Onderzoeksorganisaties en kennisinstellingen die een uitnodiging van ZonMw hebben ontvangen, kunnen uitgewerkte subsidieaanvraag indienen voor het adequaat en volledig beschrijven van door verpleegkundigen en verzorgenden ontwikkelde praktijkvoorbeelden. ZonMw verstrekt de subsidie onder de de-minimisverordening (van toepassing voor kennisinstellingen).

Onderwerpen

  • Verpleging en verzorging
  • Goede voorbeelden

 

 

 

Onderdeel van programma

Verpleging en Verzorging

Geplaatst op

16 januari 2020

Deadline

3 maart 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Verpleging en Verzorging: beschrijven goede voorbeelden (pdf) 199 KB

Doel subsidieoproep

Om goede voorbeelden breed in de praktijk te kunnen toepassen, is het van belang dat er goede beschrijvingen van praktijkvoorbeelden zijn. In de verpleging en verzorging ontbreekt het aan (een toegankelijk overzicht van) goed beschreven voorbeelden. Het doel van deze subsidieronde is het adequaat en volledig beschrijven van door verpleegkundigen en verzorgenden ontwikkelde praktijkvoorbeelden.

Een goede beschrijving omvat onder andere een beschrijving van de:

  • (theoretische) onderbouwing van het voorbeeld
  • inhoud van het voorbeeld
  • randvoorwaarden voor implementatie en borging

Het gaat bij de praktijkvoorbeelden om goede zorg die navolging verdient binnen en buiten de eigen regio of organisatie.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen om praktijkvoorbeelden te beschrijven en ze een stap verder te helpen tot ‘goed beschreven praktijkvoorbeeld’. Het resultaat van het project bestaat uit de volgende 4 onderdelen:

  1. Een (beperkte) literatuur review over de beschikbare kennis over het probleem waar het goede voorbeeld zich op richt.
  2. Een beschrijving van het goede voorbeeld.
  3. Een handleiding.
  4. Een procesevaluatie, waarin de werking en de uitvoering, de meningen en ervaringen van de doelgroep en de uitvoerders en waar mogelijk patiënten, het bereik van het goede voorbeeld, succes- en faalfactoren en aanbevelingen voor verbetering van het goede voorbeeld staat beschreven.

Randvoorwaarden

De goed beschreven praktijkvoorbeelden (die het resultaat van deze subsidieronde zijn) kunnen verdere navolging krijgen in volgende subsidierondes van het programma. Daarin zal bijvoorbeeld ruimte worden geboden voor verdere onderbouwing en/of bredere implementatie van de goed beschreven praktijkvoorbeelden en andere reeds bestaande en beschreven interventies. Deze subsidieronde is dus niet gericht op het (verder) onderbouwen van de effectiviteit van interventies.

Wie kan subsidie aanvragen?

Als uw eerder ingediende projectidee in deze subsidieronde een positief advies tot uitwerken heeft gekregen, kunt u een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen. Als u besluit tegen negatief advies in een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen, dient u dit vooraf te melden bij ZonMw via verplegingenverzorging@zonmw.nl.

Budget

Voor deze subsidieronde is € 500.000,- beschikbaar. Het beschikbare budget per project bedraagt maximaal € 50.000,-. De duur van een project is maximaal 12 maanden.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 3 maart 2020, 14.00 uur uw uitgewerkte subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Verpleging en Verzorging: beschrijven goede voorbeelden (pdf) 199 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Hettie Blonk of Dineke Abels. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website