Verpleegkundig specialisten of masteropgeleide verpleegkundigen, die werkzaam zijn in de (klinische) zorgpraktijk, met een positief advies tot uitwerken voor hun ingediende projectidee, kunnen subsidie aanvragen voor het opzetten van een eigen onderzoekslijn die de driehoek van wetenschap, praktijk en onderwijs met elkaar verbindt.

Onderwerpen

  • Talentontwikkeling
  • Verpleegkundig onderzoek
  • Onderzoeksinfrastructuur
  • Zeggenschap

Onderdeel van programma

Verpleging en Verzorging

Geplaatst op

25 juli 2022

Deadline

4 oktober 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep uitgewerkte subsidieaanvragen persoonsgebonden subsidie: talentontwikkeling masteropgeleide verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (pdf) 257 KB

Doel subsidieoproep

Voor een goede wetenschappelijke onderbouwing van het verpleegkundig en verzorgend handelen, en het naar de praktijk en het onderwijs vertalen van onderzoeksresultaten, is een goed werkende onderzoeks- en kennisinfrastructuur nodig. Met deze subsidieoproep willen we door financiering van de opzet van onderzoekslijnen bijdragen aan de verduurzaming van de onderzoeks- en kennisinfrastructuur met als resultaat een verdere professionalisering van de beroepsgroepen. Uiteindelijk leidt de door de projecten op te leveren toepasbare kennis voor de praktijk tot een betere kwaliteit van de zorg. De projecten binnen de onderzoekslijnen dienen ook bij te dragen aan het vergroten van de professionele zeggenschap.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor het opzetten van een eigen onderzoekslijn die de driehoek van wetenschap, praktijk en onderwijs met elkaar verbindt.

Randvoorwaarden

In de onderzoekslijn leidt gerichte kennisontwikkeling naast (wetenschappelijke) output tot kennisbenutting in de praktijk en de projecten dragen bij aan het vergroten van de professionele zeggenschap. Subsidieaanvragen worden ingediend door individuele aanvragers en niet door duo’s of (onderzoeks)groepen. Deze subsidie is persoonsgericht en betreft hiermee een persoonsgebonden budget. Het is niet toegestaan mede-aanvragers op te nemen in de subsidieaanvraag

Wie kan aanvragen?

Verpleegkundig specialisten of masteropgeleide verpleegkundigen die werkzaam zijn in de (klinische) zorgpraktijk met een positief advies tot uitwerken voor hun ingediende projectidee, kunnen subsidie aanvragen.

Budget

Voor deze subsidieronde is € 1 miljoen beschikbaar. Het beschikbare budget per project bedraagt maximaal € 200.000,-. De looptijd is maximaal 36 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 4 oktober 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep uitgewerkte subsidieaanvragen persoonsgebonden subsidie: talentontwikkeling masteropgeleide verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (pdf) 257 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Denise Temmink (programmamanager) of Charlie Plane (programmasecretaris). Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website