Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) in het kader van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) kunnen subsidie aanvragen voor vernieuwende projecten gericht op vervoer van mensen met verward gedrag. RAV’s komen alleen in aanmerking voor de subsidie wanneer tevens een registratie- en monitoringsproject wordt gestart.

Onderwerpen

 • Mensen met verward gedrag
 • Vernieuwend vervoer van mensen met verward gedrag
 • Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s)

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

Geplaatst op

6 juli 2017

Deadline

31 december 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep: vernieuwend vervoer van mensen met verward gedrag door RAV’s (pdf) 754 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van de subsidieoproep is om vervoer van mensen met verward gedrag door RAV’s (en onderaannemers van RAV’s) te verbeteren. Hierbij dient gekeken te worden op welke wijze de ambulancedienst (en onderaannemers) hun kennis, faciliteiten en vaardigheden betreffende mensen met verward gedrag het beste kunnen inzetten om de zorg en/of het vervoer te verbeteren. Daarnaast is subsidieregeling bedoeld om in de aanloopfase extra kosten ten opzichte van de huidige ritten vergoeding door de zorgverzekering te compenseren. Het resultaat van de subsidie is een lokale, integrale en vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag, die aanvullend is op het bestaande aanbod.

Wat kan worden aangevraagd?

Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV) in het kader van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) kunnen subsidie aanvragen voor vernieuwende projecten gericht op vervoer van mensen met verward gedrag. U kunt alleen subsidie aanvragen wanneer tevens uitvoering wordt gegeven aan een registratie en monitoring traject. U kunt hier apart subsidie voor aanvragen via de subsidieoproep Monitoring en registratie RAV-ritten acute psychiatrie.

Doelgroep: mensen met verward gedrag als gevolg van één of een combinatie van de volgende oorzaken:

 • psychiatrische stoornis of psychiatrische klachten
 • (licht) verstandelijke beperking
 • somatische aandoening, al dan niet in combinatie met een psychiatrische stoornis, bijvoorbeeld dementie, diabetes, delier

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • RAV’s
 • Er kan één subsidie per RAV worden aangevraagd. Meerdere regio’s kunnen gezamenlijk één vervoersdienst opzetten en een gezamenlijke aanvraag indienen.
 • Binnen het project is samenwerking opgezet tussen de RAV, GGz-aanbieders, politie en (vertegenwoordigers van) ervaringsdeskundigen en naasten. Andere relevante partijen zijn aantoonbaar geïnformeerd.

Welk bedrag kan aangevraagd worden?

 • De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 500.000 per project voor een project met een looptijd van maximaal 36 maanden.
 • Middelen zijn beschikbaar voor:
  • In de aanloopfase compenseren van de extra kosten ten opzichte van de vergoeding door de zorgverzekering voor reguliere ritten.
  • Verbeteren van kennis, faciliteiten en vaardigheden om de zorg en/of het vervoer van mensen met verward gedrag te verbeteren.
 • De subsidie bedraagt maximaal 25% van de totale projectkosten. Een subsidie van € 500.000 euro kan worden aangevraagd bij een totale eigen begroting van minimaal € 2.000.000 euro.

Aanvraag indienen

Indienen kan continu via ProjectNet. De beoordeling vindt 3x per jaar plaats.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep: vernieuwend vervoer van mensen met verward gedrag door RAV’s (pdf) 754 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Maroun Nader. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Maroun Nader

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 52 46
E-mailadresnader@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website