Vanuit ZonMw programma’s is veel onderzoek naar interventies gefinancierd. Om de ontsluiting van deze onderzoeksresultaten en het gebruik van effectieve interventies te stimuleren, wordt financiële ondersteuning geboden bij het doorlopen van het erkenningstraject van het Centrum Gezond Leven.

Onderwerpen

  • Preventie
  • Erkenningstraject
  • Interventies
  • Centrum Gezond Leven

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 4

Geplaatst op

21 december 2017

Deadline

28 juni 2018,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Stimuleringssubsidie CGL erkenningstraject (pdf) 445 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze oproep is om de gezondheid van mensen te bevorderen en ziekte zoveel mogelijk te voorkomen. De inzet van erkende interventies kan positief bijdragen aan het behalen van deze doelstellingen. Bij erkende interventies is er inzicht in de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit.

Wat kan worden aangevraagd?

ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor het indienen van interventies bij het erkenningstraject van de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven. Interventie-eigenaren kunnen financiële ondersteuning krijgen bij het aanbieden en het doorlopen van dit CGL erkenningstraject. De subsidie wordt uitgekeerd als de erkenning is toegekend.

Randvoorwaarden

U dient aan de volgende randvoorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie:

  1. Uw interventie is ontwikkeld of onderzocht binnen een van de volgende ZonMw programma’s: Preventie Programma 3, 4, 5 of Zwangerschap en Geboorte.
  2. De interventie heeft als doel gezondheid te bevorderen of ziekte te voorkomen.
  3. De interventie beoogt het gedrag van burgers te veranderen en/of hun omstandigheden te beïnvloeden.
  4. Er is een Nederlandse handleiding (indien van toepassing) en een procesevaluatie.
  5. Er is een eigenaar (persoon of organisatie) die informatie kan geven.
  6. De interventie is volledig ingevuld en gepubliceerd in de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven.

Wie kan aanvragen?

U kunt aanvragen indien u een interventie heeft onderzocht dan wel (door)ontwikkeld binnen een van de volgende ZonMw programma’s: Preventieprogramma 3, 4, 5, of Zwangerschap en Geboorte 1.

Budget

De maximale subsidie bedraagt maximaal € 15.000,- per aanvraag (incl. BTW). De looptijd bedraagt maximaal 12 maanden.

Aanvraag indienen

Let op! Indien u voornemens bent een aanvraag in te dienen, ontvangen wij graag eerst bericht via implementatiepreventie@zonmw.nl. Geef hierbij aan welke interventie het betreft en binnen welk programma deze interventie is ontwikkeld of onderzocht (PP3, PP4, PP5 of Zwangerschap en Geboorte). U kunt uiterlijk tot 28 juni 2018, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet. Eerder indienen wordt gestimuleerd. Binnen 6 weken ontvangt u de beoordeling.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Stimuleringssubsidie CGL erkenningstraject (pdf) 445 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Fleur Boulogne. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website