De projecten binnen het ZonMw Preventieprogramma hebben gezamenlijk veel praktijkrelevante kennis opgeleverd. Er bestaat dikwijls raakvlakken tussen de in verschillende projecten opgeleverde kennis. Om deze kennis te bundelen èn te verrijken richt deze subsidieoproep zich op samenwerking tussen meerdere ZonMw projecten én de praktijk. Een lerende aanpak vormt het hart van deze samenwerking.

Onderwerpen

  • Praktijkrelevante kennis uit het Preventieprogramma
  • Aantoonbare meerwaarde ontwikkelde kennis
  • Implementatie door samenwerking praktijk - onderzoek
  • Lerende aanpak
  • Versterken evidence-based handelen

Onderdeel van programma

Kennisbenutting en implementatie van Preventieprogramma 2019 - 2022

Geplaatst op

3 december 2019

Deadline

28 januari 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Preventieprogramma: Implementatie in samenwerking - Uitgewerkte aanvraag (pdf) 639 KB

Doel subsidieoproep

Met deze subsidieoproep wil ZonMw de benutting en toepassing van praktijkrelevante kennis, ontwikkeld binnen het Preventieprogramma, stimuleren. Er bestaan dikwijls raakvlakken tussen resultaten afkomstig uit verschillende projecten. Om de kennis te bundelen èn te verrijken richt deze subsidieoproep zich op samenwerking tussen meerdere ZonMw projecten én de praktijk. Een lerende aanpak, waarbij de verschillende partners van elkaar leren en professionals beter aan de slag kunnen gaan met wetenschappelijk onderbouwde kennis, vormt het hart van deze samenwerking. Gezamenlijk leveren onderzoek en (zorg)praktijk zo een bijdrage aan het behoud en de bevordering van gezondheid van burgers.

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de implementatie van praktijkrelevante kennis die ontwikkeld is binnen projecten van het Preventieprogramma in samenwerking met andere ZonMw (preventie)projecten en de praktijk. Gedurende de samenwerking binnen de projecten wordt kennis gedeeld, worden werkwijzen ontwikkeld en toegepast in samenwerking met relevante partijen in het werkveld. Dit draagt bij aan het verder versterken van het evidence-based handelen door de professionals en organisaties op het gebied van gezondheid en preventie. De projecten richten zich niet alleen op het creëren van een lerende omgeving, maar geven ook daadwerkelijk uitvoering aan de verankering van het evidence-based handelen van professionals en organisaties op het gebied van gezondheid en preventie in de (dagelijkse) uitvoering van werkzaamheden. Borging voor de langere termijn, is hierbij een expliciet aandachtspunt.

Randvoorwaarden

De aanvraag heeft een duidelijke focus op preventie. De aanvraag dient gericht te zijn op het versterken van het evidence-based handelen van professionals en organisaties op het gebied van gezondheid en preventie en zorgt voor benutting en/of implementatie en/of opschaling van ZonMw projectresultaten.

Wie kan aanvragen?

Deze oproep staat alleen open voor aanvragers die binnen dit programma een projectidee hebben ingediend en die door ZonMw zijn uitgenodigd een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen.

De aanvraag dient voort te komen uit een of meerdere ZonMw preventieproject(en). De hoofdaanvrager is werkzaam bij de organisatie die tevens als hoofdaanvrager heeft opgetreden bij het betreffende project uit het ZonMw Preventieprogramma of is werkzaam bij een praktijkpartner die eerder onderdeel heeft uitgemaakt van het betreffende ZonMw project uit het Preventieprogramma.

De aanvraag wordt in samenwerking met een of meerdere projecten uit het Preventieprogramma of uit andere relevante ZonMw programma’s ingediend. Daarnaast is nauwe samenwerking met de zorg/praktijkorganisaties vereist.

Budget

Er is in principe in totaal € 1,2 miljoen beschikbaar. Het budget per aanvraag is afhankelijk van het aantal samenwerkende ZonMw projecten. Voor samenwerking bestaand uit 3 (of meer) ZonMw projecten is er maximaal €150.000 beschikbaar. Projecten die hebben voorzien in cofinanciering scoren hoger op relevantie in de beoordeling. De looptijd is maximaal 24 maanden.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 28 januari 2020, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet. Download alle informatie

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Preventieprogramma: Implementatie in samenwerking - Uitgewerkte aanvraag (pdf) 639 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Fleur Boulogne of Moniek Willemstein. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Moniek Willemstein

Programmasecretaris Preventie

+31 70 349 52 65
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website