Deze uitnodiging voor het indienen van subsidieaanvragen is gericht op de geestelijke verzorging in de eerste lijn vanuit het programma Palliantie. Meer dan zorg. U kunt alleen een subsidieaanvraag indienen via ProjectNet indien u een uitnodiging heeft ontvangen en voldoet aan de voorwaarden waaraan indieners moeten voldoen.

Onderwerpen

  • Palliatieve zorg
  • Geestelijke verzorging
  • Spirituele zorg
  • Eerstelijn
  • Implementatie
  • Onderzoek
  • Patiëntenparticipatie

Onderdeel van programma

Programma Palliantie. Meer dan zorg

Geplaatst op

22 februari 2018

Deadline

18 april 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Palliantie: Geestelijke verzorging in de eerste lijn 2018 (pdf) 552 KB

Doel subsidieoproep

Deze oproep is gebaseerd op de opdrachtbrief van het ministerie van VWS van 30 januari 2017 (kenmerk: 1082004-t60262-LZ). Gebleken is dat in de eerste lijn onvoldoende aandacht is voor de geestelijke zorg aan palliatieve patiënten. Palliatieve zorg gaat uit van vier dimensies, waar geestelijke zorg deel van uitmaakt. Dit is zorg over onder andere levensvragen, angst en coping. Daarnaast is beperkt onderzoek geweest waarin de waarde van geestelijke zorg is aangetoond. Het doel van deze oproep is:

  • onderzoeken in hoeverre het inzetten van specifieke interventies door geestelijk verzorgers in de palliatieve zorg in de eerstelijn toegevoegde waarde heeft voor de kwaliteit van leven van patiënten en/of hun naasten.
  • het verbeteren van de integratie van geestelijke zorg in de palliatieve zorg in de eerstelijn.

Wat kan worden aangevraagd?

In totaal is er voor deze oproep een bedrag van 485.000 euro beschikbaar. Dit wordt besteed aan ieder genoemd doel in deze oproep. Van het totale budget kunnen naar verwachting zo’n 2 tot 4 projecten worden gehonoreerd.

Randvoorwaarden

U kunt alleen een subsidieaanvraag indienen via ProjectNet indien u een uitnodiging heeft ontvangen.

Een subsidieaanvraag wordt ontwikkeld en ingediend in nauwe samenwerking met partijen uit onderzoek, onderwijs en praktijk en met vertegenwoordigers van mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. Ondernemingen (met uitzondering van zorginstellingen) kunnen geen hoofdaanvrager zijn.

U stemt af met lopend onderzoek op het terrein van geestelijke verzorging in de eerste lijn in Nederland.

U zoekt afstemming met een regionaal Consortium palliatieve zorg en Netwerken palliatieve zorg in de betreffende regio(‘s).

Voor deze ronde is maximaal 485.000,- beschikbaar. Er is een verplichte cofinanciering van minimaal 15% van de totale kosten van uw project. ZonMw financiert van de totale kosten van uw project maximaal 85%.

Het project heeft een looptijd van maximaal 36 maanden.

Aanvraag indienen

Indien u een uitnodiging ontvangen heeft, kunt u tot woensdag 18 april 2018 , 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Palliantie: Geestelijke verzorging in de eerste lijn 2018 (pdf) 552 KB

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de secretaresse van het programma Palliantie: 070 349 53 94. Zij verbindt u door naar één van de programmasecretarissen of -assistenten. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de ZonMw servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Corna van Tol, Viviënne Lahaut en Gabrielle Zwinkels

Programmasecretarissen

Telefoonnummer+31 70 349 53 94
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website