Met deze subsidieoproep wil ZonMw stimuleren dat de kennis en producten, voortkomend uit projecten uit de ZonMw-programma’s Veilig opgroeien en Geweld hoort nergens thuis (GHNT), toepasbaar worden gemaakt voor (beroeps)opleidingen.

Onderwerpen

  • Veilig opgroeien
  • Kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Geweld hoort nergens thuis
  • Verspreiding en implementatie in opleidingen

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis

Geplaatst op

29 juli 2021

Deadline

12 oktober 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Subsidieoproep Impuls opleidingen (pdf) 170 KB

Doel subsidieoproep

Met deze subsidieoproep wil ZonMw stimuleren dat de kennis en producten, voortkomend uit projecten uit de ZonMw-programma’s Veilig opgroeien en GHNT, toepasbaar worden gemaakt voor (beroeps)opleidingen. Met als doel toekomstige professionals tijdens hun opleiding zich bewust te laten worden van hun toekomstige rol als professional in het voorkomen, signaleren, stoppen en behandelen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat kan worden aangevraagd?

Aanvraag richt zich op het verder toepasbaar maken van kennis uit meerdere projecten en het geven van een stimulans aan de toepassing/benutting van deze kennis in (beroeps)opleidingen. Tevens is er aandacht voor borging. Kennis uit tenminste 3 projecten uit de ZonMw-programma’s Veilig opgroeien en Geweld hoort nergens thuis wordt gebundeld en in overleg met ten minste 2 (beroeps)opleidingen op zo’n manier tot een samenhangend product verwerkt dat de opleidingen dit in het curriculum kunnen en gaan toepassen. Het product dient geschikt te zijn om ook aan andere (beroeps)opleidingen aan te bieden.

Randvoorwaarden

Een aanvraag richt zich op het toepasbaar maken van kennis uit de ZonMw-programma Veilig opgroeien en/of het ZonMw-onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis voor (beroeps)opleidingen. Er is afstemming met andere relevante initiatieven om meer aandacht te krijgen voor huiselijk geweld en kindermishandeling in relevante opleidingen.

Wie kan aanvragen?

Projectleiders van het programma Veilig opgroeien en het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis samen met vertegenwoordigers van opleidingen. In de projectgroep dienen tenminste 3 projecten en 2 opleidingen vertegenwoordigd te zijn. Op 16 september van 14.00 tot 15.30 uur organiseert ZonMw een bijeenkomst voor geïnteresseerde projectleiders en vertegenwoordigers van opleidingen.

Budget

Er is in totaal maximaal €50.000,- beschikbaar voor 1 project.

Aanvraag indienen

U kunt tot 12 oktober 2021, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Subsidieoproep Impuls opleidingen (pdf) 170 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Valesca Kuling, ghnt@zonmw.nl. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Valesca Kuling

Programma manager Jeugd

+31 70 349 52 06
ghnt@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website