Consortia/onderzoeksgroepen die door ons zijn uitgenodigd, kunnen subsidie aanvragen voor onderzoek naar verklaringen voor de onverwachte reductie in vroeggeboorte tijdens de COVID-19-pandemie en bijbehorende coronamaatregelen. En naar geleerde lessen uit deze mechanismen om vroeggeboorte in de toekomst te voorkomen.

Onderwerpen

  • uitkomstgerichte zorg
  • vroeggeboorte
  • kennisagenda non-COVID-19
  • patiëntgerichte zorg
  • praktijkgericht onderzoek en evaluatieonderzoek

Onderdeel van programma

Uitkomstgerichte zorg: kennisagenda non-COVID-19

Geplaatst op

20 april 2022

Deadline

31 mei 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitkomstgerichte zorg: kennisagenda non-COVID-19 | kennisvraag vroeggeboorte (pdf) 652 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het, met behulp van uitkomstinformatie, wetenschappelijk onderbouwen van de maatschappelijke aanwijzing dat het aantal vroeggeboortes verminderd is gedurende de COVID-19-pandemie en de coronamaatregelen die daarvoor waren ingesteld. Met die wetenschappelijke inzichten kunnen medisch specialisten, patiënten, ziekenhuizen en beleidsmakers leren hoe ze vroeggeboortes blijvend kunnen reduceren.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor onderzoek naar antwoord op het kennishiaat van de COVID-19-kennisagenda van de Federatie Medisch Specialisten: ‘Wat verklaart de onverwachte reductie in vroeggeboorte na de coronamaartregelen en wat kunnen we leren van deze mechanismen om vroeggeboorte in de toekomst te voorkomen?’. De subsidieaanvraag is een aanvulling op bestaande landelijke initiatieven en nadrukkelijk niet een nieuwe ontwikkeling rondom uitkomstgerichte zorg. Uitgangspunt voor deze subsidieaanvraag zijn bestaande landelijke kwaliteitsregistraties die al gestart zijn met het toevoegen van COVID-19-elementen. Het doel is om vanuit die registraties kwaliteit van zorg te monitoren, analyseren en inzichten te creëren die de mechanismen die vroeggeboorte reduceren duiden (kwantitatieve uitkomstmaten en mogelijk ook kwalitatieve uitkomstmaten).

Randvoorwaarden

Om dit kennishiaat op korte termijn te kunnen beantwoorden, zetten we onderzoek uit wat plaatsvindt in bestaande lopende samenwerkingsverbanden, onderzoek en cohorten. U dient daarnaast zoveel mogelijk in gezamenlijkheid te werken, ook al bij de uitwerking van het subsidievoorstel. Daarbij is het van belang om verschillende disciplines, patiënten en ketenpartners te betrekken in het consortiumverband.

Wie kan aanvragen?

We nodigen een specifiek consortium of onderzoeksgroep uit om een subsidieaanvraag in te dienen. De hoofdaanvrager voor deze subsidie moet verbonden zijn aan een instelling die medisch-specialistische zorg verleent.

Budget

Voor deze subsidieronde is € 200.000,- beschikbaar. De beoogde duur van het project is maximaal 2 jaar. Cofinanciering is niet verplicht, maar wel wenselijk.

Aanvraag indienen

U kunt tot 31 mei 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitkomstgerichte zorg: kennisagenda non-COVID-19 | kennisvraag vroeggeboorte (pdf) 652 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Kees-Jan den Heijer (senior programmamanager), Simone Schellekens (senior programmamanager) of Bobby Otto (programmasecretaris). Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website