Werkt u als professional samen met lokale netwerkpartners aan het realiseren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod voor thuiswonende ouderen in de wijk? En heeft u na het afronden van Fase I duidelijk voor ogen wat u wilt verbeteren binnen het samenhangende aanbod? Deze subsidieoproep richt zich op het realiseren van verbeteringen binnen twee gekozen onderwerpen en op praktijkleren binnen het lokale netwerk.

Onderwerpen

  • Lokaal netwerk ouderenzorg
  • Samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg
  • Thuiswonende ouderen
  • Actieonderzoek

Onderdeel van programma

Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning

Geplaatst op

7 september 2020

Deadline

20 oktober 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Uitwerkingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Doorstroom naar Fase II (pdf) 276 KB

Doel subsidieoproep

De uitwerkingssubsidie heeft drie doelen. Het gaat om het doorontwikkelen van een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg voor ouderen in de thuissituatie. Dit aanbod is gericht op de thuiswonende ouderen. Als tweede wordt met deze subsidie beoogt om het lerend vermogen en de verandercapaciteit van de lokale netwerken te vergroten. En als derde kunnen de netwerken met de subsidie werken aan het formaliseren en professionaliseren van de samenwerking. De doelen worden door de netwerken gerealiseerd middels actieonderzoek rondom twee onderwerpen.

Wat kan worden aangevraagd?

Met de uitwerkingssubsidie kunt u met uw netwerk de twee eerder geselecteerde onderwerpen uitwerken. Deze keuze is goed onderbouwd en sluit aan bij de lokale context, de huidige situatie van het netwerk en de wensen en behoeften van de thuiswonenden ouderen. Binnen deze subsidiemogelijkheid gaat u in de praktijk met de twee onderwerpen aan de slag. Door praktijkleren wordt gaandeweg kennis en ervaring ontwikkeld over het zorg- en ondersteuningsaanbod, de samenwerking binnen het netwerk en het ontwikkelproces van het netwerk. Het proces van praktijkleren en kennisontwikkeling wordt binnen de projecten ondersteund door een actieonderzoeker.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg die een project hebben afgerond vanuit de ontwikkelsubsidie – Fase I. Het lokale netwerk werkt al enige tijd samen en streeft naar een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg met de behoefte dit nog beter op elkaar af te stemmen. De uitwerkingssubsidie in fase II is alleen aan te vragen door een lokaal netwerk waarin huisartsenzorg en wijkverpleegkundige zorg vertegenwoordigd zijn en actieve cliënten participatie nagestreefd wordt.

Budget

U kunt maximaal € 49.500,- aanvragen. Subsidiabel zijn: personele inzet van de netwerk professionals voor maximaal 75% en de inzet van de actieonderzoeker tot maximaal 20% van de totaal gesubsidieerde projectkosten. De looptijd van de projecten is niet langer dan 12 maanden.

 

Aanvraag indienen

De deadline voor deze ronde ligt op dinsdag 20 oktober 2020, 14:00 uur.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Uitwerkingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Doorstroom naar Fase II (pdf) 276 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat. Zij verbinden u door naar een van de programmamanagers of –secretarissen. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website