Het kennisprogramma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit en professionalisering van het poortwachtersproces. Deze oproep is gericht op onderzoek naar het ontwikkelen en uittesten van onderwijsmodulen en multidisciplinaire casuïstiekbespreking ter verbetering van de samenwerking tussen bedrijfs-, verzekeringsarts en arbeidsdeskundigen gedurende het poortwachtersproces.

Onderwerpen

  • Wet verbetering poortwachter
  • Re-integratiebegeleiding
  • Samenwerking arbeidsdeskundigen, bedrijfs- en verzekeringsartsen

Onderdeel van programma

Verbetering kwaliteit poortwachtersproces

Geplaatst op

8 juni 2021

Deadline

2 september 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Verbetering kwaliteit poortwachtersproces: professionalisering poortwachtersproces, lijn 1: ‘Onderwijsmodulen en multidisciplinaire casuïstiekvoering’ (pdf) 204 KB

Doel subsidieoproep

De oproep is gericht op onderzoek naar het ontwikkelen en uittesten van onderwijsmodulen en multidisciplinaire casuïstiekbespreking ter verbetering van de samenwerking tussen bedrijfs-, verzekeringsarts en arbeidsdeskundigen gedurende het poortwachtersproces. Het spreken van een gemeenschappelijke taal door de drie groepen professionals is een belangrijke doelstelling. Dit kan helpen om verschillen in inzicht te verkleinen over de belastbaarheid van zieke werknemers en over hun re-integratiemogelijkheden. Het verbeteren van de samenwerking tussen de beroepsgroepen in de praktijk kan met behulp van multidisciplinair onderwijs en intercollegiale toetsing worden vormgegeven. Achterliggend doel is dat het re-integratietraject van zieke werknemers verbetert.

Wat kan worden aangevraagd?

Het thema van deze subsidieoproep betreft het ontwikkelen en uittesten van gezamenlijke onderwijsmodulen en bij- en nascholing van bedrijfs-, verzekeringsarts en arbeidsdeskundigen ter bevordering van samenwerking en communicatie over belastbaarheid en arbeidsmogelijkheden van zieke werknemers. De uitgangspunten voor de subsidieaanvraag staan in de subsidieoproep geformuleerd.
Deze oproep is specifiek gericht op de professionalisering van en samenwerking tussen arbeidsdeskundigen, bedrijfs- en verzekeringsartsen die een belangrijke rol hebben in de begeleiding van zieke werknemers richting herstel en/of terugkeer naar werk gedurende het poortwachtersproces. Deze professionals vormen dan ook de doelgroep van deze subsidieoproep. Daarnaast dienen werknemers en werkgevers betrokken te zijn bij de uitvoering van het voorgestelde project.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Binnen deze top-down ronde wordt een beperkt aantal geselecteerde kennisorganisaties uitgenodigd om gezamenlijk één consortium te vormen en een subsidieaanvraag in te dienen.

Budget en looptijd

In totaal is in deze subsidieronde een bedrag van € 1.200.000,- beschikbaar. De totale looptijd van het project is maximaal 48 maanden, opgedeeld in twee fasen. Voor fase 1 is € 300.000,- beschikbaar met een looptijd van 12 maanden. Voor fase 2 is € 900.000,- beschikbaar met een looptijd van 36 maanden.

Tussenrapportage

Een tussentijdse rapportage aan het einde van fase 1 maakt onderdeel uit van de subsidieverlening en dit dient te worden geïncorporeerd in de aanvraag. De reden hiervoor is de behoefte om mogelijke beleidswijzigingen te kunnen betrekken in fase 2. Daarnaast bestaat de onzekerheid of met het door te ontwikkelen instrumentarium én de gezamenlijke casuïstiekvoering de doelen van het programma worden bereikt en of er voldoende draagvlak is in het werkveld. Voor fase 2 wordt een nieuwe subsidieoproep uitgezet.

Aanvraag indienen

U kunt tot 2 september 2021, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Verbetering kwaliteit poortwachtersproces: professionalisering poortwachtersproces, lijn 1: ‘Onderwijsmodulen en multidisciplinaire casuïstiekvoering’ (pdf) 204 KB

Contact

U kunt tot 2 september 2021, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website