Alleen aanvragers die eerder een projectidee hebben ingediend en een uitnodiging hebben ontvangen om een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen, komen in aanmerking voor deze subsidieronde.

Onderwerpen

  • Logopedie
  • Kennisagenda
  • Uitgewerkte aanvragen
  • eHealth
  • PROMS

Onderdeel van programma

Paramedische Zorg 2019-2022

Geplaatst op

8 oktober 2020

Deadline

8 december 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep UA Logopedie (pdf) 501 KB

Doel subsidieoproep

Binnen het programma Paramedische Zorg 2019-2022 stimuleren we kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg. Het doel van deze subsidieoproep is het beantwoorden van de geprioriteerde kennisvragen uit de kennisagenda Logopedie. Met de onderzoeksresultaten wordt nieuwe kennis verkregen die de kennisvragen (deels) beantwoorden. De resultaten komen ten goede aan logopedisten, patiënten en mogelijk andere eerstelijns zorgverleners zoals huisartsen.

De onderzoeksresultaten dragen bij aan het initiatief de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dit initiatief heeft als doel duurdere zorg voorkomen, zorg rondom de mensen organiseren en slimme zorg en eHealth inzetten. Paramedische zorg levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van deze doelen.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie voor onderzoek gericht op het beantwoorden van de geprioriteerde kennisvragen uit de kennisagenda Logopedie. Alleen projecten gericht op het beantwoorden van deze kennisvragen komen in aanmerking voor subsidie.

Met de subsidie wordt binnen een samenwerkingsverband een onderzoekslijn opgezet. De onderzoekslijn bestaat uit meerdere met elkaar samenhangende projecten en heeft een organisatiestructuur waarin tenminste 1 universiteit en 1 hogeschool deelnemen. Het streven is het samenwerkingsverband en de onderzoekslijn ook na afloop van de subsidie te continueren.

Randvoorwaarden

Er dient minstens 1 onderzoeker te promoveren binnen 1 van de deelprojecten. De promovendus dient van oorsprong logopedist te zijn.

Wie kan aanvragen?

Alleen aanvragers die eerder een projectidee hebben ingediend en een uitnodiging hebben ontvangen om een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen, komen in aanmerking voor deze subsidieronde.

Budget

Voor deze subsidieronde is € 600.000,- beschikbaar. Het streven is om 1 project te honoreren. De looptijd van het project is minimaal 12 maanden tot maximaal 48 maanden. Cofinanciering (in cash of in kind) is een pré, maar geen vereiste.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 8 december 2020, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep UA Logopedie (pdf) 501 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Elke van Vliet (programmamanager) of Vivianne van Beyeren (programmasecretaris), 070 349 54 66, paramedischezorg@zonmw.nl. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website