Introductietekst

Onderwerpen

  • verpleging en verzorging
  • essentiële zorg (basiszorg)
  • samenwerkingsverbanden
  • onderzoek, onderwijs en praktijk
  • kwaliteit van zorg

Onderdeel van programma

Verpleging en Verzorging

Geplaatst op

25 november 2020

Deadline

16 februari 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Subsidieaanvragen onderzoeksprojecten Verpleging en Verzorging – Essentiële zorg (pdf) 219 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieronde is het werven van 5 projecten. Deze projecten moeten bijdragen aan het wetenschappelijk onderbouwen van het verpleegkundig en/of verzorgend handelen. De resultaten en aanbevelingen die uit het onderzoek voortkomen, moeten een grote kans op toepassing in de praktijk hebben (met andere woorden: implementeerbaar zijn in de praktijk).

Daarnaast moeten de projecten ook bijdragen aan de verduurzaming van de onderzoeks- en kennisinfrastructuur voor verpleging en verzorging met als resultaat een verdere professionalisering van deze beroepsgroepen. Uiteindelijk leidt de door de projecten opgeleverde toepasbare kennis voor de praktijk tot een betere kwaliteit van de zorg.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor onderzoek gericht op de wetenschappelijke onderbouwing van verpleegkundig en verzorgend handelen. Het onderzoek richt zich op het wetenschappelijk onderbouwen van essentiële zorg. Het onderzoek dient in nauwe afstemming met de doelgroepen uitgevoerd te worden, met oog op haalbaarheid en bruikbaarheid in de praktijk.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Als uw eerder ingediende projectidee in deze subsidieronde een positief advies tot uitwerken heeft gekregen, kunt u een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen. Als u besluit tegen negatief advies in een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen, dient u dit vooraf te melden bij ZonMw via verplegingenverzorging@zonmw.nl.

Samenwerkingsverbanden die deel uitmaken van  een onderzoeksinfrastructuur voor verpleging en verzorging. In de onderzoeksgroep zijn universiteit(en), hogescho(o)l(en), mbo-instelling(en), zorgorganisatie(s) vertegenwoordigd. Ook het perspectief van de cliënt en zijn naaste is vertegenwoordigd.

Budget

Voor deze subsidieronde is € 3.000.000,- beschikbaar. Het beschikbare budget per project bedraagt maximaal € 600.000,-. De duur van een project is maximaal 4 jaar. Cofinanciering van minimaal 25% is verplicht.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 16 februari 2021, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Subsidieaanvragen onderzoeksprojecten Verpleging en Verzorging – Essentiële zorg (pdf) 219 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Dineke Abels (programmamanager) of Charlie Plane (programmasecretaris). Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website