Deze subsidieronde heeft betrekking op de Uitgewerkte subsidieaanvraag (fase 2) van de Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag. Deze kenniswerkplaatsen worden gefaciliteerd door het actieprogramma Grip op Onbegrip van ZonMw. Uitsluitend aanvragers die een startimpuls (fase 1) gehonoreerd hebben gekregen, zijn uitgenodigd om een uitgewerkte subsidieaanvraag (fase 2) in te dienen.

Onderwerpen

 • Onbegrepen gedrag
 • Regionale kenniswerkplaatsen
 • Zorg en samenleving

Onderdeel van programma

Actieprogramma Grip op Onbegrip

Geplaatst op

16 februari 2023

Deadline

4 april 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitgewerkte subsidieaanvraag Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag (pdf) 443 KB

Doel subsidieoproep

Regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van onbegrepen gedrag dienen in deze tweede fase een uitgewerkte subsidieaanvraag (fase 2) in voor het vormen van een Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag.

Het plan van aanpak van de uitgewerkte subsidieaanvraag bestaat uit twee delen:

 1. Onderdeel 1 bevat een gezamenlijke visie op de problematiek in de regio en een gezamenlijke visie op de inrichting van het leer- en verbeterproces. Daarnaast wordt de coördinatie van de werkplaats, monitoring & evaluatie en borging meegenomen.
 2. Onderdeel 2 bestaat uit plannen van aanpak van met elkaar samenhangende projectvoorstellen die aansluiten bij de overkoepelende regionale visie.

Wat kan worden aangevraagd?

Regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van onbegrepen gedrag kunnen in deze subsidieronde maximaal €800.000,- aanvragen en de kenniswerkplaats heeft een looptijd van maximaal 48 maanden. Dit is opgebouwd uit maximaal €200.000,- voor coördinatiekosten (onderdeel 1) en maximaal €600.000,- voor inhoudelijke projecten (onderdeel 2)

Vanuit het samenwerkingsverband wordt verplicht cofinanciering ingebracht. Dit kan zowel in cash als in kind. De cofinanciering bedraagt ten minste 25% van het totale projectbudget (overkoepelende visie + afzonderlijke projecten).

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

 • Alléén samenwerkingsverbanden die een startimpuls gehonoreerd hebben gekregen om gezamenlijk een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen voor een Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag worden uitgenodigd om een subsidieaanvraag in te dienen.
 • Eén partij dient namens het regionale samenwerkingsverband een subsidieaanvraag in en fungeert als hoofdaanvrager.
 • De hoofdaanvrager en bestuurlijk verantwoordelijke zijn afkomstig van dezelfde organisatie.
 • Eén persoon wordt aangesteld als projectleider en penvoerder van het project. De projectleider is verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van het project en is het eerste aanspreekpunt voor ZonMw.
 • Zowel ervaringsdeskundigen- als naasten(organisaties) dienen onderdeel te zijn van de projectgroep.
 • Het samenwerkingsverband bestaat minimaal uit gemeenten, een GGD, een zorgorganisatie, een onderwijsinstelling, een onderzoeksinstelling, een woningcorporatie, een zorgverzekeraar en ervaringsdeskundigen én naasten. Als er zwaarwegende redenen zijn om geen samenwerking aan te gaan met een partij, licht u dat toe.
 • U werkt uw aanvraag bij voorkeur uit in samenwerking met een Werkplaats Sociaal Domein uit de regio, indien aanwezig. Wanneer hier niet voor wordt gekozen wordt deze keuze in de subsidieaanvraag goed onderbouwd.
 • Het samenwerkingsverband is vastgelegd in een door alle partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst. Dit is verplicht.

Aanvraag indienen

U kunt tot dinsdag 4 april, 2023, 14:00 uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitgewerkte subsidieaanvraag Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag (pdf)

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Alice Lamain of Pleun Schwerzel. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website