Universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen, revalidatie-instellingen en onderzoeksinstellingen die een uitnodiging hebben ontvangen, kunnen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen voor onderzoek naar effectieve interventies met betrekking tot herstel- en nazorg voor patiënten met aanhoudende klachten na COVID-19. Zij werken in het onderzoek samen met eerstelijnszorgorganisaties.

Onderwerpen

  • COVID-19
  • uitgewerkte subsidieaanvragen
  • effectieve interventies
  • herstel- en nazorg voor aanhoudende klachten na COVID-19
  • long COVID

Onderdeel van programma

COVID-19 Programma

Geplaatst op

13 december 2021

Deadline

17 januari 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep uitgewerkte subsidieaanvragen onderzoek interventies herstel- en nazorg voor aanhoudende klachten na COVID-19 (pdf) 332 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het genereren van dringend benodigde kennis over effectieve interventies herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na COVID-19. Het gaat om:

  • Interventies waarbij sprake is van een interdisciplinaire en gecoördineerde behandelaanpak.
  • Interventies die aansluiten op de Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) en Federatie Medisch Specialisten (FMS) Kennisagenda en/of vragen van COVID-19 patiënten(vertegenwoordigers) op het gebied van herstel- en nazorg voor patiënten met aanhoudende klachten na COVID-19 (> 3 maanden na infectie).
  • Het evalueren en onderbouwen van de werkzaamheid (met relevante uitkomstmaten) van de inzet van de specifieke interventie.
  • Onderzoek waarbij COVID-19 patiënten actief betrokken worden.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor onderzoek naar interventies waarbij sprake is van een interdisciplinaire en gecoördineerde behandelaanpak, interventies die bij voorkeur (maar niet uitsluitend) aansluiten op de kennisagenda van NHG en FMS Kennisagenda en/of vragen van COVID-19 patiënten(vertegenwoordigers) op het gebied van herstel- en nazorg voor patiënten met aanhoudende klachten na COVID-19, om evaluatie en onderbouwing van de werkzaamheid van de interventie en om onderzoek waarbij COVID-19 patiënten actief betrokken worden.

Randvoorwaarden

Uitgewerkte subsidieaanvragen moeten gebaseerd zijn op de huidige stand van de wetenschap over COVID-19 (nationaal en internationaal) en zo veel mogelijk gebruik maken van lopend onderzoek. Het onderzoek levert tenminste tijdens het verloop van de pandemie en de nasleep daarvan in Nederland implementeerbare resultaten op. Daarnaast moet het onderzoek binnen 3 maanden na honorering kunnen starten.

Wie kan aanvragen?

Alleen aanvragers die een positief advies hebben gekregen voor het uitwerken van hun eerder ingediende projectidee in deze subsidieronde kunnen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen. Als u besluit tegen negatief advies in een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen, dient u dit vooraf te melden bij ZonMw via covid19@zonmw.nl.

Budget

In deze subsidieronde kan maximaal € 500.000,- per uitgewerkte subsidieaanvraag worden aangevraagd. Bijdragen van derden is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling. De beoogde duur van de projecten is 18 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 17 januari 2022, 14.00 uur uw uitgewerkte subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep uitgewerkte subsidieaanvragen onderzoek interventies herstel- en nazorg voor aanhoudende klachten na COVID-19 (pdf) 332 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Esther Heideveld of Charlie Plane. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Esther Heideveld

Programmamanager

+31 70 515 03 13
Dummyfoto van een vrouw

Charlie Plane

Programmasecretaris

+31 70 515 03 13
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website