Bij gemeenten leeft de behoefte aan extra ondersteuning om hun uitvoerende professionals optimaal en bewust te laten werken met Eva. Het instrumentenformat is opgebouwd uit verschillende kenmerken, waarbij de zogenaamde basiskenmerken het belangrijkste zijn om instrumenten te vinden die passen bij het klantbeeld.

Onderwerpen

  • Re-integratie
  • Werk en inkomen
  • Gemeentelijke uitvoeringspraktijk
  • Evidence based handelen
  • Gemeenten

 

Onderdeel van programma

Vakkundig aan het werk 2

Geplaatst op

21 februari 2023

Deadline

18 april 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Sociale implementatie instrumentengids Eva (pdf) 252 KB

Doel subsidieoproep

Doel van deze subsidieoproep is het verder ontwikkelen van de sociale implementatie van Eva.
Bij gemeenten leeft de behoefte aan extra ondersteuning om hun uitvoerende professionals optimaal en bewust te laten werken met Eva. Het instrumentenformat is opgebouwd uit verschillende kenmerken, waarbij de zogenaamde basiskenmerken het belangrijkste zijn om instrumenten te vinden die passen bij het klantbeeld. Deze basiskenmerken zijn vrij onbekend bij uitvoerende professionals. Het is zeer urgent om ondersteuning te ontwikkelen voor het zo optimaal mogelijk werken met Eva door professionals.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidieoproep beoogt het verder uitwerken van de sociale implementatie van Eva om te komen tot een lonkend perspectief om de dienstverlening verder te ontwikkelen en een kwalitatieve slag te maken. De volgende vragen staan centraal in deze uitwerking:

  • Hoe gaan we de gemeenten zo efficiënt mogelijk ondersteunen bij het uitvoeren van de sociale innovatie waarbij gemeenten ook met en van elkaar leren
  • Hoe zorgen we voor een volwaardige inbreng van diverse stakeholders (opleiders / adviseurs / leveranciers) zodat de dienstverlening in zijn geheel verbetert?
  • Wat is er nodig (vanuit primaire proces/matrix) op het gebied van kennisontwikkeling, instrumentontwikkeling en opleiding (innovatieagenda, waarbij ook invulling wordt gegeven aan de witte vlekken)

Wat is er nodig als het gaat om doorontwikkeling van het fase model en matrix?

 

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?
Binnen deze top-down ronde wordt een aantal geselecteerde organisaties uitgenodigd om een gezamenlijke subsidieaanvraag in te dienen. Deze organisaties zijn Divosa, SAM, VNG en TNO. Zij stellen een samenwerkingsovereenkomst op waarin taken, rollen en bevoegdheden van de organisaties worden vastgelegd.

Budget
In deze subsidieronde kan maximaal € 200.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 12 maanden. Dit bedrag is een maximum en geen richtlijn voor de gewenste hoogte. Het projectbudget dient in overeenstemming te zijn met de voorgestelde omvang en het ambitieniveau.

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt €200.000,-.

Aanvraag indienen

U kunt tot 18 april 2023, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Sociale implementatie instrumentengids Eva (pdf)

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Anne Ballering (programmamanager), 070 349 52 89, vakkundigahwerk@zonmw.nl of Isabelle Borgman (programmasecretaris), 070 349 53 93, vakkundigahwerk@zonmw.nl. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website