De subsidieoproep voor Open Ronde 9 van het GGG-programma is bestemd voor het indienen van aanvragen die een positief advies tot uitwerken hebben gekregen. Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Voor deze Open Ronde geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn; hierbij gelden verder geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden. In deze ronde maken we onderscheid tussen onderdeel A: Reguliere Open Ronde projecten en onderdeel B: Projecten waarin complexe interventies centraal staan.

Onderwerpen

  • Farmacotherapie
  • Implementeerbaarheid van de resultaten
  • Concrete opbrengsten
  • Complexe interventies

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

18 december 2019

Deadline

3 maart 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG Open Ronde 9 UA (pdf) 969 KB

Doel subsidieoproep

GGG richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Projecten kunnen zowel betrekking hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. Voor deze Open Ronde 9 subsidieaanvraag geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn.

  • Het onderzoek moet leiden tot winst voor de klinische praktijk: het verbetert het gebruik van beschikbare geneesmiddelen via optimalisatie van het effect op gezondheid en/of verhoging van de doelmatigheid.
  • Implementatie van de uitkomsten van het project moeten worden gewaarborgd.
  • De aanvraag maakt helder dat de gebruikers de resultaten in de praktijk gaan toepassen.

Een voorwaarde voor financiering is dat het voorstel een breed draagvlak heeft, waarbij de uitvoering bij voorkeur plaatsvindt in een samenwerkingsverband.

Wat kan worden aangevraagd?

  • Er gelden in principe geen beperkingen aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het onderzoek.
  • Cofinanciering is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling.
  • Het totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt 7 miljoen euro.

Van het totaal beschikbare subsidiebudget is 2 miljoen euro gereserveerd voor projecten in die onderzoek doen naar ‘complexe interventies’ (Onderdeel B).

Randvoorwaarden

Aanvragen voor subsidierondes binnen het GGG-programma worden beoordeeld op het programmaspecifieke relevantiecriterium ‘Relevantie voor de klinische praktijk’. Hierbij besteedt de commissie aandacht aan de volgende twee aspecten: Concrete opbrengsten en Implementeerbaarheid van de resultaten.

Wie kan aanvragen?

Als uw projectidee in Open Ronde 9 van het GGG-programma een positief advies tot uitwerken heeft gekregen, kunt u uw subsidieaanvraag indienen. Hiervoor maakt u gebruik van ProjectNet. Als u besluit tegen negatief advies in een subsidieaanvraag in te dienen, dient u dit vooraf per mail te melden bij ZonMw. Dit kan tot uiterlijk 6 weken na dagtekening van de adviesbrief over het projectidee. Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen de consortiumpartners (= partijen betrokken bij het onderzoek) leiden of kunnen leiden tot het verlenen van onrechtmatige staatssteun.

Budget

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze ronde bedraagt 7 miljoen euro, waarvan 2 miljoen euro is gereserveerd voor complexe interventies. Het is van belang dat zowel het budget als de looptijd realistisch en goed onderbouwd zijn.

Aanvraag indienen

U kunt tot 3 maart 2020, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG Open Ronde 9 UA (pdf) 969 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Nika Ritsema of Helene Philippo. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Nika Ritsema en Helene Philippo

Programmamanagers Goed Gebruik Geneesmiddelen

+31 70 349 54 64
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website