DUS-I gaat een nieuwe ronde openen waarin huidige -door ZonMw gefinancierde- MDT-projecten een nieuwe aanvraag kunnen indienen om hun project te continueren. Helaas sluit de datum van honorering niet aan op de looptijd van enkele huidige projecten. Daarom deze regeling ter overbrugging om de MDT-projecten te continueren.

Onderwerpen

  • Maatschappelijke diensttijd
  • Voortzetting MDT-projecten
  • Maatschappelijke impact, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten

Onderdeel van programma

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Geplaatst op

14 november 2022

Deadline

29 november 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Verlengingsregeling MDT-projecten ronde 4a en 4b (pdf) 216 KB

Doel subsidieoproep

Dit is een subsidieoproep op uitnodiging ter verlenging van MDT-projecten uit ronde 4a en 4b, tot aan de continuering van het project binnen subsidieronde 6 bij DUS-I. Het doel is om te voorkomen dat projecten (tijdelijk) stil komen te liggen. Met een verlenging kunnen projecten de projectorganisatie en bijbehorende MDT-activiteiten en het opgebouwde MDT-netwerk in stand houden.

Wat kan worden aangevraagd?

Extra financiering voor lopende MDT-projecten ter verlenging van het project en de bijbehorende activiteiten.

Randvoorwaarden

U dient te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in de subsidieoproep ‘Verlengingsregeling MDT-projecten 4a en 4b’ en werkt dit uit in uw plan van aanpak en begroting.

Wie kan aanvragen?

ZonMw nodigt hoofdaanvragers van MDT-projecten uit die voldoen aan de drie onderstaande voorwaarden:

1. Het project is gehonoreerd binnen subsidieronde 4a/4b en er is geen subsidieaanvraag ingediend in ronde 5a ter continuering van het project óf de aanvraag in 5a is volledig afgewezen op het niet voldoen aan randvoorwaarde(n), zoals kostprijs.

2. Het project heeft een einddatum tussen 1 december 2022 en 1 september 2023.

3. Het voornemen is een subsidieaanvraag in te dienen in subsidieronderonde 6 ter continuering van het huidige project uit subsidieronde 4a/4b (het project continueert dus niet al in subsidieronde 4c).

Budget

Organisaties vragen minimaal € 10.000,- per verlenging aan. Het maximale bedrag dat zij kunnen aanvragen is afhankelijk van hun huidige subsidiebudget en de looptijd en het aantal maanden dat zij willen verlengen.

Aanvraag indienen

U kunt tot 29 november 2022, om 14:00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet. In de subsidieoproep vindt u een link waarmee u uw aanvraag kunt indienen. U kunt alleen indienen wanneer u een uitnodiging hiervoor ontvangt en u het cijferoverzicht heeft opgevraagd via amd@zonmw.nl.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Verlengingsregeling MDT-projecten ronde 4a en 4b (pdf) 216 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Team AMD programmasecretariaat

+31 70 349 53 18
amd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website