Deze subsidieoproep op uitnodiging is gericht op het continueren van reeds door ZonMw gefinancierde vervoersprojecten - voor mensen met verward gedrag – die worden uitgevoerd door niet-RAV partijen. Partijen die in aanmerking komen voor deze subsidieoproep op uitnodiging, worden per mail uitgenodigd om een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen.

Onderwerpen

  • mensen met verward gedrag
  • vervoer
  • experimentele projecten
  • niet-RAV
  • vervolg

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

Geplaatst op

7 mei 2018

Deadline

5 juli 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Experimentele projecten vervoer van mensen met verward gedrag (pdf) 310 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag (AVG) is het stimuleren en faciliteren van projecten en initiatieven van relevante ketenpartners (zoals ervaringsdeskundigen en naasten, gemeente, politie, GGz, GGD, opvang, verzekeraars, Openbaar Ministerie) die bijdragen aan het realiseren van een lokale sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving.

Met deze subsidieoproep dragen we bij aan vernieuwende oplossingen voor het vervoer van mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) en meetbare resultaten oplevert voor de evaluatie.

Wat kan worden aangevraagd?

In deze subsidieronde kunt u subsidieaanvragen indienen voor lokale, experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Daarbij kiest u of uw vervoersdienst zowel acuut als niet-acuut vervoer aanbiedt, of alleen niet-acuut vervoer aanbiedt:

  1. Acuut én niet-acuut: zowel vóór als na de eerste opvang en beoordeling
  2. Niet-acuut: alleen ná de eerste opvang en beoordeling.

Het resultaat van het project is een lokale, vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) en meetbare resultaten oplevert voor de evaluatie.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Deze subsidieoproep op uitnodiging is gericht op het continueren van reeds door ZonMw gefinancierde vervoersprojecten - voor mensen met verward gedrag – die worden uitgevoerd door niet-RAV partijen. Partijen die in aanmerking komen voor deze subsidieoproep op uitnodiging, worden per mail uitgenodigd om een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen.

Budget

De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 200.000,- per project (looptijd maximaal 21 maanden).

Aanvraag indienen

U kunt tot 5 juli 2019, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Experimentele projecten vervoer van mensen met verward gedrag (pdf) 310 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Maroun Nader. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Maroun Nader

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 52 56
E-mailadresavg@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Secretariaat AVG

Telefoonnummer+31 70 349 52 26
E-mailadresavg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website