Samenwerkingsverbanden die een uitnodiging hebben ontvangen, kunnen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen voor de implementatie van effectieve interventies in de verpleging en verzorging, en de evaluatie van die implementatie.

Onderwerpen

  • verpleging
  • verzorging
  • implementatie
  • praktijk onderzoek

Onderdeel van programma

Verpleging en Verzorging

Geplaatst op

3 mei 2021

Deadline

17 juni 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitgewerkte subsidieaanvragen leren van implementeren: implementatie van effectieve interventies in de verpleging en verzorging (pdf) 194 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is tweeledig: de implementatie van effectieve verpleegkundige en/of verzorgende interventies, werkwijzen, handelingen en producten (hierna te noemen: interventies) en het opdoen van kennis over hoe implementatie het beste tot stand komt in de verpleging en verzorging. Uiteindelijke doel is dat de projecten bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor de implementatie van bestaande interventies die in de praktijk nog onvoldoende worden gebruikt. Er moet al kennis zijn over de bewijskracht en implementeerbaarheid van de interventie.

In het project richt u zich op implementatie en borging van de interventie in de deelnemende organisaties. Uw project levert inzichten, resultaten en producten op die duurzaam toegankelijk zijn en bredere implementatie na afloop van het project (ook buiten de deelnemende organisaties) ondersteunen. Middels onderzoek levert u een bijdrage aan kennis en inzichten over implementatie(methodieken). Resultaten die uit dit implementatieonderzoek voortkomen, dienen ook als projectresultaat te worden verspreid.

Randvoorwaarden

Er is in deze subsidieoproep geen ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe interventies.

In het onderzoek is expliciet ruimte voor een lerende, experimenterende werkwijze, waarbij het implementatieproces aangepast kan worden aan de hand van opgedane inzichten (cyclische werkwijze), zodat onderzoek en praktijk optimaal met elkaar kunnen interacteren. De projectleiders van de verschillende projecten vormen met elkaar een leernetwerk, waarin van en met elkaar wordt geleerd over de opzet van het project, uitvoering en de opbrengsten.

Wie kan aanvragen?

Alleen aanvragers die een positief advies hebben gekregen voor het uitwerken van hun eerder ingediende projectidee in deze subsidieronde kunnen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen. Als u besluit tegen negatief advies in een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen, dient u dit vooraf te melden bij ZonMw via verplegingenverzorging@zonmw.nl

Budget

Voor deze subsidieronde is € 1.200.000,- beschikbaar. Per subsidieaanvraag kan maximaal € 300.000,- worden aangevraagd. De maximale looptijd is 3 jaar. Cofinanciering van minimaal 25% is verplicht.

Aanvraag indienen

U kunt tot 17 juni 2021, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitgewerkte subsidieaanvragen leren van implementeren: implementatie van effectieve interventies in de verpleging en verzorging (pdf) 194 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Dineke Abels en Moniek Zijlstra-Vlasveld. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website