Indien u op basis van uw ingediende motivatiebrief startbudget heeft ontvangen, dient u in deze fase een subsidieaanvraag in. Het startbudget - dat aan u is toegekend - wordt gebruikt voor het opstellen van een gezamenlijk plan ter verbetering van de lokale praktijk binnen een samenwerkingsverband van een of meerdere gemeente(n), praktijk- en uitvoeringsorganisatie(s) en een onderzoeksorganisatie.

Onderwerpen

 • Preventie van, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap
 • integrale aanpak
 • hoog risicogroepen
 • samenwerkingsverband van gemeente(n), praktijk- en/of uitvoeringsorganisatie, onderzoeksorganisatie.
 • lokale praktijk verbetering
 • praktijkgericht (actie)onderzoek

Onderdeel van programma

Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap

Geplaatst op

2 april 2020

Deadline

3 november 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap (pdf) 646 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieronde is om middels praktijkgericht (actie)onderzoek bij te dragen aan de verbetering van de lokale praktijk van preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap.

De subsidieronde bestaat uit twee fases. De huidige subsidieoproep betreft de fase subsidieaanvraag. Deze fase betreft het indienen van een subsidieaanvraag voor praktijkgericht (actie)onderzoek naar het (door)ontwikkelen en/of toepassen van een (mix van) bestaande interventie(s) in de lokale praktijk die bijdragen aan een integrale aanpak. De basis is het gevormde samenwerkingsverband en de uitgevoerde (globale) analyse van de lokale praktijk welke in de fase van de motivatiebrief zijn beschreven. Alleen de indieners die in de fase motivatiebrief een startbudget hebben ontvangen kunnen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen in de fase subsidieaanvraag. Het ontvangen van een startbudget garandeert echter geen honorering van de subsidieaanvraag.

Wat kan worden aangevraagd?

Indien u startbudget heeft ontvangen krijgt u een gerichte uitnodiging voor het indienen van een subsidieaanvraag voor de uitvoering van een gezamenlijk plan ter verbetering van de lokale praktijk. Hierin wordt een (mix van) bestaande interventie(s) die bijdragen aan een integrale aanpak, gericht op preventie van en/of ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap, (door)ontwikkeld en/of toegepast en begeleid met praktijkgericht (actie)onderzoek.

De (eind)doelgroepen van het programma en deze subsidieoproep zijn:

 • jongeren/ volwassenen met een hoog risico op een onbedoelde zwangerschap; en/of
 • onbedoeld zwangeren (en hun partners); en/of
 • kwetsbare (jonge) ouders.

Voor deze einddoelgroepen verdienen onder andere de hoogrisicogroepen specifieke aandacht.

Randvoorwaarden

Indien u een startbudget heeft ontvangen krijgt u een gerichte uitnodiging voor het indienen van een subsidieaanvraag voor de uitvoering van een gezamenlijk plan ter verbetering van de lokale praktijk. Voorwaarden gezamenlijk plan ter verbetering van de lokale praktijk:

 • Uitwerking van de globale analyse van de lokale situatie
 • Gebruik (een mix van) bestaande interventie(s)
 • Integrale aanpak
 • De (eind)doelgroep en betrokkenheid van deze doelgroep
 • Opzetten samenwerkingsverband
 • Overkoepelend Leernetwerk

Wie kan aanvragen?

Een van de partijen uit het samenwerkingsverband die in de fase van motivatiebrief een startbudget heeft ontvangen, dient namens het samenwerkingsverband de subsidieaanvraag in. De andere partijen zijn medeaanvrager. De partijen welke de intentieverklaring getekend hebben in de fase van motivatiebrief zijn ook bij de fase van subsidieaanvraag betrokken.

Budget

Het totale beschikbare budget voor deze subsidieronde (fase motivatiebrief + fase subsidieaanvraag) bedraagt maximaal € 7.000.000,- .
Het totale beschikbare budget voor de huidige fase subsidieaanvraag is maximaal € 6.300.000,-.

Aanvraag indienen

U kunt tot 3 november 2020 - 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap (pdf) 646 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marieke Breden of Patty Proost. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website