Uitsluitend aanvragers die eerder een door ZonMw ontvankelijk verklaard projectidee indienden in deze subsidieronde kunnen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen. Het gaat om inhoudelijk goed en voor de huisartsenpraktijk relevant wetenschappelijk onderzoek in lijn met hun eerder ingediende projectidee.

Onderwerpen

  • huisartsgeneeskunde
  • complexe vragen
  • eerstelijnsgeneeskunde
  • Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde

Onderdeel van programma

Kennisprogramma Huisartsengeneeskunde

Geplaatst op

23 februari 2021

Deadline

20 april 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitgewerkte subsidieaanvragen complexe onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde (pdf) 211 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is inhoudelijk goed, en voor de huisartsenpraktijk relevant wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt gedaan door middel van beantwoording van complexe vragen uit de geprioriteerde kennisvragen van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor inhoudelijk goed en voor de huisartsenpraktijk relevant wetenschappelijk onderzoek gericht op de uitvoering van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde van het NHG. Uitsluitend de beantwoording van (kennisvragen uit de) prioriteiten van de onderzoeksagenda komt in aanmerking voor financiering.

Het onderzoek levert aantoonbaar nieuwe, relevante kennis en inzichten op die betrekking hebben op de eerstelijnszorg of transmurale zorg, waarbij tenminste de eerste lijn betrokken is. Resultaten dienen landelijke impact voor de huisartsgeneeskunde te hebben.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Uitsluitend aanvragers die eerder een door ZonMw ontvankelijk verklaard projectidee indienden in deze subsidieronde kunnen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen. Deze aanvragers zijn huisartsen en/of (huisarts-)onderzoekers die verbonden zijn aan een afdeling Huisartsgeneeskunde van universiteiten/universitaire medische centra (zoals bepaald in art 1.2 jo. 1.8, WHW), of een onderzoeksorganisatie met een uitgebreid trackrecord in huisartsgeneeskundig onderzoek. ZonMw neemt bij subsidieverlening het Europees kader voor staatssteun in acht.

Budget

Voor deze subsidieronde is ongeveer € 2.000.000,- beschikbaar. Het aan te vragen bedrag is € 250.000,- tot maximaal € 800.000,- per subsidieaanvraag, met een looptijd van de projecten van 36 maanden tot maximaal 60 maanden. Inzet is om ongeveer 3 à 4 projecten te financieren.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 20 april 2021, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitgewerkte subsidieaanvragen complexe onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde (pdf) 211 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Shamala Kotte. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website