Consortia/onderzoeksgroepen die een uitnodiging van ZonMw hebben ontvangen, kunnen subsidie aanvragen om de gevolgen van zorgmijding in de 1e en 2e lijn tijdens de COVID-19-pandemie in kaart te brengen. Het gaat specifiek om hart- en vaatziekten en/of oncologische zorg.

Onderwerpen

  • uitkomstgerichte zorg
  • zorgmijding in de 1e lijn
  • kennisagenda non-COVID-19
  • patiëntgerichte zorg
  • praktijkgericht onderzoek en evaluatieonderzoek

Onderdeel van programma

Uitkomstgerichte zorg: kennisagenda non-COVID-19

Geplaatst op

20 april 2022

Deadline

31 mei 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitkomstgerichte zorg: kennisagenda non-COVID-19 | kennisvragen effecten van zorgmijding in de 1e lijn (pdf) 657 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het, met behulp van uitkomstinformatie, in kaart brengen van zorgmijding in de 1e lijn als gevolg van COVID-19, en wat de gevolgen daarvan zijn voor zorg in de 2e lijn. De focus ligt hierbij op oncologische zorg en/of zorg voor mensen met hart- en vaatziekten. Deze inzichten kunnen huisartsen en medisch specialisten, maar ook ziekenhuizen en beleidsmakers beter in staat stellen om afwegingen te maken over de consequenties van verminderde toegang en zorgmijding van 1e-lijnszorg ten tijde van een volgende COVID-19-golf of andere pandemie in de toekomst.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor onderzoek naar antwoord op de kennisvraag van de COVID-19-kennisagenda van de Federatie Medisch Specialisten: ‘tot welke effecten op de langere termijn leiden aangetoonde patronen van zorgmijding en een verminderde toegankelijkheid van 1e-lijnszorg tijdens COVID-19?’. Omdat de 2e-lijnszorg de plek is waar de meeste effecten waar te nemen zijn, moet er een duidelijke relatie gelegd worden tussen de gemeten zorgmijding in de 1e-lijnszorg en de gevolgen hiervan.

Randvoorwaarden

Uw subsidieaanvraag is een aanvulling op bestaande landelijke initiatieven en nadrukkelijk niet een nieuwe ontwikkeling rondom uitkomstgerichte zorg. Uitgangspunt zijn bestaande landelijke kwaliteitsregistraties en daarin vastgelegde informatie over verminderde toegankelijkheid en zorgmijding in de 1e lijn.

Uw subsidieaanvraag is direct te relateren aan de primaire doelen van het landelijke programma Uitkomstgerichte Zorg:

  • inzicht in relevante uitkomsten bij behandeling en/of actief wachten voor patiënten
  • concrete bijdrage aan samen beslissen over de passende behandeling

Wie kan aanvragen?

We nodigen een specifiek consortium of onderzoeksgroep uit om een subsidieaanvraag in te dienen. De hoofdaanvrager moet verbonden zijn aan een instelling die medisch-specialistische zorg verleent. De bestuursverantwoordelijke van de betrokken wetenschappelijke vereniging ondersteunt de subsidieaanvraag. De subsidieaanvraag wordt ook ondersteund door een landelijke 1elijns-zorgvereniging (LHV, NHG of InEen).

Budget

Voor deze subsidieronde is € 200.000,- beschikbaar. De beoogde duur van het project is maximaal 2 jaar. Cofinanciering is niet verplicht, maar wel wenselijk.

Aanvraag indienen

U kunt tot 31 mei 2022, 14.00 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitkomstgerichte zorg: kennisagenda non-COVID-19 | kennisvragen effecten van zorgmijding in de 1e lijn (pdf) 657 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Kees-Jan den Heijer (senior programmamanager), Simone Schellekens (senior programmamanager) of Bobby Otto (programmasecretaris). Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website