Het kennisprogramma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit en professionalisering van het poortwachtersproces. Deze oproep is gericht op multidisciplinaire ontwikkeling en implementatie van een aantal richtlijnen voor bedrijfs- en verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.

Onderwerpen

  • Wet verbetering poortwachter
  • Re-integratiebegeleiding
  • Richtlijnen
  • Samenwerking arbeidsdeskundigen, bedrijfs- en verzekeringsartsen

Onderdeel van programma

Verbetering kwaliteit poortwachtersproces

Geplaatst op

15 juli 2021

Deadline

2 september 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Verbetering kwaliteit poortwachtersproces: professionalisering poortwachtersproces, lijn 1 A (pdf) 290 KB

Doel subsidieoproep

De oproep is gericht op multidisciplinaire ontwikkeling en implementatie van een aantal richtlijnen voor bedrijfs- en verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. De te ontwikkelen en te implementeren richtlijnen dienen aanbevelingen te geven voor het professioneel handelen van de betrokken beroepsgroepen. Ze dienen tevens bij te dragen aan de samenwerking en afstemming tussen de beroepsgroepen tijdens het poortwachtersproces en dienen daarmee uiteindelijk de re-integratiebegeleiding van de zieke werknemers tijdens de loondoorbetalingsperiode ten goede te komen. Achterliggend doel is dat de re-integratietrajecten van zieke werknemers verbeteren en dat re-integratiemogelijkheden beter worden benut.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze oproep is specifiek gericht op de professionalisering van en samenwerking tussen arbeidsdeskundigen, bedrijfs- en verzekeringsartsen die een belangrijke rol hebben in de begeleiding van zieke werknemers richting herstel en/of terugkeer naar werk gedurende het poortwachtersproces. Deze professionals vormen dan ook de doelgroep van deze subsidieoproep. Daarnaast dienen werknemers en werkgevers betrokken te zijn bij de uitvoering van het voorgestelde project. De afbakeningen, gewenste onderwerpen en uitgangspunten van de subsidieaanvraag staan in de subsidieoproep geformuleerd.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Binnen deze top-down ronde de drie beroepsverenigingen NVAB, NVVG en NVvA en twee geselecteerde onderzoeksorganisaties uitgenodigd om gezamenlijk één consortium te vormen en een subsidieaanvraag in te dienen.

Budget en looptijd

Voor fase 1, waar nu de subsidieoproep voor open staat is maximaal € 350.000,- beschikbaar met een looptijd van 12 maanden. Voor fase 2 is € 1.050.000,- beschikbaar met een looptijd van 36 maanden. In totaal is in deze subsidieronde een bedrag van € 1.400.000,- beschikbaar.

Tussenrapportage

Een tussenrapportage aan het einde van fase 1 maakt onderdeel uit van de subsidieverlening en dit dient te worden geïncorporeerd in de aanvraag. Er zijn verschillende redenen voor deze fasering. Zo is er behoefte om mogelijke beleidswijzigingen te kunnen betrekken, bestaan er verschillende visies op multidisciplinariteit en de samenwerking in het poortwachtersproces en is er onzekerheid over het draagvlak voor het te ontwikkelen BAR-instrumentarium. Voor fase 2 wordt een nieuwe subsidieoproep uitgezet, zodat de in de vervolgaanvraag ingespeeld kan worden op gewenste accenten of gevraagde aandachtspunten.

Aanvraag indienen

U kunt tot 2 september 2021, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Verbetering kwaliteit poortwachtersproces: professionalisering poortwachtersproces, lijn 1 A (pdf) 290 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Femke Reijenga of Yara Noordewier. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website