Uitsluitend aanvragers die eerder in deze subsidieronde een door ZonMw ontvankelijk verklaard projectidee indienden, kunnen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen. Het gaat om inhoudelijk goed en voor de huisartsenpraktijk relevant wetenschappelijk onderzoek in lijn met hun eerder ingediende projectidee.

Onderwerpen

  • huisartsgeneeskunde
  • enkelvoudige vragen
  • eerstelijnsgeneeskunde
  • Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde

Onderdeel van programma

Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde

Geplaatst op

28 april 2020

Deadline

2 september 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitgewerkte subsidieaanvragen enkelvoudige onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde (pdf) 313 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om in betrekkelijk korte tijd een antwoord te geven op kennisvragen uit de prioriteiten van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde.
Bijvoorbeeld met een literatuurstudie en/of gebruikmakend van bestaande data, of met een relatief eenvoudig onderzoeksdesign. ZonMw verwacht dat onderzoekers ook bijdragen aan de beschikbaarheid van de nieuwe kennis en de benodigde inspanning(en) daartoe leveren. De resultaten komen ten goede aan huisartsen, andere eerstelijnshulpverleners, paramedische professionals en aan betere zorg voor patiënten in de huisartsenpraktijk.

Wat kan worden aangevraagd?

Inhoudelijk goed en voor de huisartsenpraktijk relevant wetenschappelijk onderzoek gericht op de uitvoering van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde van het NHG. Uitsluitend de beantwoording van (kennisvragen uit de) prioriteiten van de onderzoeksagenda komt in aanmerking komt voor financiering.

Het onderzoek levert aantoonbaar nieuwe, relevante kennis en inzichten op voor de eerstelijnszorg of transmurale zorg, waarbij tenminste de eerste lijn betrokken is. Praktiserende huisartsen zijn betrokken bij de opzet en uitvoering van het onderzoek. Er is aandacht voor hun perspectief en voor hoe het beantwoorden van juist deze vraag op dit moment huisartsen helpt in hun praktijk.

Randvoorwaarden

ZonMw neemt bij subsidieverlenging het Europees kader voor staatssteun in acht. Voor alle ZonMw-subsidieoproepen geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als dit leidt tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun. Hierdoor wordt elke subsidieaanvraag beoordeeld op risico’s op verlening van onrechtmatige staatssteun.

Wie kan aanvragen?

Uitsluitend aanvragers die eerder een door ZonMw ontvankelijk verklaard projectidee indienden in deze subsidieronde kunnen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen. Aanvragers zijn huisartsen en/of (huisarts-)onderzoekers die verbonden zijn aan een afdeling Huisartsgeneeskunde van universiteiten (zoals bepaald in art 1.2 jo. 1.8, WHW), of een onderzoeksorganisatie met een uitgebreid trackrecord in huisartsgeneeskundig onderzoek.

Budget

Voor deze subsidieronde is ongeveer € 1.000.000,- beschikbaar. Het aan te vragen bedrag is € 50.000,- tot maximaal € 250.000,- per subsidieaanvraag met een looptijd van de projecten van 12 maanden tot maximaal 48 maanden. Inzet is om ongeveer 8 projecten te financieren.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 2 september 2020, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitgewerkte subsidieaanvragen enkelvoudige onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde (pdf) 313 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Thirza Ras of Edwin Siebert. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Thirza Ras

Programmamanager

+31 70 349 53 30
kphag@zonmw.nl
Dummyfoto van een man

Edwin Siebert

Programmasecretaris

+31 70 349 53 30
kphag@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website