Partijen die een uitnodiging hebben ontvangen om hun projectidee uit tot werken, kunnen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen voor inhoudelijk goed en voor de huisartsenpraktijk belangrijk wetenschappelijk onderzoek, gericht op beantwoording van kennisvragen uit de prioriteiten van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde.

Onderwerpen

  • Huisartsgeneeskunde
  • Enkelvoudige onderzoeksvragen
  • Eerstelijnsgeneeskunde
  • Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde

 

Onderdeel van programma

Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde

Geplaatst op

15 februari 2023

Deadline

5 april 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitgewerkte subsidieaanvragen enkelvoudige onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde (pdf) 243 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om, met bijvoorbeeld een literatuurstudie en/of gebruik makend van bestaande data (bijvoorbeeld uit de Nivel-registraties of een universitair netwerk zorgregistraties) of met een relatief eenvoudig onderzoeksdesign, in betrekkelijk korte tijd een antwoord te geven op kennisvragen uit de prioriteiten van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. ZonMw verwacht dat onderzoekers ook bijdragen aan de beschikbaarheid, actieve verspreiding en toepassing van de nieuwe kennis en de benodigde inspanning(en) daartoe leveren. De resultaten komen zo ten goede aan huisartsen, andere eerstelijnshulpverleners en paramedische professionals en aan betere zorg voor patiënten in de huisartsenpraktijk.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor inhoudelijk goed en voor de huisartsenpraktijk belangrijk wetenschappelijk onderzoek, gericht op beantwoording van kennisvragen uit de prioriteiten van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Uitsluitend de beantwoording van (kennisvragen uit de) prioriteiten van de onderzoeksagenda komt in aanmerking voor financiering. Het project levert aantoonbaar nieuwe, relevante kennis en inzichten op die betrekking hebben op de eerstelijns- of transmurale zorg, waarbij tenminste de eerste lijn betrokken is. Het strekt tot aanbeveling wanneer het project zich binnen de beantwoording van prioriteiten van de onderzoeksagenda, richt op oplossingen voor de meest urgente problemen in de huisartsenzorg. Actieve betrokkenheid van praktiserend huisartsen bij opzet en uitvoering van het project is noodzakelijk.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

U kunt alleen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen als uw eerder ingediende projectidee in deze subsidieronde een positief advies tot uitwerken heeft gekregen. Overweegt u ondanks dit negatieve advies toch een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op via kphag@zonmw.nl.

Budget

In deze subsidieronde kan € 50.000,- tot maximaal € 150.000,- per subsidieaanvraag worden aangevraagd voor een looptijd van 12 tot maximaal 24 maanden. Het totaal beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt ongeveer € 1.000.000,-. Hiermee beogen we ongeveer 10 subsidieaanvragen te financieren.

Aanvraag indienen

U kunt tot 5 april 2023, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitgewerkte subsidieaanvragen enkelvoudige onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde (pdf)

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Thirza Ras of Shamala Kotte. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Thirza Ras

Programmamanager

+31 70 349 54 66
KPHAG@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Shamala Kotte

Programmasecretaris

+31 70 349 54 66
KPHAG@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website