Consortia/onderzoeksgroepen die een uitnodiging hebben ontvangen, kunnen een subsidieaanvraag indienen om antwoord geven op de vraag: wat kunnen we leren van substitutie van behandelingen met een duidelijk meetbare ziektelast? De reumatologie is het vertrekpunt in deze subsidieoproep.

Onderwerpen

  • uitkomstgerichte zorg
  • COVID-19
  • patiëntgerichte zorg
  • praktijkgericht onderzoek en evaluatieonderzoek
  • reumatologie

Onderdeel van programma

Uitkomstgerichte zorg: kennisagenda non-COVID-19

Geplaatst op

13 februari 2023

Deadline

27 maart 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitkomstgerichte zorg: substitutie van zorg in de reumatologie (pdf) 540 KB

Doel subsidieoproep

Het doel is om vanuit uitkomstgerichte zorg de verbinding te leggen met substitutievraagstukken die te relateren zijn aan non-COVID-19. Het onderzoek moet inzicht geven in het maatschappelijk probleem dat ontstaat bij schaarste als gevolg van COVID-19 en hoe in de medisch specialistische zorg hierop geanticipeerd is door substitutie van zorg. Minder invasieve behandelingen, kortere ligduur en minder contactmomenten kunnen hiervan het gevolg zijn. Het kan ook een beeld geven van patiëntkarakteristieken en patiëntkeuzes in relatie tot bepaalde behandelingen. Daarmee moet deze subsidieoproep antwoord geven op de vraag: wat kunnen we leren van substitutie van behandelingen met een duidelijk meetbare ziektelast?

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie om de substitutie die heeft plaatsgevonden binnen de reumatologie te analyseren en van deze inzichten te leren voor de reguliere zorg en voor toekomstige perioden van zorgschaarste. Meer specifiek gaat het om het gebruik van PROMs als uitkomstmaten voor ziekteactiviteit in plaats van fysieke beoordeling van de patiënt als maat hiervoor. Deze subsidieaanvraag is een aanvulling op bestaande landelijke initiatieven en nadrukkelijk niet een nieuwe ontwikkeling rondom uitkomstgerichte zorg. Bestaande landelijke databases en kwaliteitsregistraties vormen het uitgangspunt voor de uitkomstmaten binnen deze subsidieoproep.

Randvoorwaarden

Om de borging en toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten buiten het oorspronkelijke onderzoeksconsortium te vergroten, worden de subsidieaanvragen beoordeeld op samenstelling van het consortium. Bij het consortium kunnen onder andere onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers, data-analisten, patiënten en onderwijsinstanties betrokken zijn.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager voor deze subsidie moet verbonden zijn aan een instelling die medisch-specialistische zorg verleent. Vanwege de urgentie van de COVID-19-pandemie en de daardoor ontstane zorgschaarste, wordt een specifiek consortium uitgenodigd om een subsidieaanvraag in te dienen. Dit consortium is voorgedragen door de wetenschappelijke verenigingen. De bestuursverantwoordelijke van de betrokken wetenschappelijke vereniging ondersteunt de subsidieaanvraag.

Budget

Voor deze subsidieronde is € 200.000,- beschikbaar. De beoogde duur van het project is maximaal 2 jaar. Cofinanciering is niet verplicht, maar wel wenselijk.

Aanvraag indienen

U kunt tot 27 maart 2023, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitkomstgerichte zorg: substitutie van zorg in de reumatologie (pdf)

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Josine Quispel-Janssen, Kees-Jan den Heijer, Simone Schellekens of Bobby Otto. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website