Deze subsidieoproep Complexe Interventies Ronde 3 van het GGG-programma is bestemd voor het indienen van aanvragen die een positief advies tot uitwerken hebben gekregen. Voor deze subsidieronde dient een complexe interventie rondom geneesmiddelengebruik centraal te staan; dat wil zeggen een multifactoriële interventie die uit meerdere op elkaar ingrijpende componenten bestaat en waarbij diverse disciplines/zorgverleners bij de interventie betrokken zijn.

Onderwerpen

 • Complexe interventies
 • Farmacotherapie
 • Multidisciplinair
 • Implementeerbaarheid van de resultaten
 • Concrete opbrengsten

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Geneesmiddelen

Geplaatst op

23 november 2021

Deadline

1 februari 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG Complexe Interventies Ronde 3 UA (pdf) 1,023 KB

Doel subsidieoproep

Projecten in het GGG-programma kunnen zowel betrekking hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. Voor Complexe Interventies Ronde 3 dient een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de subsidieaanvraag te zijn.

 • Het onderzoek moet leiden tot winst voor de klinische praktijk: het verbetert het gebruik van beschikbare geneesmiddelen door optimalisatie van het effect op gezondheid en/of verhoging van de doelmatigheid.
 • Implementatie van de uitkomsten van het project moeten worden gewaarborgd.
 • De aanvraag maakt helder dat de gebruikers de resultaten in de praktijk gaan toepassen.
 • Het voorstel dient een breed draagvlak te hebben, waarbij de uitvoering bij voorkeur plaatsvindt in een samenwerkingsverband.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidieronde is gericht op projecten waarin een complexe interventie (zoals beschreven in de richtlijn van de Medical Research Council) centraal staat. Thema’s waarbij vaak sprake is van complexe interventies in relatie tot geneesmiddelengebruik zijn bijvoorbeeld polyfarmacie, therapietrouw, stoppen/afbouwen van medicatie of medicatieoverdracht. Deze vraagstukken spelen zich af in diverse settingen (eerste lijn, ziekenhuis, verpleeghuis) en deels over settingen heen (keten/netwerkzorg).

Voor deze ronde geldt in ieder geval dat:

 • het een multifactoriële interventie betreft die uit meerdere op elkaar ingrijpende componenten bestaat waarbij het niet noodzakelijkerwijs op voorhand duidelijk is welke van de componenten specifiek voor het gewenste effect zorgen;

Waarbij:

 • diverse disciplines/zorgverleners bij de interventie betrokken zijn, die bij voorkeur werkzaam zijn in verschillende settingen van het zorglandschap.

Randvoorwaarden

De projectvoorstellen worden, naast de standaard relevantiecriteria van ZonMw, beoordeeld op het programma-specifieke relevantiecriterium ‘Relevantie voor de klinische praktijk’ – uitgesplitst in twee deelaspecten: Concrete opbrengsten en Implementeerbaarheid van de resultaten in de praktijk.

Het onderzoek mag niet door private partijen worden gefinancierd en de inzet van publieke middelen moet gerechtvaardigd zijn.

ZonMw stimuleert samenwerking tussen en deelname van partijen, maar subsidie wordt niet verstrekt als afspraken leiden of kunnen leiden tot het verlenen van staatssteun of als daardoor niet aan de ZonMw-subsidievoorwaarden kan worden voldaan.

Wie kan aanvragen?

Als uw projectidee in Complexe Interventies Ronde 3 van het GGG-programma een positief advies tot uitwerken heeft gekregen, kunt u een subsidieaanvraag indienen. Als u besluit tegen negatief advies een subsidieaanvraag in te dienen, dient u dit vooraf per e-mail te melden bij ZonMw (geneesmiddelen@zonmw.nl o.v.v. projectnummer). Dit kan tot uiterlijk 6 weken na dagtekening adviesmail.

Budget

In deze ronde worden geen beperkingen gesteld aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het onderzoek. Wel dient zowel het budget als de looptijd realistisch en goed onderbouwd te zijn. Het totaal beschikbare subsidiebudget bedraagt 2 miljoen euro.

Aanvraag indienen

U kunt tot uiterlijk 1 februari 2022, 14.00 uur uw aanvraag indienen via MijnZonMw. Aanvragen die na dit tijdstip worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep GGG Complexe Interventies Ronde 3 UA (pdf) 1,023 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Sabine van Dijk. Voor technische vragen over MijnZonMw neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website