolgonderzoek uitgevoerd naar de specifieke werkzame elementen op de verschillende thema’s en naar de gemeenschappelijk werkzame elementen over de thema’s heen. Dit onderzoek moet voortborduren op de resultaten van fase 1. Momenteel kunnen aanvragen voor fase 2 van deze programmalijn ingediend worden. Hiervoor worden de zes consortia van fase 1 uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.

Randvoorwaarden

  • Het is bij deze subsidieoproep uitdrukkelijk niet de bedoeling om nieuwe interventies te ontwikkelen of interventies door te ontwikkelen.
  • Er dient gebruik te worden gemaakt van informatie uit bestaande databanken zoals de databank van het RIVM Gezond Leven, zo nodig aangevuld met andere wetenschappelijke evidentie.
  • Het is niet de bedoeling werkzame elementen van slechts één specifieke interventie te identificeren. Het is juist de bedoeling kennis op te leveren over gemeenschappelijk werkzame elementen van interventies binnen een thema en werkzame elementen over thema’s heen.
  • Het is niet de bedoeling om alleen een (kosten-baten) tool te ontwikkelen en bij een gemeente te implementeren.

Wie kan aanvragen?

Een consortium kan een aanvraag voor fase 2 indienen op hetzelfde thema waarover het een voorstudie heeft uitgevoerd. Hoofdaanvrager en trekker van het consortium is een onderzoeksinstelling in de zin van het EU staatssteunrecht met veel ervaring en expertise op één van de specifieke thema’s (zie definitie onderzoeksinstelling).

Budget

Voor deze subsidieoproep (fase 2) kan maximaal € 650.000 aangevraagd worden per consortium. Daarvan dient €50.000 aan personele uren gereserveerd te worden voor overkoepelende activiteiten voor de consortia. Deze uren worden gedurende de looptijd van het project verder ingevuld.

Per thema kan één project gehonoreerd worden:

  • Overgewicht €650.000 (1 project)
  • Alcohol  €650.000 (1 project)
  • Roken €650.000 (1 project)

Cofinanciering in cash of in kind is een pré.

De looptijd van de onderzoeksprojecten is maximaal 4 jaar.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot dinsdag 10 november 2020, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Werkzame Elementen – Fase 2 (pdf) 111 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Anne Ballering (programmamanager), Julia van Os (programmamanager) of Janne van der Klok (programmasecretaris) via preventieeffectiviteit@zonmw.nl. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Janne van der Klok

Programmasecretaris

+31 70 349 50 44
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website