Kennis- en onderzoeksinstellingen die een uitnodiging van ZonMw hebben ontvangen, kunnen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen voor het versterken en verbeteren van multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici. Zij werken in het project samen met huisartsen, minimaal 1 verpleegkundige of verzorgende discipline en minimaal 1 paramedische discipline.

Onderwerpen

  • multidisciplinaire samenwerking
  • paramedici
  • verpleegkundigen en verzorgenden
  • huisartsen
  • eerste lijn

Onderdeel van programma

Paramedische Zorg, Verpleging & Verzorging en het Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde

Geplaatst op

18 oktober 2021

Deadline

6 januari 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Uitgewerkte subsidieaanvragen - Onderbouwen en verbeteren multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici (pdf) 333 KB

Doel subsidieoproep

Het doel is om binnen nieuw op te richten of bestaande samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, verpleegkundigen en/of verzorgenden en paramedici de meerwaarde van de multidisciplinaire samenwerking te onderzoeken en onderbouwen, en het proces van samenwerken te beschrijven, evalueren en verbeteren. Het primaire uitgangspunt van de samenwerkingsverbanden is de meest optimale zorg voor de zorgvrager, zodat er verbetering is op een breed domein zoals (lichamelijk) functioneren, participatie in de maatschappij, langer thuis kunnen wonen, zelfmanagement/zelfredzaamheid en leefstijl. De vraag hoe en met welke zorgprofessionals de zorg het beste georganiseerd kan worden, over de bestaande schotten van de zorg heen, is hierin dienend.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor het onderzoeken en onderbouwen van de meerwaarde van de multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en/of verzorgenden en paramedici. En voor het beschrijven, evalueren en verbeteren van het proces van samenwerken. Aansluitend bij de aanbevelingen van de kennisagenda De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) wordt de meerwaarde van de multidisciplinaire samenwerking onderbouwd met minimaal 1 van de volgende aspecten: de ervaren gezondheid vanuit de brede benadering van gezondheid, kwaliteit van zorg, de betaalbaarheid van de zorg en het werkplezier van zorgprofessionals (Quadruple Aim).

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Kennis- en onderzoeksinstellingen die een uitnodiging van ZonMw hebben ontvangen en die  samenwerken met huisartsen, minimaal 1 verpleegkundige en/of verzorgende discipline en minimaal 1 paramedische discipline. In het project wordt gewerkt met bestaande samenwerkingsverbanden of er wordt een nieuw samenwerkingsverband opgericht. Samenwerking met minimaal 2, maar bij voorkeur meerdere zorgorganisaties (denk aan huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en thuiszorgorganisaties) is vereist.  

Als u besluit tegen negatief advies in een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen, dient u dit vooraf te melden bij ZonMw via kwaliteitvanzorg@zonmw.nl.

Budget

Voor deze subsidieronde is € 2.000.000,- beschikbaar. De 3 programma’s dragen evenredig bij aan de subsidieronde. Voor een project kan maximaal € 300.000,- worden aangevraagd. De looptijd van projecten is maximaal 36 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 6 januari 2022, 14.00 uur uw uitgewerkte subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Uitgewerkte subsidieaanvragen - Onderbouwen en verbeteren multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici (pdf) 333 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Elke van Vliet, Dineke Abels of Thirza Ras. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Thirza Ras

Programmamanager Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde

+31 70 349 54 66
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website