Samenwerkingsverbanden, met positief advies tot uitwerken van hun projectidee, kunnen subsidie aanvragen voor toepassing van actuele Evidence Based Practice (EBP) interventies én de verdere onderbouwing van deze kennis voor de dagelijkse zorgpraktijk. Geef ook inzicht in de zeggenschapspositie van betrokken verzorgenden, verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten.

Onderwerpen

  • Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden
  • Evidence Based Practice (EBP)
  • Essentiële zorg
  • Zeggenschap

Onderdeel van programma

Verpleging en Verzorging

Geplaatst op

17 oktober 2022

Deadline

6 december 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitgewerkte subsidieaanvragen verpleging en verzorging: toepassen en onderbouwen van Evidence Based Practice essentiële zorg interventies (pdf) 301 KB

Doel subsidieoproep

Met deze subsidieoproep stimuleren we het toepassen van actuele Evidence Based Practice (EBP) én de verdere onderbouwing van deze kennis voor de dagelijkse V&V-zorgpraktijk in alle sectoren van de Nederlandse gezondheidszorg. De onderzoeksprojecten die we vanuit deze subsidieoproep financieren, leveren kennis op over de resultaten van het werken volgens EBP op de 3 pijlers van essentiële zorg, inclusief een visie voor de borging van deze resultaten op lange termijn. Daarnaast geven de projecten ook inzicht in de zeggenschapspositie van V&V-professionals en de invloed daarvan op het toepassen van EBP.

Wat kan worden aangevraagd?

Samenwerkingsverbanden, met positief advies tot uitwerken van hun projectidee, kunnen subsidie aanvragen voor het in de praktijk toepassen en verder onderbouwen van EBP-interventies uit het verpleegkundig en/of verzorgend domein die gerelateerd zijn aan het raamwerk Essentiële zorg. De geselecteerde interventie(s) dragen bij aan de kwaliteit van zorg én aan de oplossing voor urgente vraagstukken in de gezondheidszorg. De betrokken V&V-professionals, die werken in het primaire proces van zorgverlening, hebben en nemen een belangrijke (zeggenschaps)positie in bij het opzetten en uitvoeren van het onderzoek. Zij worden op individueel-, team- en organisatieniveau voldoende gefaciliteerd om, ook na de projectperiode, interventies te blijven uitvoeren volgens de meest actuele wetenschappelijke kennis.

Randvoorwaarden

Het onderwerp van de uitgewerkte subsidieaanvraag komt voort uit de zorgpraktijk, is ingebracht door zorgprofessionals en laat zien dat de toe te passen interventie aansluit bij in de praktijk ervaren kennishiaten, problemen of uitdagingen.

Wie kan aanvragen?
Uitgewerkte subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door samenwerkingsverbanden in de V&V-sector met een positief advies tot uitwerken van hun ingediende projectidee. Het samenwerkingsverband bestaat uit tenminste 1 of meerdere Nederlandse zorginstellingen en 1 of meerdere Nederlandse onderzoeksorganisaties in de zin van het EU staatssteunrecht aangevuld met 1 of meerdere (publiek gefinancierde) Nederlandse onderwijsinstellingen.

Budget
Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 1.500.000,-. Per project kan maximaal € 150.000,- worden aangevraagd. Projecten hebben een looptijd van maximaal 2 jaar. 20% cofinanciering vanuit de bij het project betrokken zorgorganisatie(s) is verplicht en opgenomen als eigen bijdrage.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 6 december 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitgewerkte subsidieaanvragen verpleging en verzorging: toepassen en onderbouwen van Evidence Based Practice essentiële zorg interventies (pdf) 301 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Denise Temmink of Charlie Plane. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website