De Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid bestaat uit een aantal experts die gemeenten en andere organisaties ondersteunen op het gebied van het borgen van ervaringskennis en het perspectief van ervaringsdeskundigen en naasten. Dit kan plaatsvinden op verschillende niveaus, bijvoorbeeld in de uitvoering, bestuurlijk, financieel, etc.

Onderwerpen

 • ervaringsdeskundigheid
 • ervaringskennis
 • vliegende brigade
 • beschermd wonen
 • maatschappelijke opvang
 • verward gedrag
 • advisering

 

 

Onderdeel van programma

Beschermd thuis

Geplaatst op

5 december 2019

Deadline

31 januari 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Vaste kern vliegende brigade Ervaringsdeskundigheid (pdf) 631 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep op uitnodiging richt zich op de landelijke coördinatiefunctie van een Vliegende Brigade met expertise op het gebied van ervaringsdeskundigheid.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidieoproep is gericht op het opzetten van een structurele landelijke coördinatiefunctie voor een vliegende brigade ervaringsdeskundigheid. De vaste kern levert daarnaast al binnen de projectperiode actief ondersteuning aan organisaties bij vraagstukken omtrent het borgen van het ervaringsdeskundigen- en naastenperspectief. Goede voorbeelden en kennis wordt actief gedeeld met andere partijen.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • Deze subsidie oproep is op uitnodiging. Alleen partijen die een uitnodiging hebben ontvangen kunnen een aanvraag indienen.
 • De volgende partijen dienen in ieder geval deel uit te maken van dit samenwerkingsverband:
  • MIND
  • COMO
  • RIBW alliantie
  • Federatie Opvang

Budget

Binnen deze subsidieoproep op uitnodiging is in totaal €200.000 beschikbaar. Dit is tevens het maximaal aan te vragen subsidiebedrag. De looptijd van het project is 24 maanden. Het benodigde budget dient u helder te onderbouwen met gespecificeerde begroting. In de bijlage begroting maakt u inzichtelijk hoe de uitvoering wordt gefinancierd.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 23 januari 2020 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet. Download alle informatie

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Vaste kern vliegende brigade Ervaringsdeskundigheid (pdf) 631 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website