Deze subsidieoproep is bedoeld voor werknemers- en werkgevers(organisaties), samen met onderzoeksorganisaties en andere relevante partijen. De oproep richt zich op de re-integratie van zieke werknemers bij een andere werkgever (oftewel: 2e spoor). Door het uitproberen van innovatieve aanpakken krijgen we meer inzicht in wat werkt en wat niet.

Onderwerpen

  • Re-integratie 2e spoor
  • Werknemers
  • Werkgevers
  • Innovatieve aanpakken

Onderdeel van programma

Verbetering re-integratie 2e spoor

Geplaatst op

7 april 2022

Deadline

7 juli 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Verbetering re-integratie 2e spoor (pdf) 353 KB

Doel subsidieoproep

De doelstelling van deze subsidieoproep is het bevorderen van succesvolle re-integratie in het 2e spoor met behulp van een innovatieve aanpak voor werknemers en werkgevers.

Door middel van deze subsidieronde beoogt ZonMw ervaringen van de deelnemers aan de projecten op te leveren die benut kunnen worden bij trajecten van andere werknemers of bij andere werkgevers. De geleerde lessen kunnen ook gebruikt worden voor opschaling en doorontwikkeling.

Er wordt van de consortia verwacht dat op basis van een heldere probleemanalyse, gebaseerd op reeds beschikbare kennis, een specifieke onderzoeksvraagstelling, (sub)doelstelling en innovatieve aanpak wordt geformuleerd die bijdraagt aan de hoofddoelstelling. Onderzoek wordt uitgevoerd door het ontwikkelen en uitproberen van deze innovatieve aanpak.

Wat kan worden aangevraagd?

De projecten bevatten een ontwikkelfase (na honorering van een motivatiebrief) en een uitvoeringsfase (na honorering van een uitgewerkte subsidieaanvraag). De huidige subsidieoproep is gericht op het indienen van een uitgewerkte subsidieaanvraag. Indien de subsidieaanvraag gehonoreerd wordt starten projecten met de uitvoeringsfase.

Budget

Voor de uitvoeringsfase kan per consortium maximaal € 800.000,- (incl. BTW) subsidie aangevraagd worden voor de duur van maximaal vier jaar. Het is dus ook mogelijk om een project met een kortere looptijd uit te voeren. Projectbudgetten zijn in overeenstemming met de omvang en het ambitieniveau van het project. U geeft in de uitgewerkte subsidieaanvraag een heldere onderbouwing voor het benodigde budget. Eigen bijdragen (ook niet financiële) en cofinanciering maakt u zichtbaar in de begroting en strekken tot aanbeveling.

Een overzicht van de fasering van deze subsidieronde vindt u hier.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Een consortium dient minimaal te bestaan uit (een) vertegenwoordiger(s) uit de doelgroepen:

  • Een onderzoeksorganisatie (hoofdaanvrager);
  • Werkgevers, denk aan werkgeversorganisaties, bedrijfstakken of leidinggevenden en HR-medewerkers van arbeidsorganisaties;
  • (Zieke) werknemers, denk aan werknemersorganisaties of OR-leden van arbeidsorganisaties of in een bedrijfstak, werknemers betrokken bij CAO afspraken, cliëntorganisaties of patiëntenverenigingen.

Voor de uitvoering van de projecten is het belangrijk dat ook andere partijen betrokken zijn in het consortium, zoals re-integratiebedrijven, beroeps- of vakverenigingen, arbodienstverlenende bedrijven of verzekeraars.

Informatiebijeenkomst kosten-batenanalyse

ZonMw organiseert op dinsdag 26 april van 15.00 tot 16.30 uur een bijeenkomst om toelichting te geven op de dataverzameling van kosten en baten voor werkgevers tijdens de looptijd van het project. Dit is een verplicht onderdeel van uw project. Tijdens deze bijeenkomst dienen één of twee projectgroepleden aanwezig te zijn. Daarnaast is er tijdens de bijeenkomst ook ruimte voor meer algemene vragen aan ZonMw.

Aanvraag indienen

U kunt tot 7 juli 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Verbetering re-integratie 2e spoor (pdf) 353 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie' of bij de Frequently Asked Questions (FAQ) op onze programmapagina Tweede Spoor? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Janne van der Klok of Lize Zwarts - Winkelaar. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Lize Zwarts - Winkelaar (tot 16 juni 2022)

Programmasecretaris

+31 70 515 0319
Dummyfoto van een vrouw

Isabelle Borgman (na 16 juni 2022)

Programmasecretaris

+31 70 349 53 93
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website