Heeft uw lokale netwerk een Uitwerkingsproject (Fase II subsidie) afgerond? En wil uw netwerk verder inzetten op het versterken en verduurzamen van de werkwijze en structuur van het netwerk? En op de borging van (de bereikte resultaten in) het samenhangende aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg? Dan is deze subsidieoproep interessant voor u.

Onderwerpen

  • Lokaal netwerk ouderenzorg
  • Samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg
  • Thuiswonende ouderen
  • Samenwerken
  • Verduurzaming

Onderdeel van programma

Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning

Geplaatst op

20 juli 2021

Deadline

9 juni 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Verduurzamingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Doorstroom naar Fase III (ronde 2) (pdf) 311 KB

Doel subsidieoproep

Doel van de Verduurzamingssubsidie (Fase III) is om het netwerk te ondersteunen bij het verder verduurzamen van de eerder behaalde resultaten. Met deze subsidie bouwt uw netwerk ten aanzien van de borging voort op hetgeen wat in Fase II reeds is gerealiseerd. Het gaat om de verdere borging van (de gerealiseerde praktijkverbeteringen in) het samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn en om het verder versterken en verduurzamen van de werkwijze en structuur van het netwerk. Daarbij hoort ook de verdere borging van het proces van praktijkleren in het netwerk, met als doel dat het netwerk zich hiermee kan blijven doorontwikkelen aansluitend bij de behoeften van thuiswonende ouderen.

Wat kan worden aangevraagd?

Bij het werken aan de verduurzaming van het samenhangend aanbod, de samenwerkingsstructuur en de daarin gerealiseerde praktijkverbeteringen besteedt uw netwerk aandacht aan vier pijlers:  “Borgen van praktijkleren in uw netwerk”, “Meerwaarde van het netwerk en draagvlak binnen betrokken organisaties”, “Verantwoordelijkheden netwerkleden, governance en leiderschap” en “Inbedding in reguliere activiteiten en financieringsstructuren”. Zo kunt u een aantal belangrijke stappen gaan zetten in het creëren van randvoorwaarden, om dat wat tot nu toe is opgebouwd ook na afloop van de ZonMw-subsidie(s) te laten voorbestaan.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

De ‘Verduurzamingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg - doorstroom naar Fase III’ is alleen aan te vragen door een lokaal netwerk dat eerder een ‘Uitwerkingssubsidie (Fase II)- project’ heeft afgerond en een uitnodiging heeft ontvangen van ZonMw om een aanvraag in te dienen. Het eindverslag van Fase II dient goedgekeurd te zijn alvorens in aanmerking te kunnen komen voor Fase III subsidie. In het netwerk participeren ouderen en eventueel naasten actief en in het netwerk zijn tenminste huisartsenzorg, wijkverpleegkundige zorg en professionals (of vrijwilligers) vanuit ondersteuning en welzijn vertegenwoordigd.

Budget

U kunt maximaal € 22.500,- aanvragen. Subsidiabel zijn: personele inzet van de netwerk professionals voor maximaal 75%. Het project heeft een maximale duur van 6 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 9 juni 2022, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Verduurzamingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Doorstroom naar Fase III (ronde 2) (pdf) 311 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Zij verbinden u door naar de programmamanager of –secretaris. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website