Met deze subsidieoproep wil ZonMw stimuleren dat de kennis en producten, voortkomend uit projecten uit de ZonMw-programma’s Veilig opgroeien en Geweld hoort nergens thuis (GHNT), (meer en breder) worden toegepast in de praktijk, onderwijs en/of beleid.

Onderwerpen

  • Veilig opgroeien
  • Kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Geweld hoort nergens thuis
  • Verspreidings- en implementatie impuls

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis

Geplaatst op

29 juli 2021

Deadline

28 september 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Subsidieoproep Implementatie impulsen VO en GHNT (pdf) 156 KB

Doel subsidieoproep

Met deze subsidieoproep wil ZonMw stimuleren dat de kennis en producten, voortkomend uit projecten uit de ZonMw-programma’s Veilig opgroeien en GHNT, (meer en breder) worden toegepast in de praktijk, onderwijs en/of beleid. Om zo bij te dragen aan het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling, de schade ervan te beperken en het doorbreken van de vicieuze cirkel van geweld.

Wat kan worden aangevraagd?

Aanvragen richten zich op het verder toepasbaar maken en het geven van een stimulans aan de toepassing/benutting van projectresultaten voor gebruik in de praktijk, opleidingen en/of beleid met aandacht voor borging ervan. Bredere bekendheid geven aan projectresultaten kan hier onderdeel van uit maken. Bij voorkeur wordt met de activiteiten aangesloten bij bestaande structuren. Daar waar mogelijk dienen de activiteiten aan te sluiten bij de activiteiten die in het kader van het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis worden uitgevoerd.

Randvoorwaarden

Een aanvraag richt zich op het toepasbaar maken en het geven van een stimulans aan de toepassing/benutting van projectresultaten uit het ZonMw-programma Veilig opgroeien of het ZonMw-onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis.

Wie kan aanvragen?

Dit is een subsidieoproep op uitnodiging. Alleen projecten die doorpakken op de uitgenodigde ZonMw-projecten uit het ZonMw-programma Veilig opgroeien of het ZonMw-onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis komen in aanmerking om een aanvraag in te dienen.

Budget

Er is in totaal maximaal €150.000,- beschikbaar voor deze subsidieronde. Per oorspronkelijk (primair) onderzoeksproject kan maximaal één aanvraag gedaan worden van maximaal €25.000,- voor één implementatie-impuls. Looptijd is maximaal 10 maanden

Aanvraag indienen

U kunt tot 28 september 2021, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Subsidieoproep Implementatie impulsen VO en GHNT (pdf) 156 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Valesca Kuling, ghnt@zonmw.nl. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Valesca Kuling

Programma manager Jeugd

+31 70 349 52 06
ghnt@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website