Topspecialistische functies en consortia die een positief advies tot uitwerken hebben ontvangen van de toelatingscommissie worden nu in de gelegenheid gesteld om een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen voor de tweede subsidieronde van het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO).

Onderwerpen

  • Topspecialistische zorg
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Onderwijs en opleiding
  • Algemene ziekenhuizen
  • Categorale instellingen

Onderdeel van programma

Topspecialistische Zorg en Onderzoek

Geplaatst op

25 februari 2021

Deadline

4 mei 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Topspecialistische Zorg en Onderzoek (pdf) 379 KB

Doel subsidieoproep

Het programma TZO heeft als doel om, binnen de bestaande kaders van het zorgstelsel, topspecialistische zorg gecombineerd met toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te continueren en te verbeteren en qua bekostiging tot een duurzame oplossing te komen.

Deze subsidieoproep geeft relevantie- en kwaliteitscriteria aan voor toekenning van de middelen vanuit het programma. Er zijn beperkte financiële middelen beschikbaar, waardoor een selectie gemaakt moet worden van de voor het programma TZO meest relevante en kwalitatief goede aanvragen.

Wat kan worden aangevraagd?

Subsidie kan worden aangevraagd voor één project per topspecialistische functie of voor één project per consortium met een doorlooptijd van maximaal 48 maanden. Het betreft een subsidie voor experimentele ontwikkeling op basis van de AGVV van de EU.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

  • Om een uitgewerkte aanvraag in te dienen moet binnen de tweede toelatingsronde (projectideeën) TZO een toelatingsverzoek c.q. projectidee zijn ingediend betreffende deze topspecialistische functie of dit consortium.
  • Alle ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland die niet in aanmerking komen voor de beschikbaarheidbijdrage academische zorg (BBAZ) en die op één of meerdere specifieke zorgfuncties een combinatie van topspecialistische zorg, onderzoek en onderwijs op zeer hoog niveau uitvoeren en deze functie willen versterken.
  • De subsidie is uitsluitend bedoeld voor partijen die vallen onder het hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022.

Budget

Een subsidieaanvraag binnen deze ronde heeft een budget van:

  • een minimaal subsidiebedrag van € 500.000,- (40%), waarbij de totale projectkosten begroot zijn op ten minste € 1.250.000,-.
  • een maximaal subsidiebedrag van € 3.000.000,- (40%), waarbij de totale projectkosten begroot zijn op ten minste € 7.500.000,-.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 4 mei 2021, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Topspecialistische Zorg en Onderzoek (pdf) 379 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Tamara Adonis (programmamanager) of Marlies van den Oever (programmamanager) via 070 349 52 79 of via TZO@zonmw.nl.

Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Tamara Adonis

programmamanager

+31 70 349 52 79
TZO@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website