Heeft u een Uitwerkingssubsidie Fase II-project afgerond? En wilt u uw netwerk en het samenhangende aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg verder verduurzamen? Dan is deze subsidieoproep interessant voor u. De ‘Verduurzamingssubsidie (Fase III)’ dient als stimulans om de resultaten die het netwerk heeft behaald in Fase II verder te kunnen verduurzamen.

Onderwerpen

  • Lokaal netwerk ouderenzorg
  • Samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg
  • Thuiswonende ouderen
  • Samenwerken
  • Verduurzaming

Onderdeel van programma

Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning

Geplaatst op

13 augustus 2020

Deadline

29 september 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Verduurzamingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Doorstroom naar Fase III (pdf) 653 KB

Doel subsidieoproep

De ‘Verduurzamingssubsidie (Fase III)’ dient als stimulans om de resultaten die het netwerk heeft behaald in Fase II verder te kunnen verduurzamen. Met als doel dat het netwerk blijft bestaan, een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg kan blijven bieden en zich inhoudelijk kan blijven door ontwikkelen aansluitend bij de behoeften van thuiswonende ouderen.

Wat kan worden aangevraagd?

De Verduurzamingssubsidie (Fase III) kunt u aanvragen om de inhoudelijke doorontwikkeling van het samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg voor thuiswonende ouderen en het ontwikkelend vermogen en de samenwerking in uw netwerk verder te verduurzamen. Hiervoor zijn drie pijlers van belang waaraan u gaat werken: ‘verantwoordelijkheden netwerkleden en leiderschap’, ‘inbedding en reguliere activiteiten en financieringsstructuren’ en ‘bestuurlijk draagvlak binnen betrokken organisaties’.
Zo kunt u een aantal belangrijke stappen gaan zetten in het creëren van randvoorwaarden, om dat wat tot nu toe is opgebouwd ook na afloop van de ZonMw-subsidie(s) te laten voorbestaan.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg die een Uitwerkingssubsidie – Fase II hebben afgerond. Het netwerk dient als team samen te werken aan het bieden van samenhangende welzijnsactiviteiten, ondersteuning en zorg aan de thuiswonende ouderen in de wijk(en). Huisartsenzorg, wijkverpleegkundige zorg, welzijnsactiviteiten en ondersteuning zijn vertegenwoordigd in uw netwerk en ouderen en mantelzorgers participeren actief in uw netwerk.

Budget

U kunt maximaal € 22.500,- aanvragen. Subsidiabel zijn: personele inzet van de netwerk professionals voor maximaal 75% en de inzet van een (externe) expert tot een maximum van 50% van de totaal gesubsidieerde projectkosten. Het project heeft een maximale duur van 5 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 29 september 2020, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Verduurzamingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Doorstroom naar Fase III (pdf) 653 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Moniek Willemstein of Madelon Bax. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website