Voor het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) worden de topspecialistische functies, die door de minister voor Medische Zorg en Sport (MZS) zijn toegelaten tot dit programma, middels deze subsidieoproep in de gelegenheid gesteld een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen.

Onderwerpen

  • Topspecialistische zorg
  • Wetenschappelijk Onderzoek
  • Onderwijs en opleiding
  • Algemene ziekenhuizen
  • Categorale instellingen

Onderdeel van programma

Topspecialistische Zorg en Onderzoek

Geplaatst op

3 september 2019

Deadline

5 november 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Topspecialistische Zorg en Onderzoek (pdf) 708 KB

Doel subsidieoproep

Het programma TZO heeft als doel om, binnen de bestaande kaders van het zorgstelsel, topspecialistische zorg gecombineerd met toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te continueren en te verbeteren en qua bekostiging tot een duurzame oplossing te komen. Deze subsidieoproep is bedoeld voor topspecialistische functies die naar aanleiding van hun toelatingsverzoek een positief besluit hebben ontvangen van de minister voor Medische Zorg en Sport.

Wat kan worden aangevraagd?

Het gaat om de combinatie van onderwijs & opleiding en wetenschappelijk onderzoek (uitgezonderd fundamenteel onderzoek) in relatie tot topspecialistische zorg voor (kleinere groepen) patiënten met een complexe zorgvraag die door slechts enkele ziekenhuizen wordt geboden.

Ook kan het gaan om de combinatie van zeer specialistische zorg en toegepast onderzoek met als doel om op korte termijn de kwaliteit van zorg en leven van grotere groepen patiënten te verbeteren. Dit betreft onderzoek naar relatief minder complexe zorgvragen van patiënten met aandoeningen die vaker voorkomen, dat leidt tot medische, sociale en procesinnovaties en gericht is op het creëren van toegevoegde waarde voor patiënten en zorgverleners in de regio en de sector.

Randvoorwaarden

In deze subsidieoproep kunt u alleen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen als u een positief besluit heeft ontvangen van de minister voor Medische Zorg en Sport.

Er zijn een aantal randvoorwaarden en criteria die ZonMw stelt aan de subsidieaanvraag. Deze zijn opgenomen in de volledige subsidieoproep.

Aanvraag indienen

U kunt tot 5 november 2019, 14.00 uur uw aanvraag indienen. Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het online ZonMw-indiensysteem ProjectNet. Zie de volledige oproep voor meer informatie.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Topspecialistische Zorg en Onderzoek (pdf) 708 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Tamara Adonis of Marlies van den Oever. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Tamara Adonis

Programmamanager

+31 70 349 52 79
tzo@zonmw.nl
Dummyfoto van een vrouw

Marlies van den Oever

Programmamanager

+31 70 349 52 79
tzo@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website