Beroepsorganisaties die eigenaar zijn van richtlijnen of beheerders/regiehouders van multidisciplinaire richtlijnen, die een uitnodiging hebben ontvangen, kunnen subsidie aanvragen voor het opnemen van aanbevelingen over zorg op afstand in reeds bestaande richtlijnen.

Onderwerpen

  • ervaringen zorg op afstand tijdens coronacrisis
  • digitale zorgverlening
  • alternatieven voor face-to-face zorg in richtlijnen

Onderdeel van programma

Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Zorginstituut

Geplaatst op

11 mei 2021

Deadline

29 juni 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitgewerkte subsidieaanvragen Zorg op Afstand (pdf) 195 KB

Doel subsidieoproep

Zorginstituut Nederland en ZonMw willen een impuls geven om de ontwikkelingen, ervaringen en kwantitatieve data die tijdens de coronacrisis met zorg op afstand zijn en worden opgedaan en verzameld op te nemen in reeds bestaande richtlijnen.

Doelstellingen subsidieoproep:

  1. Het inventariseren en bundelen van ervaringen en kwantitatieve data met face-to-face vervangende zorg op afstand tijdens de coronacrisis.
  2. Het genereren van kennis over de afwegingen en (rand)voorwaarden waaraan deze face-to-face vervangende zorg op afstand moet voldoen om als aanbeveling in richtlijnen te kunnen worden opgenomen.
  3. Het verwerken van de resultaten uit 1 en 2 tot concrete aanbevelingen voor face-to-face vervangende zorg op afstand in bestaande richtlijnen.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor het opnemen van aanbevelingen in reeds bestaande richtlijnen over tijdens de coronacrisis opgedane ervaringen met zorg op afstand als alternatief voor face-to-face zorg. Per project worden in minimaal 1 bestaande richtlijn aanbevelingen voor face-to-face vervangende zorg op afstand opgenomen. In een bijbehorend rapport worden de geïnventariseerde en gebundelde ervaringen met zorg op afstand en de afwegingen en de (rand)voorwaarden om deze op te nemen in de aanbevelingen van de richtlijn(en) beschreven. Het gaat niet om het ontwikkelen van nieuwe zorg op afstand-interventies of nieuwe richtlijnen.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Alleen aanvragers die een positief advies hebben gekregen voor het uitwerken van hun eerder ingediende projectidee in deze subsidieronde kunnen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen. Als u besluit tegen negatief advies in een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen, dient u dit vooraf te melden bij ZonMw via kwaliteitvanzorg@zonmw.nl.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door een beroepsorganisatie die eigenaar is van richtlijnen of door de beheerder/regiehouder van multidisciplinaire richtlijnen, namens de beroepsorganisaties die hier gezamenlijk eigenaar van zijn.

Samenwerking is verplicht met in ieder geval zorginhoudelijke deskundigen (zorgprofessionals), patiënten/cliënten(organisaties) en wetenschappelijke disciplines betrokken bij zorg op afstand en richtlijnontwikkeling.

Samenwerking tussen meerdere zorginhoudelijke disciplines of tussen diverse sectoren in de zorg is een pré.

Budget

Voor deze subsidieronde is € 900.000,- beschikbaar. Per subsidieaanvraag kan maximaal € 150.000,- worden aangevraagd met een maximale looptijd van 18 maanden. Cofinanciering is een pré.

Aanvraag indienen

U kunt tot 29 juni 2021, 14.00 uur uw uitgewerkte subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitgewerkte subsidieaanvragen Zorg op Afstand (pdf) 195 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Ineke Voordouw of Prya Badrie-Moennalal. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Ineke Voordouw

senior programmamanager

+31 70 349 54 66
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website