Het doen van vooronderzoek door middel van dossieranalyse naar indicatoren in dossiers voor de impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM).

Onderwerpen

  • Geweld hoort nergens thuis
  • Kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Indicatoren
  • Dossieranalyse
  • Vooronderzoek

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis

Geplaatst op

23 september 2020

Deadline

19 oktober 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep subsidieoproep vooronderzoek impactmonitor (pdf) 370 KB

Doel subsidieoproep

  • Nagaan of het mogelijk is om een operationalisatie te maken van de indicatoren rond samenhangende en effectieve hulp met structurele aandacht voor veiligheid. Deze moet specifiek gericht zijn op de verschillende sectoren (wijkteam, jeugdzorg, ouderzorg, enz.). Met als doel het ontwikkelen van een query (of een ander passend alternatief) waardoor de gegevens van de indicatoren uit de bestaande dossiers onttrokken kunnen worden ten behoeve van de impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM). Op basis hiervan moet een opzet voor dossieronderzoek geformuleerd worden.
  • Nagaan of het mogelijk is om meer eenduidigheid in de registratie te krijgen in de dossiers als het gaat om cliënten waar sprake is van geweld.

Wat kan worden aangevraagd?

Een verkennend dossieronderzoek dat zich richt zich op de dossiers van cliënten waarin sprake is van gewelds- of veiligheidsproblematiek binnen de jeugd- en volwassenzorg en hulpverlening door lokale teams. Alle vormen van geweld zoals in het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis beschreven vallen hieronder.

Randvoorwaarden

Wie kan subsidie aanvragen

Dit is een subsidieoproep op uitnodiging, gericht aan Partners in Jeugdbeleid. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met vertegenwoordigers van Veilig Thuis, gecertificeerde instellingen en zorgaanbieders (jeugd- en volwassenenzorg), wijkteams met een veiligheidsteam, Raad voor de Kinderbescherming, vrouwenopvang, Valente, Jeugdzorg Nederland en BGZJ.

Welk bedrag kan aangevraagd worden

Binnen deze subsidieoproep op uitnodiging is in totaal € 35.000,- beschikbaar. Dit is tevens het maximaal aan te vragen subsidiebedrag. De looptijd van het project is maximaal 4 maanden. Uiterlijke startdatum voor het project is 1 december 2020. De rapportage van het project dient voor 1 april 2021 beschikbaar te zijn.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 19 oktober 2020, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep subsidieoproep vooronderzoek impactmonitor (pdf) 370 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Valesca Kuling. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Valesca Kuling

Programmamanager

+31 70 349 52 06
ghnt@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website