Deze subsidievorm biedt recent gepromoveerde onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar haar/zijn ideeën te ontwikkelen. De focus ligt daarbij op vernieuwend en nieuwsgierigheid gedreven onderzoek. Aanvragen worden beoordeeld op de kwaliteit van de onderzoeker, het onderzoeksplan en de plannen voor kennisbenutting.

Onderwerpen

  • Talentvolle onderzoekers
  • Fundamenteel onderzoek
  • Gezondheids(zorg)onderzoek
  • Innovatie

Onderdeel van programma

NWO Talentprogramma

Geplaatst op

31 maart 2021

Deadline

20 mei 2021,
14.00 uur

Doel subsidieoproep

Het doel van het Talentprogramma is vernieuwing van het wetenschappelijk onderzoek. De Veni-financiering is bedoeld voor onderzoekers die behoren tot de beste tien tot twintig procent van hun populatie, ongeacht hun nationaliteit en onderwerp van onderzoek. Van hen wordt verwacht dat zij ook anderen van de originaliteit en de potentie van hun ideeën weten te overtuigen. Ook onderzoekers werkzaam bij een buitenlandse instelling mogen een aanvraag indienen. Het te financieren project dient aan een Nederlandse, door NWO-erkende instelling, te worden uitgevoerd.

Wat kan worden aangevraagd?

Voor een Veni-project is financiering beschikbaar van maximaal 280.000 euro voor een periode van drie jaar bij een fulltime aanstelling. Als het voorgestelde onderzoek korter van duur is, wordt dit maximum bedrag evenredig teruggebracht. De begroting kan worden gebaseerd op de voor het onderzoek subsidiabele directe personeelskosten en directe materiële kosten. Het aanstellen van wetenschappelijk personeel (promovendi, postdocs) voor Veni-onderzoek is niet mogelijk.

Randvoorwaarden

Aanmeldingen worden beoordeeld op de criteria:

  1. Kwaliteit, innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel
  2. Kennisbenutting
  3. Kwaliteit van de onderzoeker

Deze criteria wegen respectievelijk 40%, 20% en 40% mee in het totaaloordeel over de volledige aanvraag.

Zie de subsidieoproep voor alle randvoorwaarden en criteria.

Wie kan aanvragen?

De Veni-ronde 2021 staat open voor onderzoekers die op 1 januari 2021 maximaal drie jaar gepromoveerd zijn. Ook niet gepromoveerde onderzoekers aanvraag indienen als zij bij de elektronische indiening van een volledige Veni-aanvraag een officiële verklaring van de voltallige proefschriftcommissie dat het dissertatiemanuscript is goedgekeurd indienen en binnen vier maanden na de indieningsdeadline hun promotie afronden. De genoemde maximumtermijn kan door NWO worden verlengd als er sprake is van langdurig verlof in verband met ziekte, ouderschap, zwangerschap of zorg. De door NWO toe te kennen verlenging aan een aanvrager bedraagt maximaal vijf jaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot 20 mei 2021, 14:00 uur uw aanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Guillaume Macor. Voor technische vragen over Mijn ZonMw neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een man

Guillaume Macor

Programmamanagers ZonMw Veni

+70 349 52 99
veni@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website