Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) kunnen in het kader van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) subsidie aanvragen voor vernieuwende projecten gericht op vervoer van mensen met verward gedrag. Met als doel een lokale, integrale en vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag.

Onderwerpen

  • mensen met verward gedrag
  • vernieuwend vervoer
  • Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s)

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag

Geplaatst op

11 maart 2019

Deadline

28 juni 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Vernieuwend vervoer van mensen met verward gedrag door RAV’s (pdf) 145 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van de subsidieoproep is om te komen tot lokale, integrale en vernieuwende oplossingen voor het vervoer van mensen met verward gedrag, aanvullend op het bestaande aanbod. Hierbij wordt gekeken op welke wijze de ambulancedienst (en onderaannemers) hun kennis, faciliteiten en vaardigheden met betrekking tot mensen met verward gedrag het beste kunnen inzetten om de zorg en het vervoer te verbeteren. De projecten leveren meetbare resultaten op voor de evaluatie van het voorlopig model passend vervoer. De subsidieregeling is bedoeld om in de aanloopfase extra kosten ten opzichte van de huidige ritten vergoeding door de zorgverzekering te compenseren.

Wat kan worden aangevraagd?

De projecten betreffen in alle gevallen uitsluitend vervoer met een ambulance indicatie op basis van de Zorgverzekeringswet. Er staan 4 verschillende vervoersmomenten centraal:

  1. Vervoer vóór beoordeling, bijvoorbeeld naar een beoordelingslocatie (er heeft nog geen psychiatrische/somatische beoordeling plaatsgevonden).
  2. Vervoer ná beoordeling, bijvoorbeeld naar een instelling vanuit huis of vanuit een beoordelingslocatie of van een beoordelingslocatie naar huis.
  3. Vervoer terug naar een instelling van een ongeoorloofd afwezige persoon met een rechterlijke machtiging (RM).
  4. Vervoer tussen instellingen.

Randvoorwaarden

Binnen het project is samenwerking opgezet tussen de RAV, ggz-aanbieders, politie en (vertegenwoordigers van) ervaringsdeskundigen en naasten. Andere (voor het project) relevante partijen die betrokken zijn bij een sluitende aanpak zijn aantoonbaar geïnformeerd.

Wie kan aanvragen?

RAV’s in het kader van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz). Per RAV kan één subsidie worden aangevraagd. Meerdere regio’s kunnen gezamenlijk één vervoersdienst opzetten voor mensen met verward gedrag en een gezamenlijke aanvraag indienen. Lopende projecten komen in aanmerking voor een vervolgsubsidie.

Budget

Per RAV kan maximaal € 500.000,- worden aangevraagd. Een eigen bijdrage van minimaal 30% is verplicht.

Ook pilots die een vervolgsubsidie aanvragen, maken aanspraak op maximaal € 500.000,- per RAV voor het vervolg. Projecten hebben een looptijd tot uiterlijk 1 april 2020 (ritten zijn subsidiabel tot 1-1-2020).

In totaal is € 6 miljoen beschikbaar voor projecten op het gebied vernieuwend vervoer van mensen met verward gedrag door RAV’s.

Aanvraag indienen

U kunt uw subsidieaanvraag tot 28 juni 2019 14.00 uur continu indienen via ProjectNet. Uw aanvraag wordt z.s.m. in behandeling genomen. Binnen uiterlijk 6 weken ontvangt u een reactie over honorering of afwijzing van uw subsidieaanvraag.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Vernieuwend vervoer van mensen met verward gedrag door RAV’s (pdf) 145 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Lisanne Hogema. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Lisanne Hogema

Programmamanager

Telefoonnummer+31 70 349 54 32
E-mailadresavg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website