De subsidieoproep voor Rediscovery Ronde 4 van het GGG-programma is bestemd voor het indienen van aanvragen die een positief advies tot uitwerken hebben gekregen. In de Rediscovery Ronde gaat het om projecten gericht op klinisch onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel bij een indicatie waarvoor het middel niet is geregistreerd.

Onderwerpen

  • Drug rediscovery
  • Drug repurposing
  • Farmacotherapie
  • Meerwaarde
  • Doorgeleiding van resultaten

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

20 december 2019

Deadline

18 mei 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Goed Gebruik Geneesmiddelen - Rediscovery Ronde 4 (pdf) 1 MB

Doel subsidieoproep

In de Rediscovery Ronde gaat het om projecten gericht op klinisch onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd.

In deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend die zich in verschillende fases, ‘vroegefase’ en ‘vervolgfase’, van klinisch onderzoek bevinden. ‘Vroegefase-aanvragen’
betreffen een proof-of-concept, oftewel een vroege klinische evaluatie of hypothese-bevestigende humane pilot studie.  ‘Vervolgfase-aanvragen’ betreffen een confirmatory/ pivotal trial die voortbouwt op humane pilotdata en die in een grotere populatie een meer definitief antwoord trachten te geven op de vraag of en hoe het middel in de klinische praktijk kan worden ingezet.

Wat kan worden aangevraagd?

  • Er gelden in principe geen beperkingen aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het onderzoek; een goede onderbouwing is echter essentieel.
  • Cofinanciering is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling. Met name van de fabrikant van het te onderzoeken geneesmiddel wordt in principe een (in kind) bijdrage verwacht, bijvoorbeeld door levering van de studiemedicatie en/of placebo.
  • Totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt 1 miljoen euro.

Randvoorwaarden

Uit de projectbeschrijving blijkt duidelijk dat de inzet van publieke middelen gerechtvaardigd is en waarom het project niet geheel of gedeeltelijk door andere partijen wordt opgepakt of gefinancierd.

Beoordelingscriteria

De uitgewerkte aanvragen worden beoordeeld op zowel programmaspecifieke relevantiecriteria als algemene relevantie- en kwaliteitscriteria van ZonMw. Bij het programma-specifieke relevantiecriterium ‘Relevantie voor de klinische praktijk’ besteedt de commissie aandacht aan de volgende twee aspecten: Meerwaarde en Doorgeleiding. Uit uw aanvraag moet een duidelijke visie en ambitie blijken om de resultaten van het onderzoek verder te brengen naar een volgende fase van onderzoek, ontwikkeling en/of toepassing in de praktijk.  

Wie kan aanvragen?

Als uw projectidee in Rediscovery Ronde 4 van het GGG-programma een positief advies tot uitwerken heeft gekregen, kunt u een subsidieaanvraag indienen. Als u besluit tegen negatief advies een subsidieaanvraag in te dienen, dient u dit vooraf per e-mail te melden bij ZonMw. Dit kan tot uiterlijk 2 januari 2020 (12:00 uur).

Aanvraag indienen

Let op! De deadline van deze subsidieoproep is verschoven in verband met de situatie rondom het coronavirus (COVID-19). Dit betekent dat u tot 18 mei 2020 uw subsidieaanvraag kunt indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Goed Gebruik Geneesmiddelen - Rediscovery Ronde 4 (pdf) 1 MB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Esther Dalhuisen-Suurland. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website