Gepromoveerde verpleegkundigen kunnen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen voor het opzetten van een eigen onderzoekslijn.

Onderwerpen

  • talentontwikkeling
  • verpleegkundig onderzoek
  • onderzoeksinfrastructuur

Onderdeel van programma

Programma Verpleging en Verzorging

Geplaatst op

14 januari 2021

Deadline

30 maart 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitgewerkte subsidieaanvragen persoonsgebonden subsidie: talentontwikkeling gepromoveerde verpleegkundigen (pdf) 211 KB

Doel subsidieoproep

Voor een goede wetenschappelijke onderbouwing van het verpleegkundig en verzorgend handelen, en het naar de praktijk en het onderwijs vertalen van onderzoeksresultaten, is een goed werkende onderzoeks- en kennisinfrastructuur nodig. De opbouw hiervan is in volle gang, maar heeft verdere ontwikkeling nodig. Met deze subsidieoproep willen we bijdragen aan de verduurzaming van de onderzoeks- en kennisinfrastructuur voor verpleging en verzorging met als resultaat een verdere professionalisering van deze beroepsgroepen. Uiteindelijk leidt de door de projecten opgeleverde toepasbare kennis voor de praktijk tot een betere kwaliteit van de zorg.

Wat kan worden aangevraagd?

Een persoonsgebonden subsidie om een eigen onderzoekslijn op te zetten die de perspectieven wetenschap, praktijk en onderwijs met elkaar verbindt.

In de projectideefase is de samenwerking vastgelegd in een intentieverklaring. Bij honorering wordt de samenwerking tussen de deelnemende partijen bekrachtigd in een samenwerkings- of consortiumovereenkomst.

In de onderzoekslijn leidt gerichte kennisontwikkeling naast (wetenschappelijke) output tot kennisbenutting. De publicaties die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek dienen Open Access beschikbaar gesteld te worden.

Randvoorwaarden

Subsidieaanvragen worden ingediend door individuele aanvragers (en niet door duo’s of (onderzoeks)groepen) ) die een uitnodiging van ZonMw hebben ontvangen. De subsidie is persoonsgericht en betreft daarmee een persoonsgebonden budget. Er mag niet tegelijkertijd al een andere subsidie voor een persoonsgebonden subsidievorm zijn aangevraagd.

Wie kan aanvragen?

Alleen aanvragers die een positief advies hebben gekregen voor het uitwerken van hun eerder ingediende projectidee in deze subsidieronde kunnen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen. Als u besluit tegen negatief advies in een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen, dient u dit vooraf te melden bij ZonMw via verplegingenverzorging@zonmw.nl.

Budget

Voor deze subsidieronde is € 1.200.000,- beschikbaar. Het beschikbare budget per project bedraagt maximaal € 200.000,-. De looptijd is minimaal 3 en maximaal 4 jaar, afhankelijk van de arbeidstijd. Bovenop het totale subsidiebedrag moet een bedrag van minimaal 25% in kind/cash bijgedragen worden vanuit de samenwerkingspartners.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 30 maart om 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitgewerkte subsidieaanvragen persoonsgebonden subsidie: talentontwikkeling gepromoveerde verpleegkundigen (pdf) 211 KB

CV en motivatie

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Dineke Abels of Charlie Plane. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website