Deze opdracht van het Preventieprogramma 2019 -2022 komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord en draagt bij aan de ambitie om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren. De oproep betreft een gericht traject en staat alleen open voor indiening door de vier ZonMw Onderzoeksconsortia Tabaksontmoediging.

Onderwerpen

  • stoppen met roken
  • sociaal domein
  • wijkgerichte aanpak
  • lage ses
  • implementatieonderzoek

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019 t/m 2022

Geplaatst op

20 april 2021

Deadline

15 juni 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Stoppen met roken in de wijk (pdf) 363 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van de oproep is implementatieonderzoek naar het verbinden van een wijkgerichte aanpak op stoppen met roken onder rokers met een lage sociaal economische status met activiteiten in het sociaal domein. Door het sociale domein als ingang te kiezen en aan te sluiten bij de problemen die mensen zelf belangrijk vinden, zoals financiële stress of eenzaamheid, ontstaat ruimte om te stoppen met roken.

Het implementatieonderzoek dient antwoord te geven op de volgende kennisvragen:

  • Hoe kan stoppen met roken succesvol worden verbonden aan het sociaal domein?
  • Hoe kan deze samenwerking geborgd worden?

Wat kan worden aangevraagd?

Per project is maximaal € 200.000 beschikbaar met een maximale looptijd van 30 maanden. In totaal is € 400.000 beschikbaar (inclusief BTW).

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Alleen de projectleiders van de ZonMw Onderzoeksconsortia Tabaksontmoediging kunnen een subsidieaanvraag indienen; dit zijn AMC, Trimbos-instituut, IVO en VUmc.

Een Onderzoeksconsortium Tabaksontmoediging of een samenwerking van meerdere consortia kunnen subsidie aanvragen. Het samenwerkingsverband dient te bestaan uit in ieder geval: 1) een onderzoeksorganisatie, 2) een ggd, 3) een welzijnsorganisatie, 4) een verzekeraar, 5) een landelijk kennisinstituut en 6) bewoners. Het consortium dient daarom waar nodig uitgebreid te worden.

Randvoorwaarden

  • De doelgroep zijn mensen met een lage sociaal economische status.
  • Alleen bestaande initiatieven stoppen met roken en bestaande initiatieven in het sociale domein zijn toegestaan. De middelen zijn niet bedoeld voor het ontwikkelen, opstarten en/of uitvoeren van nieuwe activiteiten; wel mogen er middelen gebruikt worden om de verbinding en samenwerking tussen beide te realiseren of te verbeteren.

Aanvraag indienen

U kunt tot 15 juni 2021, 14:00 uur uw aanvraag indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Stoppen met roken in de wijk (pdf) 363 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Julia van Os (programmamanager) of Janne van der Klok (programmasecretaris). Voor technische vragen over MijnZonMw neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website