Het belang van een gezonde leefstijl in relatie tot het voorkomen van infectieziekten krijgt steeds meer aandacht. Er zijn aanwijzingen dat verschillende leefstijlfactoren het beloop en herstel van COVID-19 en leefstijl gerelateerde infectieziekten kunnen beïnvloeden, maar dat wetenschappelijk onderzoek nodig is om de toegevoegde waarde van leefstijlfactoren te onderbouwen.

Onderwerpen

  • Leefstijl
  • Covid-19
  • Infectieziekten
  • Leefstijlinterventies
  • Gedragsverandering

Onderdeel van programma

Leefstijlgeneeskunde

Geplaatst op

20 september 2022

Deadline

13 december 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Leefstijlgeneeskunde: aanvullende oproep COVID-19 (pdf) 275 KB

Doel subsidieoproep

Onderzoek naar de precieze rol van leefstijl op het beloop en herstel van COVID-19 en leefstijl gerelateerde infectieziekten is schaars. Wel is bekend dat leefstijl een belangrijke factor is voor het immuunsysteem. Bovendien blijkt het beloop van COVID-19 minder gunstig te zijn bij mensen met overgewicht en/of chronische aandoeningen. De COVID-19 pandemie onderstreept het belang van leefstijl en de inzet op dit thema. Het doel van deze oproep is om meer inzicht te krijgen hoe leefstijl ingezet kan worden in het ondersteunen en bevorderen van sneller herstel van patiënten met COVID-19 en leefstijl gerelateerde infectieziekten.

Wat kan worden aangevraagd?

Aanpassing/verandering van leefstijl wordt ingezet in de curatieve behandelzorg van COVID-19 of andere leefstijl gerelateerde infectieziekten. De behandeling is gericht op genezing, alsmede het terugdringen van ziektelast of ziekteverschijnselen en/of het verminderen van complicaties. Onderzoeksprojecten dienen zich te richten op de volgende aspecten:

  • Klinisch onderzoek bij patiënten waarbij de effecten van leefstijlgeneeskunde op COVID-19 of leefstijl gerelateerde infectieziekten (fysiologische processen en mechanismen in het lichaam) onderzocht worden.
  • (Kwalitatief) Onderzoek naar de ervaringen van patiënten met leefstijlgeneeskunde.
  • (Kwalitatief) Onderzoek naar randvoorwaarden en succesfactoren voor succesvolle implementatie van leefstijlgeneeskunde in de zorgpraktijk en/of onderwijs.

Randvoorwaarden

1) Onderzoek doen naar de (kosten)effectiviteit van een leefstijlinterventie in de behandeling van COVID-19 en/of leefstijl gerelateerde infectieziekten.

2) Inzicht verkrijgen in de randvoorwaarden en succesfactoren voor succesvolle implementatie van leefstijl in de patiëntenzorg, inclusief gewenste gedragsverandering bij (zorg)professionals.

Wie kan aanvragen?

Voor deze aanvullende ronde nodigen we de 10 reeds gehonoreerde projecten leefstijlgeneeskunde uit. Er dient een nieuw consortium gevormd worden waarin expertise uit de gehonoreerde leefstijlgeneeskunde projecten zal worden aangevuld met nieuwe consortiumleden die kennis en expertise meenemen op het terrein van infectieziekten. Gehonoreerde leefstijlgeneeskunde projecten kunnen alleen of gezamenlijk (samenwerking tussen één of meerdere projecten) een voorstel indienen. Projecten werken samen indien mogelijk.

Budget

Het maximale budget dat aangevraagd kan worden is €500.000 bij een looptijd van maximaal 36 maanden. Cofinanciering is geen vereiste maar strekt wel tot de aanbevelingen.

Aanvraag indienen

U kunt tot 13 december 2022, 14:00 uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Leefstijlgeneeskunde: aanvullende oproep COVID-19 (pdf) 275 KB

subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Wilke van Ansem of Lussi Stoof-Jordanov. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website